EU’s krigsministre sætter tryk på drone og cyper

 

Danske ministre holder sig ikke tilbage


Fuld tryk på militære droner og EUs krigsindustri og kontrol i luftrummet og cyberspace lyder det fra EU’s forsvars komites møde d. 19.november. Syv lande har dannet ”dem militære droneklub”.

Danmarks militære EU-undtagelse omgås endnu engang.


På mødet i EU’s forsvarsråd den 19. november blev der truffet en række beslutninger om EU’s fælles militærpolitik og krigsindustri.

EUs krigsministerium hedder European Defence Agency – EDA – og ledes af dets udenrigs- og sikkerhedsminister Catherine Ashton. Direktøren er også en kvinde – den franske militær- og sikkerhedsekspert Claude-France Arnould

Dets bestyrelse udgøres af medlemslandenes forsvarsministrene – herunder den danske på trods af det danske ‘forsvars-forbehold’.

Ikke mindre end to danske ministre deltog på mødet den 19. november – nemlig forsvarsminister Nicolai Wammen og den to dage senere pludseligt afgåede udviklingsminister Christian Friis Bach.

Syv lande indenfor forsvarsrådet dannede, hvad Frankrig kaldte en ’klub’ til at samordne produktionen af militære MALE droner til 2020.  De syv lande er Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Polen og Spanien.

I øjeblikket er der forskellige drone-udviklings- og produktionsprogrammer i gang indenfor EU.

EU-kommissionen finansierer og udvikler droner til overvågning af EU’s luftrum og grænser i samarbejde med bl.a. den israelske krigs- og aerospace industri.
Franske Dassualt, den fransk- tyske koncern EADS og italienske Finmeccanica besluttede i juni at starte deres eget drone-program.

Et andet droneprogram – ”Euro-Ucay” (ubemandet flyvende kamp maskine) –  involverer en af række af de samme lande samt Sverige. Frankrig og England kører desuden et ’Stealth’ drone-projekt.

Danmark med på den civile/militære side

Trods den danske militære EU undtagelse tilsluttede de to danske ministre Danmark til den anden side af drone-projektet. Der kaldes ’den civile del ’af den samtænkte militære/civile indsats.

Sammen med Østrig, Belgien, Tjekkoslovakiet, Frankrig, Italien, Spanien og England er Danmark med i klubben “Joint Investment Programme on RPAS for Air Traffic Insertion” , der skal sikre at droner får tilladelse til at flyve sammen med civile fly i det civile luftrum.

I øjeblikket forhindres dette af sikkerhedshensyn for civilfly.

Kontrol af luftrum

Forsvarsrådet besluttede desuden, at sætte en række konkrete beslutninger i værk indenfor 4 overordnede programmer, der hver indeholder en lang række fælles EU militære projekter. Det drejer sig om:

  • Styrkelse af samarbejdet omkring optankning af fly i luften (Air-to-Air Refuelling, AAR)
  • Fjernstyring af fly fra pilot på jorden (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS)
  • Satellit kommunikation og cyper forsvar (GOVSATCOM)
  • Styrkelse af militære forskning, innovation og industri. Ikke mindst den endelige samordning af udvikling, produktion og brug af EU’s landenes luftvåben og flyindustri (European Military Airworthiness Requirements (EMARs),

Beslutningerne skal ses som et led i forberedelse af EU-topmødet i december, der skal behandle EU’s fælles militære og sikkerhedspolitik.

EU kommissionen og EU’s udenrigsministre lægger hovedvægten på udvidelsen af EU’s militære styrker, samlede civile og militære kapacitet og militær- og sikkerhedsindustrien – inklusive højteknologisk forskning og sikring af energi til krigsmaskinen.

EUs forsvarsrådsmøde diskuterede desuden en række spørgsmål omkring Syrien, Libyen, Egypten, og Tunesien, samt topmødet med Kina den 21. november. Her blev kortene holdt tæt ind til kroppen.


Læs også


EU og Israel samarbejder om militære droner

Netavisen 5. november 2013

Om EUs militarisering – se

Danmark i EU’s militære opbygning og krige
Af Dorte Grenaa

Mlitariseringen af EU

Af Dorte Grenaa

EUs kontrol over våbenhandel er blot papir
Af Tom Vilmer Paamand

Israels, USA’s, EU’s og NATO’s nye krig
Netavisen 2. juni 2013

NATO vedtager strategi for permanent krig
Kommunistisk Politik 23, 2010


Netavisen 21. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne