Stueren fascisme?

 Leder
Det antifascistiske tidsskrift Håndslag 3, 2014


Nynazister fra hele Europa er strømmet til Ukraine for at lære at føre krig sammen med deres fæller i Kiev-regeringen

I år 2000 indgik det tysk-nationale  frihedsparti (FPÖ) i Østrig under ledelse af  den nu afdøde Jörg Haider i et regeringssamarbejde. Det skabte dengang stort postyr i hele EU.  Den uskrevne regel efter 1945 om at samarbejde med ekstreme højrepartier var uacceptabelt blev her brudt, og i mange måneder var de diplomatiske forbindelser med Østrig på frysepunktet.

Men det var dengang. For 14 år siden.

Nu er det nærmest omvendt. Regeringer med deltagelse af erklærede fascister møder hverken indignation eller diplomatisk pres, men støttes aktivt. Se blot på Ukraine, hvor de ukrainske fascister fra starten har indgået i regeringen i Kiev. De har åbent omgivet sig med væbnede stormstropper.

Det er tydeligt, der er overskredet en tærskel. Konservative, liberale og socialdemokrater i EU finder det helt i orden at samarbejde åbent og direkte med rendyrkede fascister. Problemstillingen om den fascistiske trussel manes væk som ikke-eksisterende. Fascismen tilknyttes en specifik historisk periode – en gang for så mange år siden!

Fascistisk tankegods og ideologi gøres stueren og indrulleres i demokratiets virkefelt.

Ved valget til EU-parlamentet i maj sås det tydeligt, at fascistiske -eller endda erklæret nazistiske – partier mange steder har holdt deres indtog på den parlamentariske arena. De indgår nu frejdigt i den parlamentariske dialog og debat. Glemt er den dyrekøbte erfaring, at nazisme er forbrydelse mod menneskeheden. Glemt er Nürnberg-dommene.

Intet under at selvsikkerheden vokser hos de højreradikale og højreekstreme partier rundt omkring i Europa.  Tag ikke fejl. Fascisternes mål er lige nu at sprede skræk og rædsel.

Fascister og nazister på gaden betyder vold og terror. Fascister ved magten betyder krig.

Og krige er der nok af. Også uden erklærede fascister. Israels krig mod Gaza og palæstinenserne f.eks.

I dagbladet Information skriver Yonatan Ungermann Goldshtein fra Jøder Mod Folkemord om Gaza:

” Gaza er blevet en koncentrationslejr. Gentagne massakrer, og hvad FN’s Goldstone-rapport beskriver som en bestræbelse på at »ydmyge og terrorisere en civilbefolkning og radikalt reducere dens økonomiske kapacitet«, er virkeligheden i Gaza i dag. Det er at gå for vidt at sammenligne situationen med den i nazisternes værste dødslejre som Auschwitz og Treblinka, men at en etnisk gruppe er koncentreret, indespærret og udsat for systematisk mord kan ikke længere fornægtes.”

Mens Israel fortsætter terroren mod Gaza og dets civilbefolkning, og USA fylder de tømte våbenlagre op, er der nu et flertal blandt danskerne, der støtter palæstinenserne. Der er sket et markant ryk i holdning. Billederne fra Israels bombninger af skoler, hospitaler, beboelsesejendomme med døde og lemlæstede i tusindvis taler sit uhyggelige og forbryderiske sprog.

Alligevel savnes den danske regerings klare afstandstagen.

Mens krigene raser fra Ukraine og Palæstina til Syrien, Afghanistan, Irak og Libyen, og deres resultater i form af kaos og gigantiske flygtningestrømme viser sig, vil den danske regering og ’blå blok’ øge militariseringen.

’Danmarkshistoriens største våbenhandel’
med angrebskrigsfly for mere end 30 milliarder kr. er ved at være i sin afsluttende fase, mens velfærdsnedskæringerne raser.

Og Danmark skal nu sammen med Polen spille en særlig rolle på NATOs nordflanke i den militære omringning af Rusland.

Dermed fortsættes den såkaldte aktivistiske udenrigspolitik, der kun har medført ulykke for de lande, hvor den er praktiseret.  Og for Danmark selv.


Se også

Folkebevægelsen mod Nazisme: Tale foran den ukrainske ambassade 8. maj 2014

Udtalelse: Stop fascisterne i Ukraine! Aldrig mere nazisme!
Håndslag er Danmarks antifascistiske tidsskrift, som nu udkommer i sin 30. årgang. Det udgives af Folkebevægelsen Mod Fascisme (FMN) med støtte fra Aktive Modstandsfolk og andre organisationer, og udkommer fire gange årligt.

Mail til Håndslag haandslag@gmail.com

Ative Modstandsfolks hjemmeside www.no-nazis.dk

Netavisen 21. august 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne