Filippinerne: Appel om hjælp til ofrene for supertyfonen Yolanda  (Haian)

Af International League of Peoples’ Struggle

Se nederst hvordan der kan gives nødhjælpsbidrag !

Vi, International League of Peoples’ Struggle,appellerer til alle vores regionale komiteer verden over, de nationale afdelinger, medlemsorganisationer, vores venner og alle verdens folk om at gennemføre en kampagne for at fremskaffe ressourcer og  sikre at de blive bragt ud til de millioner af mennesker, som er ramt af supertyfonen Yolanda (Haian) i 35 provinser i den centrale del af Filippinerne.

Hjælpen er til den umiddelbare nødhjælp og redning og den langsigtede genopbygningshjælp til de ødelagte samfund og familier, især til de fattige arbejdere, bønder, fiskere og sociale mellemlag, som er ramt af død og skader og hvis hjem, personlige ejendele og livsgrundlag enten er blæst væk af  orkanstorme eller skyllet bort af stormbølger fra havet.

Som følge af ødelæggelsen af energi og kommunikationslinjer er der endnu ikke klarhed over det fulde omfang af ødelæggelsen af liv og ejendom. Men der er allerede billeder af de omfattende ødelæggelser taget fra luften af fly og satellitter. Hele lokalsamfund er jævnet med jorden. Tusinder af liv er gået tabt. Millioner af mennesker har brug for mad, rent vand, tøj, husly, medicinsk hjælp og sømmelig begravelse af de døde.

Den mest pålidelige private bistands- og genopbygningsorganisation i Filippinerne er BALSA, som omfatter BAYAN og andre medlemsorganisationer af IPLS sammen med civile og religiøse organisationer, som ved tidligere katastrofer har udført et glimrende stykke humanitært arbejde.

På Filippinerne tager BALSA initiativ til at vurdere omfanget af ødelæggelser af liv, ejendom og livsgrundlag og til at indsamle og distribuere hjælpen til ofrene.

IPLS råder filippinske organisationer og deres venner i udlandet til at betro de indsamlede midler til BALSA.

Det er nødvendigt for de folkelige organisationer at fremskaffe penge og varer til den øjeblikkelige hjælp og redning og til den langsigtede støtte til familier og lokalsamfund, ganske særligt fordi Benigno Aquino-regeringens såkaldte katastrofefonde er blevet misbrugt og stadig misbruges som midler til korruptionsformål og nepotisme fra  lige fra gruppen omkring topbureaukraten Aquino og nedad.

Både Aquino-regimets civilie bureaukrati og dets militær udsendte ikke tilstrækkelige advarsler i rimelig tid til folket om de alvorlige farer i forbindelse med orkanvindene fra supertyfonen og flodbølgerne fra havet. De oprettede ikke evakueringscentre. Og de henviste ikke folk til at flytte til relativt sikrere områder før supertyfonen slog til.

Vi værdsætter de anstrengelser, som udfoldedes af Filippinernes Kommunistiske Parti, Den Ny Folkehær og Filippinernes Demokratiske Front for at mobilisere de lokale revolutionære magtorganer, masseorganisationerne og folkets brede masser for at forberede dem på supertyfonens angreb og for kollektiv aktion for at gennemføre rednings-, nødhjælps- og genopbygningsoperationer.

Vi beundrer også de revolutionære kræfter for at erklære ensig våbenhvile i alle områder, der er ødelagt af supertyfonen. De viser høj moral og tjener folket, når det er i nød. I skarp kontrast hertil plyndrer bureaukraterne og hærofficerer en stor del af nødhjælpsforsyningerne fra regeringslagre og bruger en anden del deraf til kontrarevolutionær propaganda og psykologisk krigsførelse. De koordinerer skamløst med amerikanske fly og skibe om interventioner under dække af humanitær hjælp.


For den internationale koordinationskomité
International League of Peoples’ Struggle

Prof. Jose Maria Sison

10. november 2013

Hvorhen med støtte ?

Filippinerne støttes bedst og sikrest her, hvor man er sikker på, at det er de der trænger, der får hjælpen:

SAGIP MIGRANTE – Migrante InternationalBank of Philippines Island Kalayaan Branch, Diliman –
Peso Account Number – 001993 – 0728 – 14 SWIFT code BOPIPHMM

Originaltekst her

Netavisen 12. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES
– eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne