Folkebevægelsen: Stop belønning af social dumping – Undersøg EU-støtte til virksomhedsudflytning

EU’s indre marked og arbejdskraftens frie bevægelighed er slet ikke den velsignelse for alle, som EU-politikerne påstår.

 

Lave K. Broch og Rina Ronja Kari – Folkebevægelsens to øverste kandidater


I årevis har EU banet vejen for social dumping i Danmark med støtte fra danske politikere. Og det vil formentlig fortsætte efter valgkampen, frygter Folkebevægelsen mod EU.

Folkebevægelsen mod EU vil smække kassen i og blackliste firmaer fra alt offentlig byggeri, hvis de bidrager til social dumping eller benytter sig af skattely. Det mener Rina Ronja Kari, der peger på otte nødvendige initiativer mod griske virksomheder.

– Det danske arbejdsmarked og velfærden er under konstant pres fra EU, fordi vi mangler en social protokol – en traktatfæstet garanti for at løn- og arbejdsforhold ikke bliver underordnet EU’s indre marked og den frie bevægelighed, siger Rina Ronja Kari

Folkebevægelsen vil først og fremmest have rullet beslutningskompetence tilbage til Folketinget, så det bliver nemmere at beskytte lønmodtagere i Danmark.
Udlændinge, der arbejder på lige vilkår i Danmark og betaler skat, skal have de samme rettigheder som andre lønmodtagere. Men EU skal på ingen måde blande sig i, hvordan vi indretter vores dagpengesystem, børnepengene og andre velfærdsydelser, siger Rina Ronja Kari.

Hun er glad for at social dumping er kommet højt på dagsordenen i forbindelse med parlamentsvalgkampen. Men de mange positive udmeldinger på tværs af partierne stemmer ikke overens med den virkelighed, hun har oplevet i parlamentet.

Igennem fem år har partierne stemt for adskillige traktater og forslag, der har gjort det sværere for Danmark at bekæmpe social dumping på både byggepladserne og landevejene. Det gælder både i Bruxelles og i Folketinget. Derfor tror jeg desværre ikke på at de reelt vil stemme anderledes, når valgkampen er slut, siger Rina Ronja Kari.

Står det til Folkebevægelsen skal der tages bl.a. tages fat de følgende steder:

* Indførsel af en social protokol og mere magt tilbage til Folketinget.

* EU’s udstationeringsdirektiv skal ændres, så Danmark lande kan stille samme krav til udenlandske virksomheder som til danske.

* Fratagelse af EU-støttemidler fra virksomheder, der bruger skattely eller bidrager til social dumping.

* Kædeansvar i alle led


Beviser samles mod EU-støttet jobudflytning

En anden af det indre markeds negative virkninger er udflytningen af danske arbejdspladser med EU-støtte. Folkebevægelsen samler beviser mod Coloplast og andre danske virksomheder.

Rina Ronja Kari har tidligere taget sager om danske virksomheder op overfor Kommissionen da det kom frem at bl.a. Royal Greenland og LM Wind Power flyttede arbejdspladser fra Danmark til Polen.

På baggrund af et forslag fra Rina Ronja Kari har EU-parlamentet nu krævet at EU-kommissionen også undersøger sager med støttebeløb, der ligger under de 373 millioner kroner.

TV2 og Fagbladet bringer nu flere afsløringer af hvordan danske virksomheder som LM Wind Power og Coloplast bruger EU-støtte til at udflytte arbejdspladser. Rina Ronja Kari Spidskandidat for folkebevægelsen, har nu taget sagen videre til EU-kommissionen, og samler de nødvendige beviser der skal tvinge Kommissionen til en undersøgelse.

Rina Ronja Kari er ved at samle nu den nødvendige dokumentation for at sikre at også Coloplast og andre nye sager om danske virksomheder bliver undersøgt mere grundigt.

– Vi skal tvinge EU-kommissionen til at undersøge Coloplast og andre danske virksomheders brug af EU-støtte meget grundigt. Jeg har bedt om at få undersøgt de danske virksomheder. Og nu er jeg i gang med at samle al den dokumentation der skal til, så Kommissionen ikke kan afvise at se på sagen, siger Rina Ronja Kari.

– Der er i mit sind ingen tvivl om at mange virksomheder har brugt EU-støtten til at udflytte arbejdspladser, selv om det er ulovligt. I foråret lykkedes det Folkebevægelsen at få vedtaget, at også støtte under 50 mio. euro kunne blive undersøgt. Jeg vil nu sikre at kommissionen overholder de nye krav.

— Det er ganske enkelt en skandale, at skattepenge går til at flytte arbejdspladser ud af landet. Og sagen med Coloplast viser med al tydelighed, hvor nødvendigt det er, at Folkebevægelsen har fået vedtaget en undersøgelse af EU-støtteordningerne.

Se også

Netavisen 22. maj 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne