Hjemmehjælpen der forsvandt: Nedskæringer og krav om ‘rehabilitering’ går hånd i hånd


For sjette år i træk skærer kommunerne ned på de midler de sætter af til de ældre og godt 4 ud af 10 økonomichefer i kommunerne giver udtryk for, at de forventer at bruge færre penge på ældrepleje i 2015, end de gør i år. Samtidig træder den ny servicelov i kraft 1. januar. Loven kræver, at før der overhovedet kan bevilges hjemmehjælp, skal de ældre med behov for hjælp igennem et såkaldt rehabiliterings forløb, hvor de trænes op til at klare sig selv.

Systemet med rehabilitering af ældre har fungeret i kommunerne i en periode efter anbefalingerne i Hjemmehjælpskommissionens rapport fra 2013, men nu bliver anbefalingerne til et lovkrav.

Fra 1. januar skal alle ældre med behov for hjælp først gennem et træningsforløb. Nægter man, kan kassen smækkes i og hjælp nægtes, uanset behovet. Også de omkring 150.000 ældre der allerede modtager hjemmehjælp skal i gennem systemet med rehabilitering over en periode frem til 2017.

Hjemmehjælpstimer og antallet af hjemmehjælpere er allerede skåret ned, mens der er ansat flere fysioterapeuter og lignende. Det samlede beløb, der er sat af til ældreområdet, er dog langt mindre end tidligere.

Dansk Folkeparti – der slår sig op som ‘de ældres bedste ven’ har også stemt for den nye lov, der blev vedtaget med stemmer fra regeringspartierne, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og De Konservative.

Næstformand for Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg, Anne Møllegaard Mortensen (DF) udtaler til Ritzau:

De bliver glade for, at de for eksempel selv kan bestemme, hvornår de skal spise, og hvornår de skal i seng i stedet for at vente på hjemmehjælperen” og ”med et voksende antal ældre er det nødvendigt at prioritere hjælpen til dem, der har mest behov”.

Som om de ældre selv har valgt at gøre sig afhængige af andre og nu med et trylleslag selv kan klare alt i dagligdagen.

Ældresagen betragter frivillig rehabilitering som positiv, men som en del af en spareøvelse, når den bliver et krav.

“Vi mener ikke, der skal være tvang. Hvis man kan se, at et træningsforløb er forbundet med stor smerte, der tapper borgeren for kræfter, så skal borgeren have lov at sige, at det her ikke giver mening og så få hjemmehjælp i stedet” udtalte Michael Teit Nielsen fra Ældresagen i 2013 til Berlingske.

Antallet af mennesker i Danmark der får hjemmehjælp har i gennem de seneste 5 år været støt faldende, på trods af at der bliver flere ældre.

Sektorformand Karen Stærh fra fagforeningen FOA udtaler til Politiken:

Jeg er bekymret over den revisitering, der sker i mange kommuner i øjeblikket, hvor man fratager ældre hjemmehjælpen på baggrund af en økonomi, man påstår er dårlig, og hvor de ældre så må klare ting selv, de faktisk ikke er i stand til”.

Den ekstra ældre milliard fra dette års finanslov har reelt ikke kunnet mærkes på servicen. Den er blevet brugt til at udfylde huller i budgetterne. I en undersøgelse FOA har lavet svarer kun 3 % af de ansatte i ældreplejen, at de mener der er sket en forbedring i servicen. Halvdelen af de adspurgte svarer desuden, at de har fået mere travlt i dagligdagen.

76 procent af de tillidsrepræsentanter, der har deltaget i undersøgelsen, svarer desuden, at deres kommune har planer om at spare yderligere til næste år. Det tal er endnu højere end økonomichefernes.

Begrundelserne og de smukke ord i loven om ‘støtte og optræning til at kunne klare sig selv’ kunne være positive, hvis de ikke dækkede over den kendte asociale spareiver, der er gået som en sort tråd igennem i alle de seneste års ‘reformer’. I dagens Danmark dækker de kun over kyniske nedskæringer overfor mennesker, der er afhængige af hjælp fra fællesskabet.

For uddybning af regeringens asociale ældrepolitik læs også

Regeringens nye udspil til ældrepolitik: ”Klar jer selv”
Netavisen 30. januar 2014

Tilbage til det 19. århundrede?
Både ældre og pårørende ønsker offentlig hjemmepleje
Netavisen 25. september 2013

”Længst muligt i eget liv”: Kodeordet for asocial ældreplejereform
Netavisen 2. juli 2013

Se også

Trods valgløfter: Kommunerne fyrer og skærer ned i år og næste år

Netavisen 15. oktober 2014

 

 

Netavisen 14. oktober 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne