Hvis ikke i morgen – Hvornår så? IKMLPO 20 år: Novemberkonference om socialismen og revolutionen i dag


Den 8. november afholdt Arbejderpartiet Kommunisterne m. fl. en vellykket konference om kampen for revolution og socialisme i dag. På aftenens festmøde fejredes også 20 året for Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organistationer med tale og musik

Novemberkonferencerne afholdes altid omkring årsdagen for den første socialistiske revolution – i Rusland i 1917. Næsten 100 år senere er det fortsat socialismen, der står på dagsordenen. Og ikke kun som tema for et seminar. Spøgsmålet stiller sig i den revolutionære praksis overalt i verden.

Det var det som blev markeret med arrangementet i København  den 8. november under overskriften ’Socialisme: Hvis ikke i morgen – Hvornår så?’

Det fejrede samtidig, at Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer (IKMLPO) bliver 20 år.

I år faldt denne markering af Oktoberrevolutionens sejr sammen med det officielle Tysklands og den globale imperialismes fejring af 25-året for ’murens fald’, der betød den endelige opløsning af ’Østblokken’ og Sovjetunionen.

Arbejderpartiet Kommunisternes Dorte Grenaa tog i sit indlæg også begivenhederne for 25 år siden op, da hun  fortalte:

”Kort efter murens fald i Berlin 1989 og revisionismens efterfølgende fald i østblokken, var jeg på Alexanderplatz i det gamle Østberlin. Her stod en stor statue af Marx og Engels. Med rød graffiti var på den ene side af soklen skrevet”Wir sind Unschuldig” og på den anden side stod ”Nächst Mal wird es besser”.

Det billede har brændt sig fast på nethinden som symbol på ukuelig revolutionær optimisme. Ikke lalleglad ’Det håber vi virkelig det bliver, det skal nok gå’- optimisme. Eller folketingspolitiker ’Det kan vi gøre bedre’-optimisme. Men netop  revolutionær optimisme.

Hvorfor? Fordi det kan blive bedre næste gang, hvis det revolutionære indhold af Marx og Engels politik fasholdes og ikke kun deres statue. Hvis arbejderklassens og socialismens historiske erfaringer – marxismen-leninismen som er summen af klassekampens-  revolutionens- og socialismens erfaringer – fastholdes og bruges skabende på dagens betingelser.

Det var ikke socialismen der faldt på det tidspunkt – dengang da muren og Sovjetblokken faldt. Og det var heller ikke Marx og Engels videnskabelige teori om klassekampens forandring af verden og skabelsen af socialismens der faldt.

Det var derimod slutningen på en lang opløsningsproces som de tidligere socialistiske samfund havde gennemgået med ændringen til revisionistiske statsmonopolkapitalistiske samfund. socialismens fald begyndte helt tilbage til Hrusjtov-klikens kup, der tog magten og den politiske ledelse i det sovjetiske kommunistparti midt i forrige århundrede (1956 SUKPs 20.kongres).  Et fald der resulterede i Sovjet Unionens endelige og formelle opløsning i 1991.’

Se også

Udtalelse ved 20-året for Berlinmurens fald

IKMLPO Oktober 2009

Kun 25 år senere har den kapitalistiske verden uigenkaldeligt bevist, at den ikke kan sikre menneskene en fremtid. Derfor søges der overalt i verden svar på hvordan fremtidens socialistiske samfund skal se ud og hvordan det skabes.

Socialismekonferencen var en del af ´denne proces – og også en del af Arbejderpartiet Kommunisternes kongresproces frem mod den 6. kongres i 2015.

Oplæggene dannede baggrund for en livlig diskussion dagen igennem med mange indlæg fra deltagerne, der uddybede eller rejste nye problemstillinger.

De marxistisk-leninistiske partier i IKMLPO arbejder for ikke bare at give et teoretisk svar på spørgsmålet om det socialistiske samfund i dag, men på at bane vej for dem på revolutionær vis.

Seminaret afsluttedes med en middag og et festmøde om aftenen, der markerede IKMLPOs første 20 år.

Musikere fra Røde Horn i fuld udblæsning

I sin tale om IKMLPO  om aftenen i anledning af dets jubilæum konstaterede Ebbe Riis Klausen blandt andet:

”Marxistisk-leninistiske partier på alle kontinenter arbejder vedholdende, konsekvent og fast besluttet på at lede den store sociale forandringsproces med at forberede revolutionerne i deres lande.

Det vil sige på at skabe stærke partier, en stærk revolutionær og progressiv presse, på at skabe stærke alliancer og fronter, så al modstand mod imperialisme og reaktion kan flyde sammen i massive enheds- og folkefronter, der kan smide diktaturerne og imperialismen på porten, hvad enten det er brutale militærdiktaturer, enevældige kronede dynastier  eller bare kapitalens almindelige diktatur, som i Danmark, EU eller USA.

Ebbe Riis Klausen

Og pludselig rammer resultaterne af deres arbejde forsiderne, bliver news i en kort periode, fordi de revolutionære kampe bringer reaktionære regimer til fald, mens imperialismen og reaktionen desperat forsøger at putte den revolutionære trold tilbage i flasken igen og forhindre at den som et andet spøgelse hjemsøger ikke bare Europa, men alle kontinenter.”

Læs hele talen på festmødet

IKMLPO 20 år

Se også

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer bliver 20 år
IKMLPO 1. maj 2014

Aftenen afsluttedes med fremragende flamencomusik og dans – blandt andet med sange fra spanske minearbejdere – med  sangeren Dea Buch og guitaristen Poul Jacek Knudsen.

Men socialismedebatten fortsætter i kongresprocessen og på KPnetBlogs

Se

KPnetBlogs: Socialismeblog

TEMA: KONGRES DEBAT – PÅ VEJ MOD AKPs 6. KONGRES

Flamenco med Dea Buch og Poul Jacek Knudsen

10. november 2014