Forslag behandles i EU: GMO-firmaer skal høres inden nationalt forbud

D. 28. maj starter EU behandlingen af et forslag om muligheden for at indføre nationale forbud mod dyrkning af konkrete genmodificerede afgrøder. Der bliver ikke tale om en ret til frit at forbyde GMO’erne. Begrundelsen for et forbud må ikke gives ud fra en risikovurdering af miljø og sundhed, men skal have andre begrundelser og samtidig er der krav om, at GMO-firmaerne skal høres i sagen.

Foto: Ecowatch fra March against Monsanto 2014

Forslaget er en udløber af det såkaldte Barroso-forslag, der blev fremsat af EU-kommissionen i 2010, men har bl.a. fået tilført kravet om at GMO-industrien skal spørges til råds.

Mute Schimp fra Friends of the Earth udtaler til Information, at det måske i de mindre lande, hvor befolkningen er stærkt imod GMO vil blive accepteret af firmaerne, at man indfører et forbud, men på de store markeder som Tyskland, Frankrig eller Polen vil det være noget andet.

”Det er politisk naivt at forestille sig, at biotech-firmaer vil acceptere at miste disse markeder”

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU går også klart imod forslaget:

Det er besynderligt, at en folkevalgt regering skal spørge en virksomhed om lov – også selv om virksomheden ikke har vetoret. Især fordi der ikke kan herske tvivl om, at de her virksomheder har en særlig økonomisk interesse i at få en regering til at træffe en bestemt beslutning,”

At lade firmaerne gå direkte ind og vurdere lovgivningen minder om de idéer, der ligger i frihandelsaftalen mellem EU og USA, hvor et råd bestående af multinationale firmaer skal vurdere ny lovgivning før den kan vedtages. Det bliver kapitalens direkte diktatur over samfundet, hvor befolkningernes demokratiske rettigheder sættes ud af kraft.

EFSA (Den europæiske Fødevareautoritet) står for sikkerhedsgodkendelsen og dens vurdering kan de enkelte lande ikke modsige. Men når landene ikke må argumentere med risiko for miljø og sundhed, bliver der tale om uklare begrundelser, der kan blive svære at fastholde og argumentere for.

Jan Søndergaard, politisk rådgiver i Greenpeace udtaler:

Uanset at det her forslag har en overskrift, der hedder, at man giver landene ret til nationalt at forbyde gmo’er, mener jeg ikke, at det her forslag sikrer den ret” …

Problemet med EFSA’s risikovurdering er, at den ikke tager høje for langtidseffekter ved udsætning af gmo’er, og at den ikke tager højde for eventuelle effekter af den sprøjtegift, der hører til, på såkaldte ikke-målorganismer”

EFSA er desuden berygtet for at tale industriens sag og være meget utilbøjelig til at inddrage forskning, der peger på miljøproblemer og sundhedsrisiko.

Den danske regering har tidligere udtalt, at landene skal have en reel ret til at forbyde en GM-afgrøde, men miljøminister Kirsten Brosbøl snor sig i gennem ved at påstå, at forslaget netop giver den mulighed og Danmark støtter forslaget.

Organisationen for det danske storlandbrug Landbrug og Fødevarer mener slet ikke der skal eksistere en national ret til at forbyde GMO:

Hvis man lægger et ekstra lag ovenpå, som skaber individuelle regler for de enkelte lande, er hele ideen om det indre marked tabt på gulvet”, udtaler chefkonsulent Bruno Sander Nielsen.

Hvor Landbrug og Fødevarer kører lige på og hårdt forsøger regeringen og forslagsstillerne at give indtryk af, at EU tager hensyn til den store modstand og skepsis overfor GMO uden reelt at gøre det.

Forslaget behandles først i et udvalg og hvis der er enighed går det videre til vedtagelse på et ministerrådsmøde i juni og herfra til behandling i EU-parlamentet.

Kilde

Gmo-firmaer skal tages med på råd om forbud
Information 28. maj 2014

Læs også

March against Monsanto 24 maj: Nej til de multinationales magt !
Netavisen 21. maj 2014

Netavisen 28. maj 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne