EU-topmøde om ungdomsarbejdsløshed: Indslusningsløn og nyttejob

 

Millioner af unge i EU uden arbejde og uddannelse skal i arbejdsordninger på lave satser. Erhvervsuddannelserne skal gøres mere fleksible efter erhvervslivets behov. Det er nogle af konklusionerne fra EU’s statslederes topmøde om ungdomsarbejdsløshed.

EU’s statsledere og beskæftigelsesministre mødtes den 12.november til topmøde om ungdomsarbejdsløsheden. Mødet var dels en opsamling på EU’s konference ‘Reformer af erhvervsuddannelserne i EU’ d. 11.-12. november og dels en opfølgning af tidligere topmøders beslutning om EU’s såkaldte ungdomsgaranti.

Forud for møderne havde EU kommissionen udsendt endnu et nyliberalt nedskæringsbudget, der vil øge arbejdsløsheden i EU. Der er således en garanti for, at heller ikke ungdomsarbejdsløsheden vil falde.

EU’s ungdomsgaranti er en fælles beslutning om, at alle unge under 25 år uden arbejde eller uddannelse højst må gå 4 måneder, før de bliver sat i en tvungen arbejds- eller praktik ordning, ofte kaldet uddannelses- eller arbejdsmarkeds-paratheds ordning.

Indslusningsløn

I Sverige har man indført en indslusningsløn for unge under 25 år gennem de såkaldte ya-job. Det er ansættelse i en erhvervsintroduktions aftale, hvor man kombinerer arbejde og træning til 75 % af normallønnen.

Der findes konstruktioner over hele Europa som har lignende ordninger for unge uden erhvervserfaring, hvor de både både får praktik og uddannelse på arbejdspladsen”, udtalte den svenske statsminister Fredrik Reinfeldt efter mødet.

Kontanthjælpsreform og nyttejob

Den danske statminister Helle Thorning har allerede tidligere fået ros fra EU-kommisssionen for Danmarks gennemførelse af EU’s ungdomsgaranti

Danmark har blandt andet gennemført kontanthjælpsreformen for at gøre bedre plads til de unge på arbejdsmarkedet”, udtalte statsministeren efter topmødet.

Der fulgte dog ingen forklaring på dette besynderlige udsagn.

Kontanthjælpsreformen afskaffer kontanthjælp for alle unge under 25 år fra 1. januar. Herefter skal de tvinges i jobtræning/uddannelses-aktivitet på den nedsatte SU-sats.

Alle unge under 30 år, der har en uddannelse, skal arbejde i nyttejob for den nedsatte SU-sats, selvom det hverken skaffer plads eller jobs på arbejdsmarkedet.

Statsministeren fik desuden aflagt rapport om regeringens arbejde med erhvervsskolereformen og den nye flexuddannelse til de mange unge, som de nye adgangskrav vil udelukke fra erhvervsuddannelserne.

Erhvervsskolereform og flexuddannelse

Officielt står 7,5 millioner unge uden arbejde eller kompetencegivende uddannelse i EU. Over halvdelen af dem er helt uden erhvervserfaring eller praktisk læring.

Derfor lægger vi særlig vægt på den praktiske læring i implementeringen af ungdomsgarantien, i særdeleshed praktisk læring i form af kvalifikationer som erhvervslivet har brug for”, udtalte den litauiske statsminister, der netop nu står for EU-formandskabet.

På en to-dages konference om EU’s erhvervsuddannelsesreformer forud for topmødet, blev der drøftet fælles initiativer på nationalt plan og særlige ordninger for de mange unge, der falder ud af erhvervsuddannelsernes sorterings-mekanismer.

Den danske regering, uddannelsesministeren og LO har været umådeligt tavse om den kendsgerning, at både kontanthjælpsreformen, SU-reformen og erhvervsskolereformen er EU-dikterede fælles initiativer, som presses ned over danske unge.

De har udelukket muligheden for at sikre helt andre selvstændige løsninger, der kunne ændre unges arbejds- og udannelsesforhold til det bedre.

Netavisen 13. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne