Endnu en EU-dikteret finanslov vedtaget: Vend ryggen til regeringens politik

Finansloven for 2014 er kommet på plads. Denne gang sammen med regeringens faste partnere V og K. Enhedslistens strategi med opbakning om et ‘rødt’ flertal har endnu engang spillet fallit.

Efter lange forhandlinger med Enhedslisten kunne finansloven falde på plads for regeringen efter en halv dag sammen med Venstre. Konservative blev hentet ind for at skrive under lige før den færdige aftale kom fiks og færdig ud af kopimaskinen.

Alle rammerne for finansloven er lagt af EU, der på forhånd godkender de afgørende politiske spørgsmål som størrelsen af statsgæld, pensionsalder, sundhedspolitik, graden af privatisering osv.

Alt sammen spørgsmål regeringen hele vejen igennem har fået på plads med borgerlige stemmer. En politik bestående af alle de vedtagne ‘reformer’ som pensionsreform-, dagpengereform, fleksjob- og førtidsreform, kontanthjælpsreform og SU-reform. En lang række angreb på befolkningens flertal og særligt rettet som angreb på arbejderklassens vilkår og rettigheder.

Finanslovs-slagsmålet kommer så efter rammerne er fastlagt, til at foregå indenfor et beløb sat af til ‘fri politisk kamp’. Dette beløb var i den første skitse sat til 1 milliard øremærket til ‘at gøre Enhedslisten tilfreds’. Beløbet blev ifølge regeringen sat op til 10 milliarder over 4 år.

I den vedtagne finanslov er den allerede vedtagne vækstplan med dens selskabsskattelettelser, der blev vedtaget med V og K foråret, blevet hentet ind og fremrykket til at træde i kraft allerede i 2014. Der kom intet politisk nyt i forhold til tidligere aftaler. Regeringen har bare holdt sig til hvad der er det centrale i deres politik – nyliberal politik med støtte til erhvervslivet.

Regeringen var på et pressemøde mandag gået ud med en fremlæggelse af alt det fine Enhedslisten åbenbart sagde nej til. Et pres på Enhedslisten og som et alibi for regeringens senere aftale med V og K. Så aftalerne fremstår nu som to alternativer.

Udover fremrykningen af ‘vækstplanen’ er forskellen på de to finanslove, at bekæmpelse af social dumping og et forhøjet skattefradrag på faglige kontingenter blev droppet.

Milliarden til ældreplejen, der var lovet Enhedslisten, blev fastholdt, mens der ‘effektiviseres’ i kommunerne for 900 millioner.

En grøn investeringsfond med lån til grønne investeringer på 5 milliarder er droppet, mens en ny naturfond og starttilskud til en letbane i Odense er bevaret.

Finanslovsaftalen har desuden fået indført et afsnit, der betyder, at aftalen om kommunernes bloktilskud i 2015 allerede er på plads mellem regeringen og blå blok nu.

Enhedslisten fulgte Dansk Folkepartis gennemprøvede taktik fra tiden som støtteparti til VKO regeringen: At bide sig fast i et konkret krav, der gøres til et knald eller fald-punkt. Noget hvor partiet bagefter kan gå ud og sige ‘Vi gjorde en forskel’. For Enhedslisten blev det til bad to gange om ugen for ældre udformet som et retskrav. Taktikken førte ikke til den forventede ‘sejr’.

Regeringen har med aftalen smart hængt Enhedslisten ud som et uansvarligt parti, der har kastet guld på gulvet og fagtoppen i HK, Dansk Metal og 3F har da også taget handsken op og kvitteret med en fordømmelse af Enhedslisten. Regeringen har vist, hvor de står, og hvordan de ønsker at lægge ansvaret fra sig for deres egen borgerlige politik.

Enhedslistens taktik, som de har fulgt fra deres anbefaling af ‘et rødt flertal’ ved folketingsvalget i 2011 og gennem hele regeringens levetid, har lagt al protest over i parlamentariske rammer, i Folketing såvel som lokalt i kommunerne ud fra princippet ‘stem rødt og vi klarer ærterne’. En taktik der kommer til at betyde passivitet, nedlæggelse af den aktive bevægelse og som resultat en sort/blå politik.

Troen på denne passive strategi må forkastes, så der kan opbygges en aktiv og kæmpende bevægelse, der bryder med nedskæringspolitikerne og regeringens faktiske politik – uanset partibogstav.

Læs også

STOP NEDSKÆRINGERNE!
Rul reformerne tilbage – Social genopretning nu!
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne 26. september 2013

Masseprotester 1. maj: Hvad nu ?
Af Klaus Riis
Netavisen 6. maj 2013

Netavisen 27. november 2013