EU og Israel samarbejder om militære droner


En ny sikkerhedsstrategi, der skal godkendes på EU-topmødet i december, foreslår brug af militære droner ved EU’s ydre grænser. EU og israelsk krigsindustri har længe været i gang med at udvikle droner, der både kan bruges civilt og militært. EU kommissionen vil ændre regler om flysikkerhed, så de kan operere i hele EU’s luftrum

Catherine Ashton, EUs vicepræsident og uden- og sikkerhedsminister, på besøg hos den israelske premierminister Benjamin Netanyahu (2011) Det tætte samarbejde mellem EU og besættelsesmagten Israel omfatter også militærteknologi

EU skal fremover bruge militære droner til at bevogte EU’s ydre grænser. Sådan lyder det i forslaget til EU’s ny sikkerhedsstrategi, som EU’s udenrigs- og sikkerhedsminister Catherine Ashton fremlagde i forbindelse med EU-regeringschefernes møde i forrige uge.

Derfor ligger der forslag om, at EU udvikler et program for næste generation af de såkaldte Medium Altitude Long Endurance (MALE) drones, skriver netportalen euobserver.

EU-udenrigsministerens forslag til sikkerhedsstrategi skal behandles på EU-topmødet den 19. december i år. Det sker som en del af en række omfattende beslutninger om EU’s militære udvikling og samtænkte kapacitetsopbygning.

Frontex

EU’s berygtede og magtfulde grænseagentur Frontex har i mere end fem år betalt og hjulpet firmaer i den private militærindustri med at fremme droner til grænsekontrol ved at arrangere demonstrationer og testflyvninger, hvor firmaerne har promoveret deres droner for centrale beslutningstagere i EU.

Så sent som i marts måned i år forsikrede EU’s kommissær med ansvar for grænsekontrol Cecilia Malmström, at der absolut ingen beslutning truffet om at anvende droner til grænsekontrol i EU.

De store EU-krigsindustrier er i gang

I juni måned underskrev nogle af de europæiske krigsindustri – det franske Dassualt, fransk-tyske EADS and det italienske Finmeccanica – en fælles erklæring om opstart af deres eget europæiske drone MALE program.

Krigsindustrien ønsker droner, der kan bruges til både militære og civile operationer – så både produktion og brug bliver et led i samtænkt indsats.

EU i samarbejde med israelsk våbenindustri

Allerede i januar år gik et storstillet EU drone-udviklingsprojekt i gang efter tre års forberedelse.

Det er et samarbejde mellem EU- krigskoncerner og den israelske globale krigsgigant Israel Aerospace Industries.

Projektet til 4,8 millioner euro kaldes Aeroceptor. EU kommissionen har skudt EU midler for 3,5 millioner euro i projektet.

EU kommissionen udtaler, at det er fuldt lovligt at lade Israel deltage i EU-finansierede militærindustriprojekter. Men den har ikke ønsket at oplyse om, hvorfor Israel deltager.


Droner mod ‘kriminelle’ – f.eks. flygtninge

Som så ofte når det gælder neoliberal EU-udvikling skal de nye droner sælges som et højteknologisk værktøj til at standse kriminalitet og ‘illegale flygtninge’.

De nye droner skal kunne stoppe kriminelle i biler og både, der bevæger sig i høj fart, på en ”ikke dødelig måde”.

Aeroceptor har dog ikke kunnet oplyse euobserver, hvordan det kan lade sig gøre at stoppe en båd fra en drone i luften uden at tilintetgøre den.

Samtænkt droneindustri

I øjeblikket arbejder kommissionen på at sammenfatte diskussioner om udvikling af droner fra fem møder afholdt mellem 2011-2012, hvor bl.a. EU’s indenrigs- og forsvarsministre og internationale militærorganisationer som NATO deltog.

Ifølge denne rapport er mere end 400 forskellige dronesystemer ved at blive udviklet i 19 medlemslande.

Et forslag herfra er at udvikle en samtænkt ”hybrid” civil og militær drone, der kan bruges til begge dele. Hvilket netop er grundideen bag EU’s MALE droneprogram, som EU topmødet i december skal give endeligt grønt lys for.


Laver nye EU- regler for luftsikkerhed

EU kommissionen arbejder i disse uger på at få ændret lovgivningen omkring droner og luftsikkerhed.

De skal kunne omgå FNs internationale luftsikkerhedsorganisation (ICAO), hvis globale regler ikke tillader droner at flyve i samme luftrum som bemandede luftrum,  uden at få tilladelse fra de nationale myndigheder.

De nye Male-droner flyver i samme højde som civil luftfart med passagerfly og er derfor ikke tilladt i dag i EU’s lovgivning, da de vil udgøre en stor sikkerhedsrisiko.

EU kommissionen vil have ændret lovgivningen om luftkontrol og sikkerhed, så de miltær/civile droner ikke bare kan flyve i de mindre trafikerede luftrum ved EU’s ydre grænser, men i hele EU’s luftrum.

En måde at ændre en drone til et bemandet fly er ved at indføje en pilot, der dog opererer med en computer på jorden.

Nato opfordrer EU til at købe flere droner

Natos generalsekretær, den danske krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen, har gentagne gange opfordret EU og NATO-alliancens europæiske lande til at købe flere droner og militære transport- og tankfly, som led i den militære arbejdsdeling mellem EU og NATO.


Om EUs militarisering – se også

Danmark i EU’s militære opbygning og krige
Af Dorte Grenaa

Mlitariseringen af EU

Af Dorte Grenaa

EUs kontrol over våbenhandel er blot papir
Af Tom Vilmer Paamand

Israels, USA’s, EU’s og NATO’s nye krig
Netavisen 2. juni 2013

NATO vedtager strategi for permanent krig
Kommunistisk Politik 23, 2010
Besættelsesmagt Israel – følg med hos Boykot Israel

Boykot Israel på Facebook

www.boykotisrael.dk

Netavisen 5. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne