Danmark på udsalg – Stop salget af DONG Energy !

Opdateret med aktuelle links d. 26. januar 2014 nederst på siden

Opdateret 18. januar 2014

Danmark har en regering og et Folketingsflertal, der har solgt vores selvbestemmelse til USA og EU, har bundet os til EURO-en trods befolkningens klare NEJ og åbner sig totalt for den transatlantiske union og en ny og endnu større overnational magt. Ikke så sært, at samme regering, med finansminister Bjarne Corydon i spidsen, har tænkt sig, at sælge kontrollen med landets energiforsyning til en berygtet spekulant som Goldman Sachs.

DONG Energy er i øjeblikket 100 % offentligt ejet, men i 2004 blev der indgået en politisk aftale om at sælge dele af DONG og arbejde frem mod en børsnotering. Det var en del af forliget, at staten skulle bevare aktiemajoriteten.

Goldman Sachs får vetoret over dansk energipolitik

I regeringens aftale om udsalg af DONG tilføres der 8 milliarder fra Goldman Sachs og desuden 2,2 milliarder kroner fra ATP og i 800 millioner kroner fra PFA. Goldman Sachs andel bliver på ca. 19 %.

Formelt set giver dette ikke Goldman Sachs aktiemajoriteten, men som en del af aftalen følger der gennem en vetoret reelt en fuld dominans over selskabet og dermed over dansk energipolitik.

Goldman Sachs får vetoret over udnævnelser i direktionen, ændring af vedtægter og over nye investeringsområder. Det normale 2/3-flertal blandt DONG-aktionærerne kan ikke ændre vedtægterne uden Goldman Sachs samtykke, hvis denne aftale træder i kraft.

Dvs at vores energipolitik fremover styres alene af hensyn til Goldmans Sachs profit. Der kan f.eks. ikke tages hensyn til en miljørigtig energiproduktion, til prispolitik eller noget som helst andet, som Goldman Sachs ikke godkender.

Risikofri investering

Goldman Sachs sikres desuden en hel risikofri investering, da det er en del af aftalen, at den danske stat køber aktierne tilbage på en måde så selskabet ikke taber penge, hvis DONG alligevel ikke bliver børsnoteret i 2018. Den danske befolkning gøres til sikkerhedsnet for Goldman Sachs profit.

40 procent skal købes tilbage til en ‘fair markedsværdi’, mens de resterende 60 procent købes tilbage for aktiernes anskaffelsespris plus en rente på ca 4,2 %.

Finansminister Corydon har oplyst, at staten ville kunne optage et 7-årigt lån til en rente på cirka 1,19 procent, men foretrækker altså Goldman Sachs.

Om det officielle formål med udsalget af DONG siger Bjarne Corydon i en pressemeddelelse:

Dermed kan selskabets fortsætte sine ambitiøse investeringer inden for især havvindmølleparker og dermed vedblive med at være en ledende aktør inden for den grønne omstilling i Nordvesteuropa”.

Hvad er Goldman Sachs?

I følge Corydon er investeringsbanken Goldman Sachs ‘en kompetent investor’. Det siger en del om finansministeren, eftersom Goldman Sachs er mest kendt for kriminel spekulation og medvirkende til boligboblen og finanskrisen.

Banken spekulerede i højrisikolån og i boligmarkedet sammenbrud og havde bevidst snydt investorer. Goldman Sachs endte med at få en bøde på 3 milliarder kr, der dog kun udgjorde én uge af bankens omsætning.

For nylig blev Goldman Sachs afsløret i en ny svindelskandale, hvor de gennem fusk med reglerne med opbevaring af aluminium snød forbrugerne for 5 milliarder dollars på overpriser på emballage.

Se A Shuffle of Aluminum, but to Banks, Pure Gold
The New York Times 20. juli 2013

Privatisering betyder højere forbrugspriser

USA har givet os et klokkeklart eksempel på hvad privatisering af energiforsyningen og dertil hørende guldspinderi betyder. Elforsyningen i USA blev udsat for nyliberal spekulation og i 2000 gik det private energiselskab Enron konkurs. Californien var mørkelagt i en længere periode, forbrugernes elregninger blev fordoblede, eller tredoblede eller mere, det varierer – men kun opad og staten Californien tabte milliarder.

Se Enrons konkurs: Dereguleringens ‘Ground Zero’
Netavisen 10. januar 2001

Men vi har også erfaringer herhjemme fra.

Privatiseringen af elmarkedet har betydet at forbrugerne har betalt over 200 millioner kroner mere i el hvert eneste år. De store virksomheders elregning er faldet med 16 procent, mens de private kunders er steget med 21 procent.

Se Elkunderne er malket for milliarder
Ingeniøren 10. juni 2011

Salget er ikke afgjort endnu

Salget er betinget af tilslutning i Folketingets finansudvalg og er stadig til behandling der, som et såkaldt aktstykke.

Dansk Folkeparti, der i princippet går ind for privatiseringen, er blevet betænkelige med hensyn til Goldman Sachs særrettigheder og vil muligvis sætte sig imod aftalen eller kræve ændringer.

Se DF kan aflyse DONG-salg
Information 10. januar 2014

René Christensen, DF’s finansordfører udtaler til Politiken:

Vi er jo enige i formen og har ikke nogen problemer med, at Goldman Sachs kommer ind med kapital udefra. Så han (corydon) har ret i, at vi er enige i de store linjer. Men vi har fra dag ét spurgt ind til, hvad det er for nogle mindretalsbeføjelser i bestyrelsen, man vil give Goldman Sachs. Vi har ikke sagt ja til detaljerne”.

Enhedslisten står som det eneste parti udenfor aftalen om salg af DONG og retningen frem mod en børsnotering. De har stillet beslutningsforslag i Folketinget, som opfordrer SRSF-regeringen til at trække aktstykket tilbage.

Danmark på udsalg

Danmark er på udsalg på mange planer, styret af de nyliberale politiske kræfter i tæt samarbejde med international kapital. Professor Paul Krugman siger det meget rammende:

Danmark har forvandlet sig til et land, der ikke har mere politisk autonomi end en amerikansk stat…beslutninger der tages i Frankfurt og Berlin bestemmer hvad der kommer til at ske i Danmark”.

Krugman: Danmark skulle aldrig have knyttet sig til euroen
Information 10. januar 2014


Kræv salget af DONG Energi stoppet !

Kendskabet til hvad der er ved at ske må udbredes, og en bred tværpolitisk protest er nødvendig, hvis afgivelsen af kontrollen over landets energipolitik til forretningsinvestorer skal undgås.

På nuværende tidspunkt er der en underskriftsindsamling i gang:

Stop salget af DONG til Goldman Sachs

og der holdes Fyraftensmøde om DONG Energy

16. januar kl 19-21
Nyropsgade 25, 1780 København

Arrangør: Kritiske Investorer

Se også

Dong-boss i tæt alliance med Goldman Sachs
[Netavisen – links 26.01.14] Ekstra Bladet
Dong-bossen er bestyrelseskollega med flere af de helt tunge fra kommende Dong-medejer, ligesom han både som boss i TDC og en engelsk kapitalfond har været i nærkontakt med den magtfulde bank

Fra VK’s DONG-vision til S-partnerskabet med Goldman Sachs
[Netavisen – links 25.01.14] Information

EU dikterer DONG-salg til Goldman Sachs
Netavisen 24. januar 2014

Bilderbergmødet 2013: Corydon møder Goldman Sachs
[Netavisen – links 24.01.14] Information
På Bilderbeggruppens møde 2013 deltog både dansk finansminister Bjarne Corydon og fra verdens kapitalelite også J. Michael Evans fra Goldman Sachs & Co.

Dong-salg kan bremse Danmarks grønne omstilling
[Netavisen – links 24.01.14] Ingeniøren
Hvis aftalen omkring kapitaludvidelsen i Dong Energy bliver vedtaget, kan det få konsekvenser for vores mulighed for at omstille energisystemet til vedvarende energi, vurderer energiforskere ved Aalborg Universitet

Mulig DONG-køber har penge i firmaer der laver klyngebombe
[Netavisen – links 24.01.14] U-landsnyt
Ifølge Folkekirkens Nødhjælp stårGoldmann Sachs som ejer eller forvalter af aktier i diverse klyngevåben-producenter. De har angiveligt også stillet store lån til rådighed for disse virksomheder.

Han har udsigt til en gevinst på 28,9 mio. kr. – hvis salget går godt
[Netavisen – links 24.01.14] Information
Finansministeriet holder lav profil med, hvor meget DONG’s direktør og ledende medarbejdere kan tjene ved en børsnotering. Beregninger udført for Information lander på stort tocifret millionbeløb til topchefen, hvis det går selskabet godt, og DONG-aktien som ventet stiger. Til sammen kan der være mere end en milliard til ledergruppen

DONG-ledere kan score milliard på børsnotering
[Netavisen – links 24.01.14] Information
250 ledende ansatte i DONG kan se frem til en samlet gevinst på op til 1,5 mia. kr., og DONG’s øverste chef kan personligt få et stort tocifret millionbeløb oven i sin løn, hvis DONG børsnoteres i 2018, aktiekursen fordobles, og det går selskabet godt. Det viser beregninger, økonomer har foretaget for Information.

Eksperter: Skuffeselskaber skal minimere DONG-investorers skat
[Netavisen – links 23.01.14] Information
Man skal helt til skattelyet Cayman Island for at finde investorerne bag det Goldman Sachs-selskab, som regeringen ønsker at sælge en del af DONG Energy til.

Corydons syv undladelsessynder
[Netavisen – links 22.01.14] Information
Artiklen linker videre til en artikel i ‘Kommunikationsforum’ med en gennemgang af DONG salget ud fra en borgerlig synsvinkel. Regeringens nyliberale overvejelser står tydeligt frem.

Ejerskab af DONG skal parkeres i skattely
[Netavisen – links 22.01.14] dr.dk
Regeringens salg af DONG-aktier sker via skuffeselskaber i Cayman Islands, blandt andet på en adresse, som præsident Obama har kaldt ”verdens største skattefuskeri”

Elforbrugerne kommer til at betale
Netavisen 18. januar 2014

Netavisen 10. januar 2014


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne