Dagpengereform vil øge handel med syge – Bureaukrati og udlicitering gør sagsbehandling til forretning 

Sygedagpengereformen øger massivt mængden af bureaukratisk sagsbehandling, som private firmaer tjener tykt på. En enkel løsning ville være, at bruge pengene på at sikre alle retten til fulde sygedagpenge og afklaring af videre behandling og situation.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fandt det ”højst uacceptabelt” for et år siden, da skandaler om private firmaer som Falck Jobservice, hvis sagsbehandling og ulovlige afgørelser i sygedagpengesager kom frem i lyset. Afgørelser der betød, at mennesker mistede deres sygedagpenge og forsørgelse.

Sammen med Enhedslisten fik Mette Frederiksen nedsat en kommission i Ankestyrelsen, der skulle kulegrave, hvor omfattende problemet var, så der kunne tages affære. Sådan lød det dengang. Ankestyrelsen lavede aldrig en omfattende undersøgelse, men kom i sommers med en stikprøveundersøgelse fra 10 kommuner (en såkaldt praksisundersøgelse).

Den viste at kommunerne og de private firmaer i hovedsagen overholdt loven i de fleste sager. Og det fandt ministeren tilsyneladende højst acceptabelt.

Private firmaer træffer afgørelser om sygedagpenge

Knap halvdelen af de adspurgte 10 kommuner havde udliciteret sagsbehandlingen af sygedagpenge til private firmaer. Man fandt stadig sager, hvor de private firmaer ikke bare indhentede dokumentation til sager, men også sagsbehandlede og traf afgørelser og standsede folks sygedagpenge. Ikke bare amoralsk, men ulovligt. En enkelt af de ti kommuner havde endog indskrevet disse ulovligheder i kontrakten med det private firma.

Firmaerne scorer kassen på sagsbehandlings bureaukrati og på at fratage syge deres sygedagpenge, og kommunen sparer sygedagpenge. Den praksis er ikke standset. Og den nye sygedagpengereform vil sætte yderligere fart på denne udvikling.

Sagsbehandling øges med reform

Den nye dagpengereform lægger op til en massiv øgning af kompliceret og bureaukratisk sagsbehandling (hvor der i øvrigt ikke hersker retssikkerhed).

Mange mister allerede i dag deres sygedagpenge efter 52 uger pga. manglende afklaring. Med reformen skal stadig flere langtidssyge afklares på den halve tid eller under.

Der skal sagsbehandles på samlebånd, så kun nogle få slipper igennem forlængelsesreglernes nåleøje og resten ryger på kontanthjælpens ressourceforløb.

Derfor bliver der i forvejen brugt rigtig mange personaleressourcer på at administrere reglerne i form af fx indhentning af yderligere lægefaglige udtalelser og dokumentation til brug for vurderingen af, hvorvidt vedkommende er omfattet af forlængelsesreglerne eller ej. Penge og ressourcer der kunne bruges til at sikre sygemeldte bedre støtte og sagsbehandling.

Kommunerne og jobcentrene har ikke tilstrækkeligt personale (eller tilstrækkeligt uddannet) til at sikre sagsbehandling.

Det er heller ikke meningen, for den offentlige sektor skal skæres ned og opgaverne udliciteres til private firmaer. Sådan er lovgivningen i EU’s udliciteringsdirektiv for skabelsen af en privat serviceindustri. Og den lovgivning skal til gengæld overholdes ifølge regering og kommuner.

Læs også

Sundhedsfarlig sygedagpengereform
Netavisen 11. december 2013

Tilbage til fortiden: Unge lever i et workfare system
Netavisen 2. december 2013

Står på gaden med Førtidspensionsreformen: Utrygheds-regeringen i gang igen
Netavisen 10. december 2013

Reform slår kun på dem der ligger ned: Afskaffer kontanthjælp for unge under 30
Netavisen 27. november 2013

Kontanhjælpsreform med forældet forsørgerpligt
Netavisen 12. juni 2013

Netavisen 11. december 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne