Kampen mod EU-staten og for dansk udtræden sat på dagsordenen


EU-eliten har sine planer for den hurtige udbygning af monopolernes unionsstat – men EU-modstanden med Folkebevægelsen mod EU i spidsen i Danmark ruster sig også til kamp, i sidste ende om det danske medlemsskab

 

Rina Ronja Kari – talsmand og spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU – ved debatmøde i Oktober Bogcafé i København den 5. november 2013

Opbygningen af superstaten og supermagten EU går frem i hurtigt tempo. Den dybe økonomiske og sociale krise og euroens fiasko har kun fået den herskende elite til at sætte tempoet i opbygningen af Euroens Forenede Stater op, Til gavn for kapitalisternes profitter og ingen andre.

Forhandlingerne mellem EU og USA om den såkaldte frihandelsaftale Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som vil være en katastrofe for samfundene og befolkningene – og til glæde for gigantmonopolerne – er genoptaget, og EU presser på for en hurtig afslutning.

Den planlagte aftale  betegnes undertiden også som TAFTA – Trans-Atlantic Free Trade Agreement –  og planlagt som en særlig EU/NATO/USA-skabelse på det økonomiske og sociale område, der skal sikre monopolernes totale herredømme over alle sider af samfundslivet.

Det er samtidig et sidestykke til  TPP – Trans Pacific Partnership – en frihandelsaftale mellem USA, Australien, Canada, Chile, Japan, Malysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Brunei og Vietnam, der tilsammen repræsenterer 40 % af verdens BNP.

Wikileaks har netop afsløret et enkelt afsnit i den for offentligheden hemmeligholdte aftale. Det omhandler ‘intellektuelle rettigheder’ og griber ind overfor medicinal-området, internet, presse, frihedsrettigheder og biologiske patenter – og vækker bestyrtelse og harme verden over.

På topmødet den 19. december står en ny militærstrategi, rustningsplaner og udviklingen af militærindustrien i centrum sammen med oprettelsen af en egentlig EU-efterretningstjeneste, mens Bankunionen afventer en tysk regeringsdannelse mellem CDU/CSU og Socialdemokraterne for at blive implementeret. Og derefter vil det gå stærkt.

EU-toppen lader nu meddele, at unionen er på vej ud af krisen og står foran opsving og ny vækst. Det er ikke noget de 27 millioner arbejdsløse mærker noget til. Ungdomsarbejdsløsheden er stadig voksende, og EU har efterladt en hel generation uden fremtidshåb.


EU-parlamentsvalg: Løfter og virkelighed

Men man skal også klare et EU-parlamentsvalg, som finder sted i alle EU-landene mellem den 22. og 25. maj 2014 (i Danmark den 25.).

Derfor loves der nu billigere mobiltelefoni over grænserne (Se hvilke fordele EU byder på!) – og derfor har kommissionsformand Barroso kastet sig ud i demagogisk kampagne om at ’begrænse EU’s bureaukrati’.

I propagandaen hedder det, at EU skal bestemme mindre – og med det som påskud gennemførte topmødet den 24.-25. oktober det såkaldte ’Refit- klar til vækst’-program, som fjerner lovmæssige begrænsninger for monopolerne og de multinationale – og samtidig fjerner miljø-, forbruger- og arbejderbeskyttelsesregler.

Se
EU-topmøde: Afskaffer miljø- og arbejdsmiljøregler i afbureaukratiseringens navn

Topmødet den 12. november bød kun på forringelser i forhold til ungdomslønninger (indslusningsløn) på minimum, såkaldte ’nyttejobs’ for bistand og koordinerede erhvervsskolereformer med udgangspunkt i arbejdsgivernes interesser.

Statslederne beslutter kynisk at skrotte 20-25 pct. af ungdomsgenerationerne.

Se
EU-topmøde om ungdomsarbejdsløshed: Indslusningsløn og nyttejob
Netavisen 13. november 2013

Barroso erklærede i forbindelse med det omtalte ‘Refit-klar til vækst’- projektet, , at ‘Vi er fast besluttede på at gøre EU-lovene mere erhvervsvenlige’.

Det følges op på alle områder. Et af dem var et ja til GMO – på trods af massiv modstand i alle EU’s befolkninger.

Se
Insektdræbende GMO-majs op i EU for anden gang: Fik ja i EU-Komissionen
Netavisen 6. november 2013

Samtidig er man kommet fremmed endnu et røverbudget for unionen. I bogstavelig forstand.  Hundrede millioner af euro fra EU er endt hos mafiaen, som Folkebevægelsen mod EU’s MEP Søren Søndergaard har dokumenteret.

EU’s budget for 2012 var på1.030 milliarder kroner. EU’s revisionsret har i 19 år nægtet at underskrive EU’s regnskab. Den konstaterer, at svindelen igen er voksende for tredje år i træk, og andrager knap 5 pct. af budgettet. 50 milliarder kroner blev i 2012 enten stjålet, misbrugt eller udbetalt i strid med reglerne.

Hovedparten af milliard tyverierne skyldes ifølge den danske repræsentant i revisionsretten fusk med landbrugsstøtte, svindel fra virksomheder, udbudsregler, der bliver overtrådt, og tilskud, der udbetales i modstrid med reglerne – og foregår i de enkelte medlemslande.


EU-modstanden klar til EU-parlamentsvalg og folkeafstemning

Det er dette vanvittige projekt, den danske EU-modstand går op imod.

Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde i slutningen af oktober fokuserede på valg og mulig folkeafstemning i stor enighed og fuld af optimisme og forventninger om fremgang og muligheden af et nej ved en folkeafstemning om dansk deltagelse i EU’s patentdomstol.

Modstanden mod EU og tilslutningen til Folkebevægelsens endemål: Dansk udtræden af EU står stærkere end nogensinde i dens mere end 40-åige historie. Forhåbningerne siger mindst to EU-parlamentsmedlemmer til afløsning for det nuværende ene mandat og mindst 15 pct. af stemmerne – for at fremføre en konsekvent EU-modstandslinje i parlamentet og afsløre EU både over for den danskerne og andre tvangsindskrevne EU-borgere.

En folkeafstemning om patentdomstol er ikke det mest oplagte afstemningstema, og  Folkebevægelsen stiller krav om en afstemning om den bankunion, som EU-eliten og de bestemmende magter har så travlt med – og som den danske regering ikke vil erklære sin positive holdning til,  før det taktisk rigtige tidspunkt bedømmes inde.

 Folkebevægelsens retter en appel til folketingspartierne om at støtte en afstemning:

– Hvis EU-partierne i Folketinget tilslutter Danmark, så vil det efter alt at dømme få omfattende konsekvenser for såvel bankerne som skatteyderne. Det er ikke i Danmarks interesse, siger Rina Ronja Kari, som er bevægelsens spidskandidat ved valget:  

–  Når euroland’s centralbank ECB nu presser på for, at få trukket bankunionen ned over hovedet på Danmark, bør alle demokratisksindede politikere sige klart fra og bakke op om en folkeafstemning.

APK: Vil forstærke støtten til Folkebevægelsen og opprioritere kampen mod EU

Arbejderpartiet Kommunisterne slutter fuldstændig op om Folkebevægelsen og dens valg- og folkeafstemningskampagne.

– Det er helt klart den vigtigste politiske kamp fra nu af, siger talsmand for APK Troels Riis Larsen:

– Vi vil prioritere kampen mod EU for et rigtig godt valgresultat og et nej ved en evt. folkeafstemning meget højt og forstærke støtten til Folkebevægelsen og vores lokale arbejde i komiteerne. AKP vil også bidrage med sine egne indspark om superstat EU, om den asociale nyliberale politik og militariseringen af unionen – alle traktatfæstede  og uden valgfrihed for medlemslandene.

Troels Riis Larsen understreger:
– Ikke mindst vil Folkebevægelsen og hele EU-modstanden igen rejse parolen om Danmark skal ud af EU. Det er reelt set en forudsætning for social og økonomisk fremgang for det store flertal.

Netavisen 15. november 2013