Carsten Koch-udvalget: Nedskæring af dagpengene og væk med selvvalgt uddannelse

Regeringens udvalg for ‘aktiv beskæftigelsesindsats’, Carsten Koch-udvalget, har været i gang i snart et år. Udvalget fremlægger deres rapport med anbefalinger sidst i februar, men den lækkes for tiden i afmålte portioner til pressen. Fjernelse af retten til selvvalgt uddannelse og lavere dagpengesatser er nogle af de foreslåede ‘indsatser’.

De første meldinger lød tilforladelige. Men man kan dårligt forestille sig, at vores nyliberale regering vil barsle med noget, der i hovedtrækkene vil forbedre de arbejdsløses muligheder og situation. Med de seneste udmeldinger om udvalgets ‘resultater’, er sløret da også ved at være løftet.

FOAs næstformand Mona Striib udtaler:

“Carsten Koch-udvalgets forslag vil samlet set forværre situationen for de ledige. Deres rettigheder skal udvandes, de skal sanktioneres yderligere – og samlet set vil det blive klart værre at være ledig i fremtiden.”

Individuel klargøring af varen arbejdskraft

De første læk fra udvalget drejede sig om en mere individuel behandling af de arbejdsløse. Der lød positive erklæringer, som ‘at tage udgangspunkt i den enkeltes særlige situation’ og lignende plusord.

Alle kan sikkert blive enige om at de berygtede jobsøgnings- og aktiveringskurser, hvor man lærer at give et fast håndtryk eller tegne sin personlighed som et dyr, kan skrottes. Dog lige bortset fra de ‘private aktører’ der tjener fedt på privatiseringen af området.

For nylig pegede HK på, hvordan de private firmaer gør grin med arbejdsløse, mens de malker kommunens kasser. F.eks. har jobfirmaet A3 udviklet en ‘jobrobot’, som tæppebomber vilkårlige virksomheder med ansøgninger fra arbejdsløse.

Udover denne aktivitet og at skrive på sit CV endnu engang, skete der ikke noget på kurset.

Ledig om kursus hos jobfirma: “Spild af tid”

Hvad der i praksis ligger i den mere individuelle behandling af de arbejdsløse, vil vise sig. En af tingene vil være en udførlig computerregistrering af alt hvad erhvervslivet måtte finde relevant. En personlig database, en varedeklaration på den enkelte i arbejdsgivernes supermarked for varen arbejdskraft med frit valg på alle hylder.

Nedskæring af dagpengene og væk med selvvalgt uddannelse

Efter grundigt at have beskåret retten til dagpenge, gennem at forkorte perioden og stramme optjeningskravet, kommer turen til også at skære i satserne. Bistandshjælpen er jo halveret for de unge og ‘uddannelsesparate’ på bistandshjælp, så jorden er gødet for noget tilsvarende for dagpengene.

I følge læk fra udvalget forestiller man sig, at arbejdsløse over 30 år går ned på en lavere dagpengesats, hvis de tager en erhvervsuddannelse. Hvor langt denne uddannelsestakst skal ned, må vi vente med at få at vide, men hvis den arbejdsløse ikke kan leve af beløbet, så medfølger retten til at tage et lån!

Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse skal selvfølgelig også væk – som bl.a. Venstre har ønsket det. De arbejdsløse der vurderes som ‘personer, der ikke har problemer med at tage et job her og nu’, mister helt rettigheden til uddannelse.

Forringet jobrotation og financiering gennem bloktilskud

Tilskuddet til jobrotation skal halveres og derved forringes muligheden for at komme ind og få arbejdserfaring til en overensskomstmæssig løn, mens andre får mulighed for at lære nyt gennem kurser.

Endelig foreslår udvalget, at finansieringen af dagpengesystemet skal ske gennem kommunale bloktilskud.

“Dette forslag kunne være skrevet af budgetbisserne i KL og Finansministeriet, og det vil blive en fortrinlig fremtidig metode til at få kommunal økonomi til at hænge sammen, når der fattes penge i de enkelte kommuner. Så kan man skære ned på beskæftigelsesindsatsen, ligesom man skærer i ældreplejen eller normeringerne i daginstitutionerne” siger Mona Striib.

Carsten Koch-udvalgets anbefalinger vil ikke være positive for de arbejdsløse, men ammunition til nye angreb.

Læs også

2014: Til modangreb mod kapitalens offensiv !
Netavisen 1. januar 2014

Unge lever i et work-fare system
Netavisen 2. december 2013

EU-topmøde om ungdomsarbejdsløshed: Indslusningsløn og nyttejob
Netavisen 13. november 2013

Generalangreb på overførselsindkomster
Af Henrik Herløv Lund
Netavisen 23. februar 2013

 

 

Netavisen 21. januar 2014