Økologien er under angreb: Sprøjtegift og GMO spredes uden kontrol

Økologisk Landsforening omtaler d. 21. november to sager med store lighedspunkter. Begge rokker ved troen på, at vi kan sikre os et giftfrit liv gennem det personlige valg at leve økologisk. Det alene kan ikke gøre det, der skal meget mere til.


Foto: Økologisk Landsforening

Den ene sag drejer sig om sprøjtegift, den anden om genmodificerede organismer, GMO.

Sprøjtegift spredt til økologiske æbleplantager

Økologiske æbleavlere har fået deres æbler forurenet med sprøjtegift fra det konventionelle landbrug. Men det er ikke sket fra nabomarken. Årsagen er, at der nu findes høje koncentrationer af gift i atmosfæren. Så høje, at nedfaldet på ikke-sprøjtet frugt kan måles. Stoffet cirkulerer i atmosfæren og falder ned når det regner. Giften falder overalt, på de økologiske marker, i naturen og i vores haver.

Det er ukrudtsgiften prosulfocarb, der nu er er så udbredt og findes i så store mængder, at det er blevet målbart. I dette tilfælde i to økologiske æbleplantager på Fyn.

Prosulfocarb er den aktive gift i bl.a. ukrudtsmidlet ‘Boxer’, en meget brugt sprøjtegift, der produceres af kemigiganten Syngenta. Målingerne foretages af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der står for overvågningen.

Læs centerets rapport her

GMO planter er ude af kontrol

Den anden sag drejer sig om, hvordan genmodificerede organismer forurener og evt. krydser sig med ikke genmanipulerede planter gennem spredning til omgivende marker og til naturen.

En ny rapport fra Testbiotech i München viser, at spredning af modificerede gener til naturen og til andre marker og afgrøder er udbredt i store dele af verden.

Se rapporten her

Rapporten viser, at over hele verden og på alle kontinenter er processen ude af kontrol og spredning af genmodificeret majs, raps, bomuld og ris i andre afgrøder er helt ‘normalt’. I nogle områder også ud i naturen.

Rapporten kan bl.a. fortælle, at også i lande, hvor der kun har været gennemført få eksperimenter med forsøgsdyrkning, er der sluppet gener ud i omgivelserne. I Sverige har man f.eks. fundet GMO-raps 10 år efter forsøgenes afslutning. Og her er der tale om en ganske lille produktion i forhold til den kæmpemæssige udbredelse på verdensplan.

Vi kan ikke løse problemerne individuelt. Selv ikke ved at købe alt økologisk og dyrke vores egne grøntsager kan vi sikre os et giftfrit liv. Skal problemerne løses for os selv, for alle mennesker og for fremtiden, skal der meget mere til.

Læs om de to sager her

Sprøjtegift fra kornmarker ender på danske æbler
Økologisk Landsforening 21. november 2013


Rapport: Spredning af gmo-planter ude af kontrol

Økologisk Landsforening 21. november 2013

Netavisen 22. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne