Der er brug for mere end et simpelt Nej for at forkaste EU’s patentdomstol


30 procent af de stemmeberettigede skal sige Nej til EU’s patentdomstol for at loven, der er vedtaget af folketinget, falder. Og Ja-partierne kan godt tænkes at fastholde tilslutningen på trods af et nej. Ombudsmanden har afvist  klagesagen om Vækst- og Erhversminiseriets misinformerendepropagandavideo om patentdomstolen.

Af Folkebevægelsen mod EU/KPnet

 

Når Danmark den 25. maj skal stemme om hvorvidt vi skal deltage i EUs patentdomstol er afstemningen langt fra demokratisk. Det er ikke nok at et flertal stemmer imod forslaget om patentdomstolen for at Danmark slipper for at afgive suverænitet til EU.

30% af den stemmeberettigede del af Danmarks befolkning skal aktivt stemme nej. Ved de danske EU-valg har deltagelsen ligget på gennemsnitligt ca. 50% – altså skal ca. 60% af de fremmødte stemme nej, for at et nej vil bliver gældende.

Dette betyder at en blank stemme eller en sofavælgers stemme vil være til patentdomstolens fordel.

Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU, udtaler, at ”Det er dejligt vi for én gangs skyld får lov til at stemme om afgivelse af dansk suverænitet, men ærgerligt at det sker på den her måde.

Det ville være mere demokratisk hvis flertallet skulle være for, at Danmark afgiver suverænitet end at langt over halvdelen skal være imod. Vores demokratiske rettigheder er endnu engang tilsidesat for at fremme EUs magt.”

”Hvorfor er det lettere at afgive suverænitet end at beholde det?” spørger Rina Ronja Kari, som klart opfordrer alle til at bruge deres demokratiske ret og stemme den 25. maj.

Ombudsmanden afviser klage over video om patentdomstol

Ombudsmanden har afvist klage fra Folkebevægelsen, PROSA og NOAH over Vækst- og Erhvervsministeriets information om patentdomstolen.

Ombudsmanden har afvist klagen, da han kun er bemyndiget til at vurdere om oplysningsmaterialet holder sig indenfor de juridiske grænser.

I sin afgørelsen skriver Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen: “Der kan efter min opfattelse ikke af de foreliggende retskilder udledes nogen pligt for myndighederne til i den forbindelse f.eks. at redegøre for forskellige politiske holdninger til dette tema”

Rina Ronja Kari siger herom:

”Vi har noteret os, at Ombudsmanden ikke finder grundlag i lovgivningen for at oplysningsmateriale fra et ministerium skal være neutralt. Det tager vi selvfølgelig til efterretning. Men så synes vi til gengæld at folketingspolitikerne skal kigge på lovgrundlaget. Det kan ikke være rigtigt, at skatteyderne skal finansiere regeringens partsindlæg. Det må ske via de midler, som er stillet til rådighed for henholdsvis ja- og nej-siden.”

Følg med omkring afstemningen på

Folkebevægelsens site om Patentdomstolen

 

 

 

Netavisen 6. maj 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne