Palæstinenserne nedlægger ikke deres våben: At gå til modstand mod en besættelsesmagt er en umistelig ret

’Afvæbning af modstanden er besættelsesmagtens vilde ønskedrøm’, siger Folkefronten til Palæstinas Befrielse. Det bliver der intet af. Blokaden af Gaza skal ophæves. Det forlyder fredag morgen, at våbenhvilkeforhandlingerne i Cairo er brudt sammen.

Opdateret

Forhandlingerne i Cairo med det pro-amerikanske Sisi-regime som vært om forlængelse af den våbenhvile, der sammen med de israelske invasionsstyrkes tilbagetrækning, bragte krigshandlingerne i Gaza til foreløbigt ophør, ser fredag morgen ud til at være bragt til ophør.

Den palæstinensiske modstand afviste samlet Israels krav om afvæbning. Spørgsmålet er nu, hvorvidt Israel vil genoptage de kriminelle bombardementer og/eller igen sende besættelsestropper ind i, hvad der er tilbage af Gaza.

Ødelæggelserne er enorme, langt større end ved tidligere invasioner. Titusinder har mistet deres hjem. Næsten 2000 er døde og omkring 10.000 slemt sårede, Langt de fleste civile. Der graves stadig efter lig i ruinbunkerne.

Palæstinenserne har ét hovedkrav: Den umenneskelige, folkeretsstridige og forbryderiske blokade af Gaza skal ophæves. Det er et helt nødvendigt og legitimt krav i overensstemmelse med FN-vedtagelsernes fordømmelse af den israelske besættelse, og det  har massiv og global opbakning.

Israel har også et hovedkrav: Modstanden (kaldet Hamas) skal nedlægge våbnene. Det er et krav om total kapitulation.

Den væbnede modstand er palæstinensernes eneste virkelige værn mod det israelske militær og den zionistiske drøm om et Storisrael  renset for arabere. Uden den ville palæstinenserne ikke bare være et undertrykt folk, men et besejret folk – og et fordrevet folk.

Derfor understreger Folkefronten til Palæstinas Befrielse PFLP at der aldrig vil blive tale om at nedlægge våbnene.

Afvæbning ikke til diskussion

Dr. Maher al-Taher, medlem af PFLPs øverste ledelse, siger i en udtalelse:

– Afvæbning af modstanden er ikke til diskussion, og alle fraktioner holder fast i deres våben, så længe palæstinensisk land er besat.

Han fortsætter:

– Forskellige  medierapporter siger, at Israel ikke vil acceptere genopbygning af Gaza undtagen på betingelse af,  at modstandens våben fjernes. De kræver at kunne overvåge alt og alle, som kommet til Gazastriben  Vi har meget klart slået fast, at forestillingen  om at afvæbne modstanden er en ønskedrøm, en  illusion, og uacceptabel for alle. Det er principielt uacceptabelt bare at  drøfte dette spørgsmål, eller se det som et spørgsmål, der er diskussion. Det er vores umistelige ret til at gøre modstand mod denne besættelse.

Taher konstater videre, at den palæstinensiske delegation står sammen om at  insistere på at ophæve blokaden af Gaza og tillade fri bevægelighed for varer og personer.

– Dette krav er en del af den politiske kamp, som skal behandles lige så dygtigt og kompetent og med lige så stor klarsynethed og standhaftighed, som modstanden har udvist på den militære slagmark.”

Hæv blokaden! Boykot Israel !

Kravet om ophævelse af blokaden af Gaza er også centralt for den verdensomspændende solidaritetsbevægelse med Palæstina og dets folk.

Israel mener, at det kan bombardere og myrde løs på civilbefolkningen og lægge Gaza i ruiner – og så vil andre (kaldet Det internationale samfund) træde til med genopbygningen. Ødelæg bare, for andre betaler!

Naturligvis bør Israel betale krigsskadeerstatninger og genopbygning efter en ulovlig krig.

For den internationale solidaritetsbevægelse gælder det om at udvide boykotten af Israel på alle områder og øge den militaristiske terrorstats og apartheidregimes isolation.

Hvis ikke blokaden ophæves og palæstinenserne i sidste ende sikres deres fulde rettigheder vil besættelsen fortsætte, og bomberne og blodbadet regelmæssigt vende tilbage.

 

Netavisen 8. august 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne