Blandt marxist-leninister i Mexico City

Rejsereportage
Af Klaus Riis

Kommunistisk Politik 2, 2014

Man skal ikke køre i bil til Mexico City. Risikoen for at blive opslugt af en af de talløse uendelige bilkøer på ind- og udfartsvejene i den gigantiske by, og aldrig slippe ud igen, er overhængende.

I stedet skal man komme med fly, smutte ind under den grålige forureningssky med udstødningerne fra 22 millioner mennesker, når der kommer sol igennem, og lade sig teleportere direkte til Paseo de La Reforma.

Det er den brede boulevard, der gennemskærer byen. Arterien, der bringer nyt blod til dens hjertekamre.

Den giver lys og grønt. Ikke bare i rækker af træer på begge sider. Der er plads til en park som Alameda-parken.

La Reforma – åben og grøn i mangemillionbyen

Talrige statuer og mindesmærker kranser avenuen, som på sine forskellige dele står som et monument over forskellige politiske perioder i det uafhængige Mexicos historie, hver med sin stil.

Den allerseneste er skyskraberne, der med deres skulpturelle karakter og farvevirkninger ligefrem pynter på byen.

Fra La Reforma kommer man til den store plads med den synkende katedral, og ved siden af den ruinerne af den gigantiske pyramideby, som de spanske kolonisatorer raserede til grunden, da de anlagde deres herskerby – på usikker sumpgrund, som aztekernes pyramider.

De rester af Templo Mayor, der ikke fik kirker oven på sig efter byen Tenochtitlans erobring i 1521,  blev udgravet i 1970’erne og 80’erne, og er nu museum og en gigantisk turistattraktion.

Her føler man universets puls og skræver over store tabte riger, aztekerne,  det spanske kolonirige,  over forsvundne århundreder.

Imperier dør også.

Skyskrabere på La Reforma

Det er på Paseo de La Reforma, tingene sker. Det er der alle demonstrationer passerer. Adskillige hver uge.

Mod privatisering af olien, mod narkokrig, mod den gamle borgerlige PAN-regering og mod den nuværende PRI-regering og præsident Enrique Pena Nieto. Mod USA-imperialismen og udplyndringen af ’baggården’.

Mens vi er der demonstreres for løsladelse af Don Manuel Serrano, politisk fange. Det er landarbejderbevægelsen Movimiento Antorchista, der danner kæde op gennem Reforma.

Løslad Don Manuel Serrano

Det institutionelle revolutionsparti PRI sad på regeringsmagten i hele det 20. århundrede (siden 1929), men blev i 2000 afløst af det åbent borgerlige PAN.

PAN fik kun tolv år ved magten, før de blev sat på porten. Ikke mindst dets anden præsident Felipe Calderon, der under påtryk fra USA indsatte hæren i krigen mod narko, gjorde sig forhadt.

Den militariserede narkokrig har kostet mindst 60.000 døde. Hærens rolle i krigen er mere end tvivlsom.

Præsident Nieto blev valgt i 2012 og besluttede efter amerikansk påtryk i slutningen af 2013  at privatisere olien, symbolet på landets selvstændighed. Han er fortsat med at sætte hæren ind i narkokrigen. I januar sendte han tropper til staten Michoacan.

Vi sidder på en sidegade til Reforma med en gruppe mexicanske kammerater. Sidst i november 2013 afholdt PCM(m-l) sin 6. kongres, og de fortæller om dens resultater og de opgaver, den stillede dem.

– Den kapitalistiske krise har haft uhyggeligt store konsekvenser for masserne, understreger de.

Der er gennemført en lang række nyliberale reformer, også efter Nieto-regeringens – hvis parti er medlem af Socialistisk Internationale – vendte tilbage til magten. Energireform, uddannelses- og skattereformer, vendt mod arbejderklassen.

– Det har skærpet klassekampen betydeligt, konstaterer de mexicanske kammerater.

Narkokrigen har udviklet sig til en national konflikt, der i nogle stater har ført til væbnet konflikt og til dannelse af folkemilitser, påpeger de.

For 20 år siden (1. januar 1994) trådte handelsaftalen NAFTA (North American Free Trade Agreement) mellem Mexico og USA i kraft. Det har været en katastrofe for Mexico. Billig statssubsidieret amerikansk majs væltede ind over grænsen og tvang millioner af småbønder til at lukke.

Multinationale amerikanske selskaber anlagde lavtlønsfabrikker, der trykkede lønniveauet betydeligt nedad, svækkede fagforeningernes rolle og tillod ukontrolleret forurening.

Det sendte nye bølger af illegale immigrantarbejdere til USA. Der er aldrig blevet sendt så mange retur som under præsident Obama. I fjor udviste  USA 369,000 papirløe indvandrere. To millioner er udvist i Obamas præsidenttid.  Langt flere end under George W. Bush.

De mexicanske marxist-leninister sætter spørgsmålet om at skabe en fælles kampenhed mellem de socialt, etnisk og geografisk splittede revolutionære og progressive kræfter i centrum.

Kongressens politiske hoveddiskussion var udviklingen af pariets taktiske linij for udviklingen af enhedsfronten og folkefronten.

Partiet vil arbejde for at samle de forskellige bevægelser i fælles komiteer på forskellige niveauer (a la sovjetter) for at udvikle dem organisatorisk og politisk til et højere niveau. Et mål er at med disse som udgangspunkt at blive i stand til at gennemføre en politisk generalstrejke – og tvinge en regering i knæ.

Den 6. kongres opstillede også en række konkrete mål for den kommende femårige periode:

– at styrke bolsjeviseringen og proletariseringen af partiet

–  at styrke partiets centralorgan Vanguardia Opereria, nu 14-dages blad

– at udvide partiets rækker med mange nye medlemmer

Kongressen har styrket partidemokratiet og valgte en ny ledelse på en bredere og mere repræsentativ basis – med flere unge. Ungdomsarbejdet og udviklingen af ungdomsforbundet har høj prioritet. De er i gang med at mobilisere til deltagelse på den internationale antifascistiske og antiimperialistiske ungdomslejr, der finder sted til august i Tyrkiet.

De mexicanske kammerater var fulde af optimisme og understregede flere gange betydningen af, at repræsentanter fra Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og organisationer IKMLPO havde deltaget på kongessen.

2014 markerer 20-året for dannelsen af denne marxistisk-lenistiske verdensorganisation. Det vil også blive markeret på passende vis i Mexico, siger kammeraterne fra PCM(m-l)


Se


PCM(m-l)’s hjemmeside

APK: Greetings to the 6th Congress of the Communist Party of Mexico (marxist-leninist)


Se også

De rige får det igen som de vil have det med Mexicos olie
Netavisen 20. januar 2013

Flere rejsereportager fra Mexico

Catrina og døden i livet
Netavisen 15. januar 2013

Hos murmalere og poeter  i Mexico
Netavisen 21. januar 2013

’Verdens bedste by’ – San Miguel de Allende, Mexico
Netavisen 25. januar 2013

Englebørn i Mexico

Netavisen 28. januar 2013

En historie fra grænsen mellem Mexico og USA

Netavisen 6. februar 2013


Netavisen 13. februar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne