Heldagsskole: Kommuner skærer ned og lukker fritidsordninger


Børnenes fritidsordninger er et af de områder, der betaler for skolereform og heldagsskole, der indføres over hele landet til sommer.. Kommunerne fyrer pædagoger. I Hjørring Kommune f.eks. lukkes alle SFOer. Det er en af konsekvenserne af den brutale lockout mod lærerne sidste år og den brutale gennemtvingning af EU-skolereformen.Fra lærerlockouten 2013

Når  den nye folkeskolereform til  august træder i kraft over hele landet,  skal de små klasser gå i skole fra 8.00 morgen til 14.00 eftermiddag.

Heldagsskolen giver børnene en meget mere varieret dag, påstår undervisningsminister Christine Antorini (S).

Heldagsskolen betyder imidlertid, at tidligere fritidstilbud med pædagogisk personale og egne lokaler erstattes af  ’frivillig undervisning’ efter skole og morgensamling på skolen inden den starter.

Landet over skærer kommunerne ned på børnenes fritidstilbud og pædagogisk personale fyres


100 børn til 2 voksne

Det er allerede gået helt galt med nedlæggelsen af specialtilbud til skolebørn med særlige problemer og deres ’inklusion’ i de almindelige skoleklasser uden tilstrækkelige ressourver og med mere arbejdspressede undervisere. Nu føjes nye forringelser til.

Københavns kommune har således skåret morgenåbningen på fritidsordningerne væk, for de børn hvis forældre møder tidligt på arbejde.

I stedet skal børn, der har behov, samles på de enkelte skoler inden de starter skoledagen med en normering, der kan hedde 100 børn til 2 voksne.


Hjørring lukker SFO

I Hjørring kommune nedlægges samtlige fritidsordninger i kommunen.

I stedet får eleverne tilbudt halvanden times frivillig undervisning på skolen, og de skolebørn, der bliver afleveret før klokken otte eller hentet efter klokken 15.30, kan blive passet af kommunens børnehavepersonale i børnehaverne.

– Man nedlægger et velfungerende pædagogisk tilbud og giver i stedet børnene en rodet og usammenhængende dag, udtalte Henning Pedersen, Formand for pædagogernes landsforbund, BUPL til Ritzau, da det kom frem.

En del personale i SFO har allerede forladt SFO-erne inden 1. april, hvor de endelige fyringer og nedsættelser i arbejdstid blev delt ud blandt det pædagogiske personale, lyder det fra Flemming Gade, faglig sekretær i BUPL Nordjylland.

I alt 23 fuldtidsstillinger forsvinder helt, og et lille halvt hundrede er sat ned i timetal på et område der i forvejen er meget præget af deltidsstillinger.    
 
Hjørring byråd vedtog at lukke SFOer på et møde i november ’i ly af natten’, 3 uger før det var annonceret på byrådsmøde.

En undersøgelse, som Epinion efterfølgende lavede for BUPL viser, at 8 ud 10 forældre i Hjørring synes det er en rigtig skidt idé at nedlægge SFO’erne.
Forældrene mener, at kommunen må omgøre beslutningen om at lukke SFO’erne. De mener, at de nye tilbud er en klar forringelse for deres børn. Forældrene har brug for pasning, men vil ikke lade deres 6-10 år børn blive passet i en børnehave efter skole.

Indtil videre har kommunen valgt at overhøre forældre og personale og i stedet med hård hånd indføre en i forvejen  kikset heldagsskole uden kvalificerede fritidstilbud.

Se også

Nye arbejdstidsregler og pædagogfyringer skal betale folkeskolereform

Netavisen 11. juni 2013

Så kan de lære det, kan de! Skoleleverne skal have en arbejdstid som på arbejdsmarkedet
Netavisen 7. juni 2013

Folkeskolen køres i bund
Netavisen 30. marts 2014

Netavisen 3. april 2014