Odense siger: Stop Israels bombninger i Gaza

Demo 8. august 2014

Bomberne var igen begyndt at regne ned over Gaza efter en kortvarig våbenhvile, da Odense protesterede mod den forbryderiske israelske massakre.

Fotoreportage KPnet

Op imod 400 mennesker var mødt frem. Demonstrationen gjorde på sin vej gennem byen holdt 4 forskellige steder. Den bredt sammensatte manifestation fik som helhed understreget, at problemet grundlæggende er besættelsen – og havde gennemgående krav som Frit Palæstina og Boykot af Israel.

Disse paroler gjaldede da også igennem gaderne under ruten i den indre bymidte og skabte en insisterende stemning.

Demonstrationen indledtes med et minuts stilhed for de døde og sårede i Gaza , oplæsning af digte og et kæmpe bannerdrop fra Banegårdscentret lige over for demonstrationspladsen

 ”No Justice – No Peace – Boykot Israel.”

H.C. Andersen siger Boykot Israel

Brian Skov Nielsen fra Enhedslisten holdt en kort solidarisk tale og krævede,  at Odense kommune boykottede Israel, og at Odense omgående etablerede venskabsby forbindelse med eb by i Palæstina.

I Kongensgade holdt formanden for SFU  Carl Valentin en følelsesladet tale om støtte og solidaritet. Ligesom den anden SF’er, der talte, kunne kan dog  ikke undlade at lange ud efter Hamas.

Gråbrødre Torv: Sara taler

På Gråbrødre Torv holdt den unge palæstinenser Sara en klar og ukompliceret tale, der pointerede at omdrejningspunktet for er israelsk besættelse. Hun understregede et undertrykt folks legitime ret til modtand mod besættelsen,  og betonede behovet for boykot af Israel.

Sara indledte sin tale med at omtale Israels oppiskning af en krigsstemning, der anklagede Hamas for at stå bag likvideringen af 3 unge bosættere. Det er afdækket som en løgn og som ikke andet end et påskud for en kriminel massakre og kollektivafstraffelse af palæstinenserne.

 

Tilbage på Banegårdspladsen holdt Karsten Hønge, fhv.fFolketingsmedlem, en tale der krævede at den danske regering tog afstand fra EU’s associeringsaftale og udtrykte solidaritet med palæstinenserne. Men på SF’sk facon mente han,  at  konflikten var et produkt betinget af  ”religiøse islamiske Hamas- ekstremister” overfor en israelsk højre regering. Hønge nærede store illusioner om, at  det israelske valg  vil ændre på tingene samtidig med,  at Hamas’ indflydelse stækkes.

 

Henning Paaske Jensen fra Boykot Israel Kampagen understregede det udtalte  behov for sanktioner. Netop nu skal Israel stilles til regnskab som det skete over for Apartheid-Sydafrika.

I dag er der stor lydhørhed: Derfor bring  boykotten frem overalt. På uddannelsessteder, arbejdspladser – og styrk vareboykotten.

Henning Paaske Jensen: Boykot Israel

Henning Paaske henviste til Dublin byråds eksempel, og også til de britiske nationale studenterråd med 7 millioner medlemmer, der  opfordrer til boykot.

Den internationale boykotbevægelse  BDS fokuserer på 7 særlig medansvarlige firmaer og har lavet en kraftig opfordring til boykot af bl.a. HP computer og elektronik, Vagtselskabet G4S og sodavandsmaskinefirmaet  Sodastream. 

Boykotaktiviteterne må gøre det til produkter rigtig mange ikke vil røre ved – som det for eksempel var tilfældet med Shell-produkter under kampagnen mod Apartheid-Sydafrika.

Boykot Israel-kampagnen vinder i øjeblikket meget stor opslutning – som det fremgår på facebook og hjemmesiden

Boykot Israels demonstration i København den 15. august er også en landsmarkering af Boykot-kravet på alle felter.


Se også

Palæstinenserne nedlægger ikke deres våben: At gå til modstand mod en besættelsesmagt er en umistelig ret
Netavisen 8. august 2014

 

 

Netavisen 9. august 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne