Svensk strejke for kædeansvar

Byggeriets fagforening varsler strejke fra 1. april


De svenske bygningsarbejderes fagforening Byggnads har varslet strejke fra 1. april. Konflikten med Sveriges Byggeindustrier drejer sig om at få en aftale om kædeansvar mod løndumping.

I første omgang omfatter strejkevarslet 1400 medlemmer på udvalgte arbejdspladser, herunder flere store byggeforetagender.

Det er dog klart, at skal en kommende strejke for kædeansvar vindes, kræver det mobilisering af alle bygningsarbejdere – også andre faggrupper som eksempelvis elektrikere, der også arbejder på byggepladserne.

Ligesom herhjemme – og i resten af EU landene – har de svenske bygningsarbejdere oplevet stadig mere løndumping. I stort omfang trækker underentrepanører billigere og uorganiseret arbejdskraft fra andre EU-lande ind, der betales mellem 35-100 kr. mindre i timen, ifølge Byggnads.

Ligesom arbejdstids- og arbejdsmiljøregler rundt om på byggepladser groft sættes til side med et stigende antal ulykker og dødsulykker til følge. Adskillige afsløringer har vist, hvordan de mange gange både bor og arbejder under slaveligende vilkår.


Østarbejdere = EU-arbejdere

Også i Sverige forsøger arbejdsgivere og medier at gøre løndumping til et spørgsmål om ‘østarbejdere’ og ‘folk fra Sydeuropa’, der kommer og tager vores arbejde og egentlig bare er velfærdsturister.

Problemet er imidlertid EU selv, der i sin grundlov bygger på at penge, erhvervsliv og arbejdskraft skal kunne flyde frit i hele EU. Med 27 millioner arbejdsløse i EU lige nu, tvinges folk rundt efter, hvor der udbydes arbejde.

Sveriges Byggindustrier har gennem flere overenskomstperioder blankt afvist aftaler om kædeansvar, trods påbud fra forligsinstitutionen om, at det skulle sikres indenfor den svenske aftalemodel.

I øjeblikket gennemfører arbejdsgiverne en stor annoncekampagne, hvor de ikke holder sig tilbage fra påstande, der er direkte forkerte.


“Miste arbejdspladser”

Argumenterne er de samme som fra Dansk Byggeri. Kædeansvar vil gå ud over de små og mindre firmaer og virksomheder og man vil tabe arbejdspladser.

Men det er præcist hvad der sker nu, hvor billigere uorganiserede firmaer bruges som underleverandører, i stedet for svenske og danske firmaer, hvor der arbejdes efter overenskomst.

Det er hvad virkeligheden viser.


“Skæv konkurrence”

Et andet argument er, at det “skævvrider konkurrencen”, hvis de store byggekoncerner pålægges at hefte for deres underleverandørers underbetaling og manglende sikkerhed.

Det er et rent ny-liberalistisk ideologisk argument, for at undgå at sige, at virksomheder skal have ret til at køre uden overenskomster for deres arbejdere.

For det er, hvad de mener med skævvridning af konkurrence evne.


EU-lov

Et tredje fælles argument er, at det er ulovligt at indføre kædeansvar ifølge EU lovgivningen om den frie konkurrence og frie bevægelighed.

Her har EU fået sig et problem, som de, fordi der er så stor modstand mod løndumping i befolkningerne, har løst på bedste EU-vis:

EUs beskæftigelsesministre vedtog i december 2013 en aftale, der fritog regeringer og arbejdsgiverne for lave aftaler om kædeansvar, hvis de kunne henvise til, at de kunne ordne problemerne på anden vis end love og direkte overenskomstaftaler mod kædeansvar.
Problemerne omkring løndumping og kædeansvar starter og ender med EU.

Og derfor vil en strejke mod konsekvenskerne af svensk EU medlemskab komme meget ubelejligt op til det svenske rigsdagsvalg i år og valget til EU-parlamentet i maj.

Se også videoen:

Bygnads film om hovedentreprenøransvaret

Se også:
¨
Stem Nej til overenskomsten 2014 (på Facebook)

Netavisen 28. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne