Lukrativt: Dagpenge opsuppleres med private lønforsikringer


Fagbevægelsens top har på bedste nyliberalistiske vis erstattet modstand mod dagpengeforringelser med salg af lønforsikringer ved arbejdsløshed. Antallet er på få år steget til 151.000 og flere store LO-forbund er på vej.

Samtidig med at 36.000 mennesker blev skubbet helt ud af dagpengesystemet sidste år pga. dagpengereformen, tegnedes 24.000 flere private lønforsikringer ved siden af a-kasse dagpenge.

Disse forsikrede er således sikret en højere udbetaling ved arbejdsløshed.

Siden 2010 er antallet med private lønforsikringer herhjemme vokset til 151.000. Alene fra 2012 til 2013 steg antallet med 19 %. Det viser tal fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Dagpengene ligger i dag på højst  17.658 kr. før skat, hvilket for sosu-assistenter dækker op til 70 % af deres tidligere løn, mens det for grupper som elektrikere dækker omkring halvdelen.

Med de nye private lønforsikringer er man dækket op til 80 % på forskellen mellem dagpenge og ens tidligere løn.

Dagpengene udhules

Dagpengene udhules automatisk og bliver mindre og mindre værd –’ til at betale regninger med og leve for.

Der er som med andre overførelsesindkomster indbygget en faldende grad af dækning for stigende priser og inflation. Og selvom de fleste lønninger har et stort realløns efterslæb, så har ydelser som dagpenge et endnu større.

Undersøgelser viser, at mens graden af lønkompensation i 1990 var på 68 % i gennemsnit, så var den faldet til 55 % i gennemsnit i 2009. 

Også andre ting som den nye skattereform fra 2012 er med til at øge forskellen på løn og ydelser som dagpenge. I skattereformen er indbygget et stigende beskæftigelsesfradrag, løbende fra 2013 til 2022, som en skattefinansieret lønstigning til dem, der er i arbejde.

Kamp mod forringelser erstattet af salg af forsikringer

Da skiftende ”rød”-blå dagpengereformer skar på dagpengeperioden, forlængede genoptjeningsretten og udhulede dækningen gjorde fagbevægelsens top og ledelse intet for at mobilisere en modstand. Da dagpengeformer med stramninger af optagelseskrav i a-kasser, nægtede stadig flere adgang,  gjorde de  intet. Da dagpengereformer begyndte at smide i 10.000’vis ud af dagpengesystemet, gjorde fagbevægelsens top og ledelse stadig intet.

Men nu ser forskellige forbund et lukrativt marked i at sælge ekstra forsikringer mod for stort løntab ved arbejdsløshed til deres medlemmer. Det sker på bedste nyliberale markedsvis. I højtlønnede forbund som HK/stat og kommunal tilbydes lønforsikringer i så stort antal, at prisen kan gøres konkurrencedygtig. Den inddrives som kontingentforhøjelse, og beløbet kan trækkes fra i skat

Den private forsikring får således et skattefinansieret bidrag med på vejen  Forsikringsselskabet Alka oplyser, at flere forbund er på vej med, hvad de kalder kollektive lønforsikringer.

Blandt de ufaglærte,  som f.eks.  3F, vil prisen på lønforsikringer blive for høj og faren for arbejdsløshed for stor til, at man kan blive omfattet. Så 3F tilbyder foreløbig kun individuelle lønforsikringer.

I Sverige blev den svenske dagpengesystem alvorligt raseret tilbage i 2006 og årene efter. Her har næsten hver tredie lønmodtager i dag en privat lønforsikring ved siden af a-kasse dagpenge i deres fagforening.

Netavisen 8. august 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne