PSO afgiften: Endnu et middel til omfordeling

‘PSO afgiften er eksploderet’ lyder det i pressen. Men elpriserne falder samtidigt – så alt er ok, kan vi forstå på regeringen, hvis altså bare PSO afgiften lige kan blive sat ned for erhvervslivet.

Det specielle tillæg på elregningen, PSO, blev indført i Danmark i 1998 samtidig med at EU liberaliserede energisektoren. Liberaliseringen blev gennemført i Danmark med el-reformen i 1999. Energiområdet blev skilt ud og gjort til en profitgivende forretning på markedsvilkår og samtidig skulle PSO midlerne så sikre, at der også blev investeret i vedvarende energi, der ikke umiddelbart kunne give profit.

Der er dog tale om en speciel form for liberalisering, hvor kun overskuddet er privatiseret, mens samfundet betaler for opførsel af kraftværket og for risikoen for, at strømmen ikke kan sælges til den pris, som man havde forventet, og som det koster at producere.

PSO står for Public Service Obligations, dvs. offentlige serviceforpligtigelser.

Havde man undladt at liberalisere, kunne samfundet jo bare i stedet have besluttet at støtte samfundsnyttig forskning i alternativ energi.

I øjeblikket går PSO midlerne først og fremmest til DONG’s vindmølleprojekter, der i høj grad må betragtes som en liberal investering – hvor en del af værdierne og en afgørende del af bestemmelsesretten nu er solgt ud til det skrupelløse investeringsselskab Goldman Sachs, noget af det mest markeds- og profitrettede man kan tænke sig.

PSO-pengene går til at holde prisen oppe på området for vedvarende energi hos energiselskaberne, så de ikke mister indtægt, hvis elpriserne falder, hvad de gør i øjeblikket på det kommercielle marked.

Energinet.dk (under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet) fastsætter tarifferne 4 gange om året, alt efter hvordan markedet ligger for prisen på el, så indtjeningen hos selskaberne holdes stabil.

PSO-afgiften er blevet langt højere, end hvad der blev anslået i energiforliget i 2012. Fremskriver man tallene frem til 2020 bliver PSO afgiften 3 milliarder højere end beregnet for almindelige forbrugere og erhvervsforbrugere i alt.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) kan ikke se, hvorfor forbrugerne skal have en nedsættelse. Stigningen svarer jo kun til faldet i elpriserne, så alt i alt betaler forbrugeren det samme.

»Så vi har ikke taget flere eller færre penge op af lommerne på almindelige forbrugere. Folks elregning er den samme i dag som for to år siden, hvis de bruger den samme mængde strøm,« siger Rasmus Helveg Petersen til Jyllandsposten d. 9. juni.

En tilsvarende logik gælder åbenbart ikke for erhvervslivet, hvor regeringen, som en del af den vækstplan, der skal vedtages inden sommerferien, har foreslået en nedsættelse af PSO afgiften for erhvervslivet på en milliard kr om året i 6 år til de ‘særligt udsatte’ og ‘hårdt ramte’ – firmaer altså.

Venstre vil have en endnu større omfordeling og den skal gælde alle firmaer, da de mener, at det ikke vil være lovligt ifølge EU’s regler at støtte ‘de særligt udsatte’. Derudover taler de for at holde PSO-afgiften nede i almindelighed. Det er Venstre, der har taget eksplosionen i afgiften op som et problem.

Den øvrige industri og andre virksomheder, som de er talerør for, ønsker ikke at vindmølle industrien m.fl. får et investeringsforspring, de foretrækker bedre profitforhold for virksomhederne generelt.

Meningsmålinger siger, at et flertal af danskerne støtter PSO-afgiften, fordi pengene går til noget så samfundsnyttigt og nødvendigt som grøn omstilling. Det lugter dog af spekulation og bevidst fup fra politikernes side, når pengene går til privatiserede firmaer, der lever for at give størst muligt afkast til aktionærerne.

Jo mere PSO afgiften nedsættes for erhvervslivet, jo større værdier flyttes der fra befolkningen til kapitalen, og det bliver almindelige lønarbejdere, der skal betale for den såkaldte ‘grønne omstilling’.

Læs også

EUs regeringsledere til topmøde: Høje el-priser skal sikre EUs fremtidige energi
Netavisen 20. marts 2014

Netavisen 13. juni 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne