Stil krav til fødevaresikkerheden: Stop svine MRSA

Svine MRSA har udviklet sig til epidemi helt ude af kontrol, og alligevel er myndigheder og landbrugslobbyen enige om, at vi må lære at leve med bakterien, der kan give en dødelig sygdom, hvis man er svækket i forvejen. Regeringens løsningsmodel er blot at holde MRSA indenfor svinebrugenes døre. De ansatte må finde sig i at være smittede og leve et liv som smittespredere, mens MRSA spredes videre fra menneske til menneske og – som det nu også er konstateret – gennem fødevarer. Denne situation er helt uacceptabel.

Opdateret 25. september


I lobbyorganisationen Landbrug og Fødevarers og svineproducenternes øjne er svine MRSA ikke noget problem

Fabrikslandbruget har skabt den resistente svine MRSA

Den multiresistente bakterie CC 398 og sygdommen svine MRSA er opstået på svinefabrikkerne på grund af den udbredte praksis, hvor man tæppebomber dyrene med antibiotika, syge som raske for at holde infektionssygdomme nede.

Produktionsformerne gør grisene syge, og der svares igen med de evindelige antibiotikabehandlinger. Svinene lever et liv fjernt fra opfyldelsen af deres naturlige behov med for lidt plads, med stress og opskruet væksttempo, hvor infektionssygdomme let spredes. Genmodificeret foder sprøjtet med Roundup bidrager desuden til den dårlige helbredstilstand. Alt i alt et sygdomsfremmende miljø, der må betegnes som dyremishandling. Massemedicinering med antibiotika bliver her skruppelløst brugt som svaret på de problemer der kommer af produktionsmetoderne, et svar der også bliver yderst farligt for menneskers helbred.

Enkelte svineavlere – udover de økologiske, der ikke bruger antibiotika på denne måde – er gået nye veje, bl.a. ved at gå væk fra det genmodificerede foder, hvad der har givet meget sundere grise og mindre brug af antibiotika.


Landbrugslobbyen styrer de danske myndigheder

De ansvarlige indenfor storlandbruget har bagatelliseret problemet gennem en årrække og gør det stadig. De har gennemført en strategi af hemmeligholdelse, løgne og kontrol med de politiske beslutninger til egen fordel. Skiftende ansvarlige, og nu fødevareminister Dan Jørgensen, har hele vejen i gennem sat svineproducenternes interesser over befolkningens sundhedstilstand og over dyrevelfærden.

Dan Jørgensens 5-punktsplan følger svindeproducenternes ønske om, at MRSA skal accepteres – vi må lære at leve med det – den skal blot holdes indenfor bedrifterne. Håndvask, tøjskift og lignende er det eneste middel, der anvises. Smitten har fået lov til at udvikle sig uhæmmet fra den første forekomst til nu, hvor branchens egne tal siger, at ca 30 % af de danske svinebedrifter har smitten, mens tallet i følge Fødevarestyrelsen siger, at 77 % af de danske slagtesvin er inficerede – og dette tal er endda fra 2012.

Der er tale om stærkt opadgående kurve, både hvad angår inficerede svin, der er gået fra 13 % i 2009 og antallet af mennesker der er smittet. Dette tal var i 2007 på 12 smittede personer, hvor man nu regner med at mellem 6.000 og 12.000 bærer på smitten, der ligger i dvale i huden, næsen og svælget, hvorfra den kan spredes.

Svine MRSA er til dato årsag til 4 dødsfald i Danmark og tusindvis af dødsfald i andre lande, som f.eks. USA. Bakterien siges kun at være dødelig for svækkede personer, som syge eller ældre. Ikke desto mindre er også ikke-dødelige sygdomme uacceptable, når de kunne undgås, ligesom man kan være rask smittebærer og bringe MRSA videre til mennesker der har mindre modstandskraft.

MRSA smitter ikke alene gennem direkte kontakt med svin eller fra menneske til menneske, men det er nu bekræftet gennem Statens Serum Institut, at den også kan overføres gennem fødevarer.

Set i det lys er det alarmerende, at en undersøgelse offentliggjort d. 23. september viste, at 21 % af pakker med svinekød i de danske supermarkeder er inficeret med MRSA. Samtidigt er kontrol med kød for MRSA nu fjernet efter at have kørt i et par år (2009 – 2011). Filosofien bag denne beslutning er de ansvarlige myndigheders blinde tro på, at bakterierne ikke kan spredes gennem madvarer.

Alt tyder på det modsattte og hygiejnen i forhold til MRSA skal endda være en del højere end i forhold til andre sygdomsfremkaldende bakterier som f.eks. salmonella. I følge eksperter kræver det en meget grundig håndvask at fjerne MRSA.

Dan Jørgensen fastholder indtil nu, at der ingen fare findes fra smitten i kød. I følge ham er der ‘ikke væsentlig risiko’.
Liberalisering af antibiotikabehandlinger

Trods mange advarsler om risikoen for resistente bakterier er landbrugets muligheder for brug af antibiotika ikke blevet begrænset i de senere år. Ved et nyt veterinærforlig i 2010 blev forbruget i stor udstrækning givet frit. Landmændene fik retten til selv at stille diagnoser, der kan føre til brug af antibiotika, kun med obligatoriske rådgivningsbesøg fra en dyrlæge.

Veterinærforliget er en liberalisering af medicin. Når man liberaliserer, vil det medføre et øget forbrug af antibiotika, og når forbruget øges, så vil det medføre flere resistente bakterier”, udtalte formand Arne Skjoldager fra Den Danske Dyrlægeforening dengang til dr.dk.

Svinelandbrugets lobbyorganisation Landbrug og Fødevarer er siden taget i at lyve om niveauet for brug af antibiotika i danske svinebesætninger. Søren Gade udtalte i 2013: ”Vi bruger mindst i hele verden”.

Det var løgn. Kun 2 lande i verden har sammenlignelige data – Holland og Danmark – og her lå Danmark 20 % over Holland.
Spædbørn fødes med svine MRSA

10 spædbørn med enten øjenbetændelse eller betændelse i øregangen er konstateret smittet med MRSA, ligesom et nyfødt barn i 2010 blev alvorligt syg af lungebetændelse pga MRSA-smitte. Dette afslører myndighedernes strategi som uduelig, nemlig at sygdommen blot skal holdes indenfor besætningerne gennem øget hygiejne. Hans Jørn Kolmos, professor og overlæge på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital mener, at bakterien kan og skal udryddes ved ondets rod – ved at blive udryddet i svinebesætningerne.
Intet høre, intet vide, intet se

De førende indenfor branchen slår problemet hen med skiftende argumenter. ‘Problemet er jo også i de andre lande, så vi kan intet gøre’ eller ‘Kæledyrene har også bakterien’, så egentlig har det slet ikke noget med svindeproduktionen at gøre, må man forstå.

Hvor udbredt smitten egentlig er, mener myndighederne tilsyneladende, at de helst vil være fri for at vide. EU har ikke et samlet overblik over, hvor smitten findes. Smågrise kan f.eks. frit flyttes mellem landene uden kontrol. EU’s medlemslande rapporterer ikke sygdommen til Det Europæiske Center til forebyggelse af og kontrol med sygdomme og centeret har heller ikke tænkt sig, at det skal sættes i gang i den nærmeste fremtid.

I gennem flere år har branchen arbejdet for at mørklægge problemet. De nægtede at oplyse på hvilke svinebrug bakterien fandtes og trods ombudsmandens afgørelse om, at offentligheden har krav på at vide, hvilke gårde der har smitten, nægter de fortsat med den begrundelse, at de har anlagt sag for at omstøde beslutningen. Fødevarestyrelsen accepterer branchens afvisning af at følge kendelsen, på trods af, at en anlagt sag ifølge grundloven ikke berettiger til nogen udskydelse.

Branchen udviser en forbavsende bekymring for de ansattes ‘oplevelse af at blive stigmatiseret’. De ville bare blive hængt ud, hvis navnene blev offentliggjort, argumenterer man.

Også her har de myndighederne i ryggen: ”Social stigmatisering er også en sundhedsfare det er vores opgave at overvåge” udtalte Robert Skov, overlæge ved Statens Serum Institut.

Kostbar tid til at inddæmme smittefaren er gået tabt og svine MRSA spredes nu hastigt i hele samfundet.

Der findes stadig antibiotika typer, der kan slå MRSA bakterien ihjel, der kan bruges på mennesker – uden dog altid at være effektiv. De ca 9000 mennesker der arbejder med Danmarks 12 millioner slagtesvin skal dog ikke behandles. Det har Sundhedsstyrelsen for nylig slået fast. Kun folk der stopper i svinestaldene tilbydes behandling, da man blot vil blive smittet igen efter behandlingen og risikoen for resistens vil blive øget.

Lobbyorganisationen Landbrug og Fødevarer er i offensiven. ”MRSA er kommet for at blive” skriver Martin Merrild i et nyhedsbrev d 10.9. Her hidser han sig bl.a. op over, at sundhedsminister Nick Hækkerup endeligt få dage tidligere havde lukket svinelandbrugene for besøg af skolebørn. Minkfarmene, der også er inficeret med MRSA, holder dog stadig åbent for besøg, her har opmærksomheden ikke været så stor.

I mere end halvandet år har danske myndigheder hemmeligholdt en rapport der viser, at svine-MRSA er så udbredt, at den er fundet i komælk fra to landbrug uden svin. Professor Hans Jørgen Kolmos, der har advaret mod risikoen i de sidste 5-6 år siger, at det i aller højeste grad er tid til handling. Der skal stilles krav til svineproducenterne.

Smittede dyr skal isoleres. Alle besætninger skal screenes for smittede dyr og der skal indføres restriktioner for handel med smågrise.
Norge har indført nul tolerance

Norge har som det første land i verden taget konsekvente og radikale beslutninger for at stoppe MRSA i deres landbrug.

Alle svinebrug screenes for MRSA. Hvis bakterien findes, slås dyrene ned og alt desinficeres. Alle der har arbejdet på stedet testes og de smittede gennemgår behandling.

Herefter holdes der kontrol med evt gensmitte. Dertil skal tilføjes, at Norge også har langt skrappere regler for brug af antibiotika i landbruget end vi har.

 

Krav til regering, myndigheder og svineavlere

Grundlæggende set må det være nødvendigt at tage fat ved ondets rod, og der er en række ting der kan tages fat på. Til oktober skal der forhandles nyt fødevareforlig og også her må vi stille krav om en virkningsfuld handlingsplan mod MRSA og for fødevaresikkerhed.

– Driften af svinefarmene må lægges om over en periode, så svinene lever et mere naturligt liv og derfor bliver mindre syge.

– Forbud mod brug af massemedicinering af dyrene.

– Forbud mod brug af GM foder.

– Alle svinefarme og ansatte på stedet må kontrolleres for smitten, der ikke skal accepteres som ‘noget vi må lære at leve med’.

– Smittede dyr må fjernes fra landbruget og svinefarmene nulstilles med raske dyr.

– Kontrol med alle indførte smågrise og avlssvin. Ingen svin med MRSA må finde vej til slagteri eller butikker.

– Bedre kontrol med fødevarerne. Fødevarekontrollen har årligt fået skåret bevillingerne ned med 10 % i de seneste 10 år.

– Politikere og myndigheder må stoppe med at være pot og pande med svineavlerne og i stedet arbejde for befolkningens sundhed.

Kilder

Svine-MRSA i hver femte pakke svinekød
TV-Syd 23. september 2014

Aarhus-forskere i unik advarsel: Verdens mest solgte sprøjtemiddel kan gøre dyr syge
Ingeniøren 26. marts 2014

Antibiotika til husdyr – billigt for landbruget, dyrt for sundhedsvæsenet
Af Hans Jørn Kolmos i Aktuel Naturvidenskab 2012, nr 2

Landbruget vildleder om MRSA
Gylle.dk 17. september 2014 samt andre artikler samme sted

Netavisen 22. september 2014

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne