Jubelen over ny kontanthjælpsydelse og ændring af forsørgerpligt stilner af


Finanslov 2015: Den ny kontanthjælpsydelse til langtidsledige, der falder ud af systemet som konsekvens af den asociale dagpengereform, er ledsaget skrappe krav og afskaffelsen af forsørgerpligt for samboende kommer for sent for mange. Arbejdet for retssag om grundlovsbrud i forbindelse med den gensidige forsørgerpligt fortsætter.

Partierne bag finansloven for 2015 solgte den som en historisk vending i retning af større lighed og som ’rød’ og solidarisk. Kigger man nærmere efter det, som står med småt, falmer begejstringen. De første dages jubler over ’fremskridtene’ er stilnet af.

Der blev ikke rokket et komma ved sen asociale dagpengereform, som både blå og ’rød’ regering har gennemført. Der blev derimod lavet endnu en akutløsning for nogle af de tusindvis af dagpengemodtagere, der falder helt ud af systemet og ikke har mulighed for nogen form for offentlig forsørgelse.

For at få den ny ydelse på 60 pct. af dagpengene, (80 pct. hvis man er forsørger), stilles der krav om at modtageren er i konstant aktivering: Det vil sige fungerer uafbrudt som billig arbejdskraft og løntrykker. Dette krav er endnu barskere end til unge på kontanthjælp, der kommer på ’straksaktivering’ fra dag 1, for kravet om konstant aktivering har ingen udløbsdato.

Det er en kommunal ydelse og omfatter kun ledige, der mister den to-årige dagpengeret fra 1. januar 2015 og frem. Den gælder ikke for dem, der har mistet eller mister den frem til årsskiftet. Udbetalinger vil først starte efter 1. oktober 2015.

Og så vil partierne bag finansloven have, at de ramte skal være taknemmelige for denne såkaldte ’håndsrækning’, der straffer folk for at hverken de private arbejdskøbere eller det offentlige sikrer arbejdspladser og regulære jobs.

Også tiltaget med afskaffelse af den selvsamme forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere over 25 er ikke helt så rosenrødt, som reklametrommerne har fokyndt.

Loven har været gældende siden 1. januar 2014, men skulle først gennemføres fuldt ud fra 1. januar 2015. Forsørgelsespligten rammer, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte.

Den har allerede betyder store sociale tragedier. Ifølge den nye finanslov fortsætter ordningen med halv reduktion, som har været gældende i 2014, hele næste år. Den afskaffes først pr. 1. januar 2016. Det vil betyde tusinde af nye sociale katastrofer.

Gifte par vil stadig modregnes. Den forsinkede tilbagetrækning af den forhadte lov har ingen konsekvenser i forhold til gifte, selvom den helt bør fjernes for alle i et samfund, som kræver at alle har et arbejde, og hvor ingen familie kan leve af en enkelt løn – på grund af det historiske reallønsfald.

En gruppe mennesker, der er ramt af regeringéns kontanthjælpsreform og den gensidige forsørgerpligt har anlagt sag mod myndighederne, som anklages for grundlovsbrud. De afventer svar på muligheden for fri proces – men meddeler at sagen vil fortsætte uanset finanslovens påbegyndte tilbagetog.

Se mere på

Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!

På facebook her

Argumentation om grundlovsbrud her

Det er altid et voveligt foretagende at anklage myndigeheder og folketing for grundlovsbrud. Danmarks Riges grundlov er netop de riges grundlov. Et virkeligt velfærdssamfund ville garantere alle borgere retten retten til arbejde og til en selvstændig indkomst – og afskaffe den gensidige forsørgerpligt for alle, også for gifte.


Se også


Finanslov 2015: Et kludetæppe af lapper i pink

Netavisen 13. november 2014

15. november 2014

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne