Hvad er CIPOML (eller IKMLPO) – Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer

IKMLPO – bedre kendt under den spanske forkortelse CIPOML – er et samarbejde mellem marxistisk-leninistiske kommunistiske partier og organisationer på alle kontinenter.

Den blev stiftet i august 1994 – efter kontrarevolutionerne i Europa i 1989-91 – på et møde i Quito, Ecuador. Der blev dens grundlag, der nu er kendt som “Quito-erklæringen”, vedtaget.

Se

Kommunistisk appel til verdens arbejdere og folk

IKMLPO samler revolutionære kommunistiske partier (såkaldt anti-revisionistiske partier) med rødder i kampen mod sovjetrevisionisme (hrustjovisme, bresjnevisme) og maoisme. Den må ikke forveksles med en international maoistisk organisering, der har antaget samme navn.

Siden grundlæggelsen har en række partier og organisationer tilsluttet sig konferencen, og omfatter både partier, der arbejder legalt og partier, som virker under hård forfølgelse og illegalt.  Nogle partier og organisationer er medlemmer, andre er observatører eller tilknyttet.

Arbejderpartiet Kommunisterne APK i Danmark har været medlem siden dets stiftelse i april 2000.

Konferencen træffes til et verdensmøde en gang årligt på skiftende kontinenter. Det samler partiernes erfaringer og arbejde op og udarbejder en række dokumenter og udtalelser, baseret på dette. Det vælger også en koordinationsgruppe af partier fra forskellige kontinenter, der arbejder mellem plenarmøderne.

Sluterklæringen fra disse møder rummer en analyse af den aktuelle internationale situation og de opgaver for de kommunistiske partier, der udspringer af den.

Det 19. verdensmøde (plenarmøde) afholdtes i oktober 2013 i Quito, Ecuador.

Se sluterklæringen her

Om den internationale situation
IKMLPO oktober 2013

Dette møde behandlede blandt andet oplæg om opbygningen af folkefronter i forskellige lande på de forskellige kontinenter under meget forskellige betingelser. Også arbejdet blandt (arbejder)kvinderne var et tema. Tidligere har IKMLPO vedtaget større dokumenter som Taktisk Platform,  og om arbejdet i fagforeninger og blandt de unge.

Der afholdes også årlige regionale konferencer – herunder i Europa, Latinamerika og Afrika.


Se udtalelsen om situtationen i Europa fra det regionale møde i Stuttgart, Tyskland, juni 2013

Udtalelse fra de marxistisk-leninistiske partier og organisationer i Europa

Hvert andet år er partierne og deres ungdomsorganisationer med til at organisere den internationale antifascistisk og antiimperialistiske ungdomslejr. I 2012 blev den 23. lejr afholdt i Venezuela. I august 2014 bliver det i Tyrkiet. I 2006 var det i Danmark.

IKMLPO udgiver to gange om året tidsskiftet Unity & Struggle, der udkommer på spansk, engelsk og tyrkisk. En del af artiklerne, der skrives af de forskellige partier, oversættes til dansk.


Se også

IKMLPOs hjemmeside (eng)

International Conference of Marxist-Leninist Parties and Organizations

Dokumenter fra IKMLPO på dansk

Netavisen 8. december 2013


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne