Introduktion til CIPOML: Verdensbevægelse og globalt forum for revolution og socialisme

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer – internationalt kendt under den spanske forkortelse CIPOML (på dansk også IKMLPO) – blev dannet af 12 marxistisk-leninistiske partier i Quito i Ecuador i august 1994. Ved markeringen af 20-året i 2014 kunne det konstateres, at CIPOML er aktiv over hele verden og har stadig større inflydelse på udviklingerne af den globale klassekamp

CIPOML/IKMLPO’s logo

 

Partier og organisationer i
CIPOML/IKMLPO

Albaniens Kommunistiske Parti

Benins Kommunistiske Parti

Brasiliens Revolutionære Kommunistiske Parti

Voltas Revolutionære Kommunistiske Parti, Burkina Faso

Colombias Kommunistiske Parti (marxister-leninister)

Arbejderpartiet Kommunisterne, Danmark

Organisationen for opbygning af et kommunistisk arbejderparti i Tyskland

Den Dominikanske Republiks Kommunistiske Arbejderparti

Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti

Elfenbenskystens Revolutionære Kommunistiske Parti

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti

Organisationen til genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti

Revolutionary Democracy, Indien

Irans Arbejdets Parti (Toufan)

Kommunistisk Platform, Italien

Demokratisk Vej, Marokko

Mexicos Kommunistiske Parti (marxister-leninister)

ML-gruppen Revolusjon, Norge

Mazdoor Mahaz, Pakistan

Perus Kommunistiske Parti (marxister-leninister)

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister)

Tunesiens Arbejderparti

Tyrkiets Arbejderparti/EMEP

Venezuelas Revolutionære Kommunistiske Parti

Ved stiftelsen i 1994 vedtoges principerklæringen ’En kommunistisk appel til verdens arbejdere’ og skabte rammerne for den videre virksomhed som organisationsforum for den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse

Læs appellen (‘Quito-erklæringen’) her

Siden har Konferencen udviklet sig skridt for skridt og øget sine aktiviteter både i de tilsluttede partiers lande, men også på globalt plan. Den fælles politiske platform og de internationale aktiviteter er samtid stadig blevet mere omfattende.

Dannelsen af CIPOML var en bestræbelse på at overvinde forvirringen og splittelsen efter den åbne kontrarevolution i det revisionistiske Sovjetunionen og socialismens fald i Albanien 1989-91.

I 2014 kunne dobbelt så mange partier som ved stiftelsen, spredt på alle kontinenter (minus Oceanien), fejre 20 års enhed og kamp for revolution og socialisme – blandt andet med internationale festmøder i Quito og Istanbul, Tyrkiet.

Se reportagen fra festmødet i Istanbul her

CIPOML er for alvor vokset til en verdensbevægelse.

Partierne udvikler fælles analyser og en grundlæggende fælles politik ved en årlig verdenskonference på forskellige kontinenter. CIPOML gennemfører ligeledes årlige større regionale konferencer som i Latinamerika og Europa.

Konferencerne udarbejder en politisk linje, som udtrykkes i vedtagelsen af fælles dokumenter, erklæringer og udtalelser, som partierne hver især søger at virkeliggøre. Blandt de større dokumenter er en såkaldt ’taktisk platform’ og retningslinjer for arbejdet i fagforeningsbevægelsen eller arbejdet i forhold til ungdommen af i dag eller for kvindernes globale kamp.

CIPOML tager også initiativ til internationale faglige og andre træf og sikrer afholdelsen af de antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr hvert andet år.

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, blev medlem ved sin stiftelse i april 2000.

Partiet var vært for verdenskonferencen i 2002 og senere for flere regionale europæiske konferencer. I august 2006 var DKU vært for den 20. internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr.

I anledning af jubilæet har  Oktober Forlag udgivet  en pjece med en samling af vigtige udtalelser og dokumenter fra grundlagserklæringen i 1994 gennem 20 år til i dag.

Se pdf

20 år i kamp for revolution og socialisme

Unity & Struggle/Unidad y Lucha/Enhed & Kamp: Halvårligt internationalt tidsskrift


Under overskriften ’20 års enhed og kamp for revolution og socialisme’ er der udkommet en jubilæumsudgave af tidsskriftet Unity & Struggle/Unidad y Lucha (på dansk Enhed & Kamp). Det er CIPOML/IKMLPO’s internationale tidsskrift. Jubilæumsnummeret er  nummer 28 i rækken.

Tidsskriftet udkommer hvert halve år, først i den spanske udgave, så på engelsk, tyrkisk, portugisisk, og undertiden også på fransk, russisk og tysk. Mange af artiklerne oversættes til CIPOML-medlemmernes øvrige sprog.

Det rummer dels udtalelser og fælleserklæringer fra Den Internationale Konference, dels artikler fra de enkelte partier, som er medlemmer. Alle partier kan bidrage med en enkelt artikel til hvert nummer.

Jubilæumsudgaven har bidrag fra 17 partier og nogle gæsteskribenter. APK’s bidrag er om den folkelige modstand mod Den Europæiske Union og om Folkebevægelsen mod EU, som er speciel i international (men ikke nordisk) sammenhæng.

Se

Denmark: The People’s Movement against the European UnionKlik på billedet for at læse artiklerne i #28, 2014 på engelsk

Tidsskriftet spiller en central rolle i udviklingen af CIPOML og af den internationale marxistisk-leninistiske bevægelse på globalt plan.

Det udsendes ikke på dansk, men en del af dens artikler oversættes til Kommunistisk Politik eller til Kpnet.

Artiklerne fra de seneste årgange kan læses på engelsk på nettet på APK’s hjemmeside apk2000.dk. Her kan også findes de fleste spanske udgaver.

Find dem her

Unity & Struggle/Unidad y Lucha

En lang række udtalelser fra Konferencens årlige møder, de regionale møder og andre dokumenter findes også på dansk på APK’s hjemmeside.


Se


Dokumenter og resolutioner fraDen Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer

Se også artiklerne i Unity & Struggle/Unidad y Lucha #28, 2014

20 års enhed og kamp for revolution og socialisme
Forord til jubilæumsnummeret af Unity & Struggle

Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer bliver 20 år
Af CIPOML/IKMLPO

20 år med Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer
Af Diethard Müller

Arbejderpartiet Kommunisterne:

IKMLPO 20 år
Ebbe Riis Klausens tale ved festmødet i København den 8. november 2014

 

Netavisen 30. december 2014

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne