Mange tusinde syge forsvundet


Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen der har ansvaret for gennemførelsen af førtidspensionsreformen kan hverken redegøre for manglende ressourceforløb eller for hvor mange tusinde syge er forsvundet hen.


Fra protesterne mod førtids- og fleksreformerne 2012

Næsten 1/3 færre syge og handicappede nåede helt frem til starten på at ansøge om førtidspension efter førtidspensionsreformen trådte i kraft for et år siden.

Førtidspensions- og fleksjobreformen, som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) indgik forlig om i 2012, har virket efter regeringens hensigt.

Med reformen blev førtidspensions afskaffet for alle under 40 år, reglerne og sagsbehandlingen strammet, ydelserne sat ned og klagemuligheder stærkt indskrænket. En reel udfasning af førtidspensionen.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der i 2013 blev påbegyndt 18.560 førtidspensionsforløb, hvilket er 28 procent færre end i 2012.

Men ingen kan redegøre for, hvad der er sket med de over 7.000 mennesker, der før reformen ville have fået tilkendt en førtidspension.

Hverken antallet af ressourceforløb eller fleksjob ser ud til at rumme dem. De er forsvundet ud af statistikker og står formodenlig helt uden en indkomst efter sygedagpenge- og kontanthjælpsreformen med gensidig forsørgerpligt for ugifte er trådt i kraft.

De er helt klart ikke at finde i de såkaldte ressourceforløb, som var det, der skulle sælge reformen dengang.

Det har længe været en kendt skandale, at hverken staten eller kommunerne har afsat penge og personale til at gøre dem til virkelighed.

Ressourceforløb

Reformens ressourceforløb skulle være med til at afklare udsatte borgeres muligheder for arbejde eller uddannelse gennem tværfaglige forløb, lød det dengang fra den ansvarlige minister Mette Frederiksen.

Allerede omkring årsskiftet stod det klart at , at kommunerne næsten et år efter loven trådte i kraft kun har oprettet 1506 såkaldte ressourceforløb ud af de planlagte 14.600 forløb for dem under 40 år. Der mangler altså godt 13.000 forløb.

Det betyder, at 13.000 mennesker enten sidder fast i systemet eller er smidt helt ud.

De flotte løfter om ‘hjælp til at komme videre i livet’ blev aldrig andet end indpakning på en fjernelse af muligheden for at få førtidspension, hvis man er under 40.

Allerede i juni 2012 under forhandlingerne om reformen påpegede formanden for Danske handicaporganisationer, Stig Langvad, i en artikel i Altinget, at regeringen og Venstre gik konkret efter at spare på ressourceforløbene.

Det fremgik af Folketingets drøftelser om muligheden for at skære ned på den økonomiske investering i at hjælpe mennesker med nedsat arbejdsevne til fortsat at kunne deltage på arbejdsmarkedet.


Se også

2014: Til modangreb mod kapitalens offensiv !
Netavisen 1. januar 2014

Står på gaden med Førtidspensionsreformen: Utrygheds-regeringen i gang igen
Netavisen 10. december 2012

Fleks- og førtidsreformen af bordet! Fra passiv forsørgelse til aktivt lort
Kommunistisk Politik 14, 2012

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension
Netavisen 30. juni 2012

Mette Frederiksens udspil til reform af førtidspension og fleksjob: Hjælp eller økonomisk pisk?
Af Henrik Herløv Lund 10. marts 2012


Netavisen 20. februar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne