WHO: Luftforurening er en massiv dræber og årsag til ’livsstilssygdomme’ 


Dobbelt så mange som tidligere anslået dør hvert år af luftforurening. Det viser en  FN- rapport fra WHO. Luftforureningen er årsag til store folkesygdomme, som man herhjemme forsøger at bilde os ind er selvforskyldte livsstilssygdomme. Syv millioner dør hvert år af luftforurening. Det er hvert ottende dødsfald i verden.

 Kyoto Skyline

Dobbelt så mange som tidligere anslået dør hvert år som følge af luftforurening. Omkring syv millioner mennesker mistede i 2012 livet af sygdomme, som kan sættes i forbindelse med forurenet luft.

Det konkluderer en ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO om luftforureningen i hele verden.

Det har længe været kendt og anerkendt at luftforureningen kan give åndedrætsbesvær, påvirke blodet og ændre kroppens celler, der kan føre til udvikling af kræft.
Nu viser nye data en større sammenhæng mellem uden- og indendørs luftforurening og hjertesygdomme, slagtilfælde, kræft og luftvejssygdomme som KOL.

Store folkesygdomme som man herhjemme forsørger at bilde os ind er selvforskyldte livsstilssygdomme.

Luftforurening er nu det største miljømæssige sundhedsproblem i verden og det rammer alle. Både i rige lande og i udviklingslande, siger Maria Neira fra WHO.

Danmark går ikke fri

Asiatiske lande som Kina, Indien, Sydkorea og Filippinerne, med deres kæmpe ”økonomiske frizoner” for kapitalismen, hvor kun reglen om profit gælder, er hårdest ramt. Men Danmark går ikke ram forbi.

Sidste år – den 28.juli 2013 – sprængte målinger af partikelforureningen af luften på Nørreport Station i København rammen for, hvad tilgængelige måleinstrumenter kan måle. Der blev målt 100 gange større forurening end i Frederiksberg Have samme dag.

Og det er år siden man stoppede med at offentliggøre daglige målinger af forureningen i de mest trafikerede gader.

Med den nye Fehmern-bro til Tyskland vil Østdanmark og København i endnu højere grad end nu blive et EU-transit land for godstrafik med lastbiler.
Årsager til den massivt øgede luftforurening skal findes i øgede udledninger fra sektorer som transport, energiproduktion – ikke mindst kul og atomkraft – og  industri- og affaldsproduktionen i øvrigt.


WHO- tal

Udendørs luftforurening relaterede dødsfald – fordelt på sygdomme

  • 40 % – åreforkalkning i hjertet
  • 40 % – slagtilfælde
  • 11% – KOL kronisk obstruktiv lungesygdom
  • 6 % – lungekræft
  • 3% – akut lungeinfektioner  hos børn

Indendørs forurenings relaterede dødsfald – fordelt på sygdomme:

  • 34 % – slagtilfælde
  • 26 % – åreforkalkning i hjertet
  • 22 % – KOL
  • 12%– akut lungeinfektioner  hos børn
  • 6 % – lungekræft

Rammer især fattige kvinder og børn

Den indendørs luftforening, der står for de fleste dødsfald om året ifølge WHO-rapporten, stammer fra brændsel til opvarmning og madlavning.  Det gælder brændsel som træ, kul og biomasse.

– Det er især fattige kvinder, børn og ældre, de tilbringer mere tid indendørs hvor de indånder røg og sod fra utætte kul ovne og komfurer, der rammes. Med renere luft vil nedsætte deres risiko for dødelige sygdomme betydeligt, siger Doktor Flavio Bustreo, næstformand i WHOs sektor for familier, kvinder og børns sundhed.

En side af indendørs-luftforureningen, som WHO rapporten ikke lægger vægt på, er arbejdsmiljøet på diverse arbejdspladser. Hvor gasser, cementstøv, svejserøg –  bare for at nævne nogle få –  også spiller en stor rolle, når det gælder udviklingen af luftforurenings-relaterede sygdomme og dødsfald.

Alt i alt må man konkludere, at den kapitalistiske produktionsform, hvor profit går forud for mennesker og miljø, er en massedræber.

Det er en  meget farlig livsstil, man må advare kraftigt imod.


Se


WHO: 7 million premature deaths annually linked to air pollution

Se også

Sundhedsminister: De fattige er for syge og for dyre
Netavisen 24. marts 2014

Ny miljøoplysningslov på vej: Forurening skal kunne hemmeligholdes
Netavisen 4. oktober 2013

Dødelig forurening – dræbende regering
Kommunistisk Politik 3, 2008

Netavisen 25. marts 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne