‘Ny Solidaritet’: Venstresocialismen genopdaget

Interview

Bølgerne internt i Enhedslisten er gået højt de seneste år. Støtten til den nyliberale regering og ønsket om at trække partiet ind mod mere moderate synspunkter, der ikke giver ”uheldige” overskrifter i borgerlige medier og skræmmer potentielle vælgere væk med revolutionære slagord, dominerer. En gruppe der ikke længere ville følge med strømmen tog konsekvensen og startede et nyt parti.


En af initiativtagerne til Ny Solidaritet – Paw Rasmussen

Kommunistisk Politik har talt med Paw og Ra, der er blandt initiativtagerne fra Odense til det nystiftede parti ”Ny Solidaritet” der er sprunget ud af en længere uenighed i Enhedslisten:

På mange måder mener vi, at det er Enhedslisten, der de seneste år er gledet mod højre og har forladt de venstreorienterede positioner, mens vi har holdt fast i idealerne. De senere år har diskussionen på Enhedslistens årsmøde handlet om at gøre partiet mere mainstream og f.eks. slette revolution og erstatte det med en fuldtonet parlamentarisk illusion.

Derfor følte vi at der ikke længere var muligt for os at blive, vi blev nødt til at prøve at starte forfra med en helt ny idé til et parti. Tankerne begyndte måske i virkeligheden allerede at ulme, da Enhedslisten stemte ja til finansloven for andet år i træk i 2012, uden at de fik andet end en beskeden indrømmelse.”

I første omgang var der ambitioner om at stifte et parti hurtigt hen over sommeren, så det i løbet af efteråret var muligt at stille op til kommunalvalget. Det blev i stedet til en lidt grundigere proces, og den 17. november var initiativtagerne nået frem til fælles politisk platform og kunne erklærer stiftelsen af et nyt venstresocialistisk parti i Danmark.

Udviklingen af detaljerne i det politiske grundlag fortsætter på facebook og skal efter planen vedtages på en generalforsamling i løbet af foråret, og tænkes på et tidspunkt også suppleret med visionsprogram for fremtidens samfund.

Vi håber vores program er klar allerede til maj, så vi kan lancere en kampagne for at samle stillere til en folketingsopstilling.” Fortæller Paw fra Ny Solidaritet.

Lige nu bruges kræfterne samtidig på at være med i brede lokale markeringer imod kontanthjælpsreformen og nedskæringer i det hele taget. Det vanskelige er at slippe for at et enkelt parti tager patent på hvordan utilfredsheden kan samles og manifestere sig.

Ny Solidaritet har naturligvis deres egne forhåbninger til hvordan en stor bevægelse kan udvikle sig i løbet af foråret.

”Men det centrale er, at der skal en stor og markant bevægelse til før man kan gøre sig forhåbning om at rokke ved den nyliberale politik folketinget fører. Og Danmark trænger til et opgør med individualisme og spekulation.” fortæller Paw.

I deres nytårshilsen hedder det bl.a.: De seneste år har vi været vidner til fortsat afvikling af velfærden, tiltagende kynisme, klapjagten på samfundets bund intensiveres, erhvervslivet forgyldes, bankerne fredes, befolkningen (plus pressen) fratages rettigheder osv. Listen er nærmest uendelig.

Det nye parti vil gerne kalde sig socialistisk, og vedgår også, at der er inspiration tilbage fra venstresocialistiske idéer fra 60-erne og 70-erne, men ikke i den traditionelle marxistiske kapitalismekritiske tradition.

I stedet forsøger de at definere en grundliggende ændring af det politiske system i Danmark på en ny måde, som en foreslog skulle kaldes ”empatisme”.

Skulle de komme i samme position som Enhedslisten i folketinget vil de til gengæld ikke tøve med at vælte en socialdemokratisk regering. Vi vil ikke stemme for en borgerlig finanslov. Der er ingen illusioner tilbage.

15 punkts program for Ny Solidaritet:

Mere direkte demokrati (eventuelt flydende )

Borgerløn til alle

Gratis uddannelse til alle danske statsborgere – hele livet

Statslig fastlagt mindsteløn

Øget fokus på bæredygtig vedvarende energi; samt afvikling af brugen af fossile brændstoffer

Modernisering og forenkling af hele skattesystemet

Modernisering af grundloven

Skolereform

Social og afbalanceret sundhedsvæsen – herunder oprettelse af lokale helhedsorienterede sundhedscentre

Fokus på menneskers og dyrs miljø og trivsel

Demilitarisering af det danske rige – herunder Danmarks udmeldelse af NATO

Øget fokus på brug af rusgifte

Nationalbanken tilbage på statens hænder

Oprettelse af centre for udvikling af alternative ejerskabsformer

Danmark Ud af EU

Netavisen 22. januar 2014