Status på FOA-kongres: FOA vælger kampens vej


FOAs tredje kongres sluttede 1. november med genvalg og stående applaus til forbundsledelsen og vedtagelse af et strejkekontingent på 10 kr. om måneden fra januar 2014 FOA forventer kamp med kommunerne og den socialdemokratiske ledte regering. De offentligt ansatte bliver i stadig højere grad til jaget vildt

Dennis Kristensen er en populær formand Foto: FOA


Der var stor tilfredshed med kongressen hos de delegerede, da FOA afrundede tre dages stormøde i Odense Congress Center.

Formand Dennis Kristensen, næstformand Mona Striib og de tre forbudssekretærer Inger Bolwinkel, Nanna Højlund og Peter Kvist Jørgensen blev genvalgt en for de næste tre år og med stående applaus og uden modkandidater.

Se hele den nye forbundsledelse her

FOA er en af de få fagorganisationer i Danmark, der ligner noget man kan kalde en kamporganisation, hvor langt de fleste andre forbund er paralyserede af klassesamarbejde, troen på tre-partsforhandlinger og den danske model, og reelt fungerer som redskaber for både skiftende regeringer og det danske EU-medlemskab.


I centrum for nedskæringspolitikken

Forbundet og dets medlemmer står også i centrum for den nyliberale nedskæringspolitik, der dikteres fra EU og eksekveres af de skiftende regeringer: Det vil sige den brutale nedskæringspolitik, angreb på den offentlige sektor med massefyringer af ansatte og almindeligt løntrykkeri og stadigt faldende realløn.

FOA medlemmerne mærker det hele – men har også udmærket sig som nogle af de mest kampvillige kræfter i den danske arbejderklasse for nærværende.

Forårets brutale lockout mod lærerne og regeringens og Kommunernes Landsforenings rolle har fået FOA til at ruste sig til kamp.

Der er ingen tvivl om, at sandsynligheden  for en storkonflikt i forbindelse med næste ok for de offentligt ansatte er endog meget stor, hvis regering og KL fremturer og de offentligt ansatte ikke kapitulerer, men bare søger at fastholde de nuværende aftaler


Nyt strejkekontingent

FOA har ikke opkrævet konfliktkontingent siden 1992. Heller ikke konflikten i 2008 udløste ekstra kontingent. Men en strejkekasse på p.t. en milliard kroner er ikke tilstrækkelig til en altomfattende konflikt, konstaterede Dennis Kristensen, da han begrundede forslaget om ekstra strejkekontingent.

– Og det er ikke specielt velpolstret, når vi allerede i dag kender til kommunernes aggressive strategi. Vi ved, at de også ønsker at gøre op med store dele af vores arbejdstidsaftaler. Og vi ved, at der planer om at effektivisere for 12 milliarder i den offentlige sektor.

Han konstaterede at de offentlige arbejdsgivere har brudt traditionen for forhandlede aftaler og valgt konfliktens vej mod de ansatte. De er sikre på støtte fra den nuværende regering og folketingsflertallet og EU.

Storlockouten mod lærerne blev vundet i kraft at et regeringsindgreb med efterfølgende vedtagelse af en folkeskolereform, som forringede skolelivet for både lærere og elever. Nu skal denne arbejdsgiverpolitik videreføres på de øvrige offentlige områder.

– Vi har haft en lang og historisk tradition på det offentlige arbejdsmarked om at begrænse konflikter og arbejdskampe – også af hensyn til borgerne. FOAs konflikt i 2008 havde i første omgang kun deltagelse af godt 20.000 medlemmer, sagde Dennis Kristensen

–  Men siden 2008 har vi set en langt mere aggressiv arbejdsgiverlinje. Vi blev selv truet med den totale lockout tilbage i 2008, og her i 2013 lockoutede kommunerne fra starten alle lærere og undervisere. Kommunerne brugte det ultimative våben, og man brugte det hele vejen rundt, lige fra starten.


Råd til velfærd

Kongressen vedtog en udtalelse ’Danmark har råd til velfærd’. Her  konstateres blandt andet:

”I de seneste år har Danmark – og den danske model – været stærkt udfordret. Finanskrisen, globaliseringen, social dumping, privatiseringer og store offentlige besparelser har betydet, at betydeligt færre skal levere markant mere. Der er i dag 40.000 færre offentligt ansatte sammenlignet med 2009. Der er gennemført skattelettelser, minus- og nulvækst samt enorme kommunale besparelser.

Og samtidig er vilkårene strammet kraftigt for efterlønsmodtagere, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, fleksjobbere og udsatte grupper. Og senest har vi ved den kommunale budgetlægning for 2014 set, at kommunerne har brugt store opsparede midler til at vedtage nye skattelettelser, nye sænkninger af grundskylden og ny sænkning af dækningsbidraget.

FOA vil slås for en anden vej. En vej, hvor progressiv beskatning fastholdes og en vej, hvor vi satser på, at vækst og velfærd igen bliver omdrejningspunktet for udviklingen.”

Læs hele udtalelsen her

Jaget vildt

Offentligt ansatte er ved at være jaget vildt. Dennis Kristensen fastslog:

– Krisens konsekvenser er ikke blevet båret af alle – slet ikke af de bredeste skuldre. Uligheden er blevet fremherskende. Der er i dag mere pisk og langt mindre gulerod. Der er gennemført voldsomt barske reformer.

Forbundsformanden gav  på den baggrund  udtryk for en from forhåbning:
– Jeg håber, tiden nu er inde til, at regeringen i de næste to år fremsætter forslag, som lønmodtagerne oplever som forbedringer. Forbedringer, som kan mærkes i arbejdsdagen og ikke mindst i forhold til et stadigt mere presset arbejdsmiljø
, sagde Dennis Kristensen.

Men FOA og kongres lagde ikke alle sine æg i den kurv. Strejkekontingentet blev besluttet med 472 delegerede for og 93 imod.

Hvilken vej for fagbevægelsen?

’Den danske model’ mod aftaler mellem arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding  er  stort set kun en myte. Når den ikke passer i arbejdsgivernes, herunder staten og kommunernes kram, tilsidesættes den simpelthen, som da et lovindgreb afsluttede lærerlockouten.

EU og dets arbejdsmarkedspolitik afviser reelt den danske model. LO må da også konstatere, at den danske model er under pres og har derfor – sammen med FTF, Akademikerne og Europakommissionen (!) indkaldt til en konference om den danske model den 11. november. Specielt vil man diskutere ’social dumping’ og deregulering’.

Se programmet  her

Det er en konference der skal tjene til beroligelse. Der er ikke indkaldt kritiske oplægsholdere fra fagbevægelsen eller EU-modstandere som Folkebevægelsen mod EU.

Jan Nonboe er som medlem af den ny forbundsledelse i FOA og næstformand for Teknik- og servicesektoren langt mere præcis i sin opstilling af problemerne, da han til avisen Information tilbage i 2012  til spøgsmålet ” Hvordan genvinder fagbevægelsen sin politiske indflydelse?” sagde:

– Der tales meget om den danske model, som bygger på en kontrakt mellem arbejdsgivere, fagforbund og stat. Men i dag har staten og arbejdsgiverne opgivet deres del af kontrakten. Derfor er den danske model blevet en del af problemet og ikke af løsningen.

Når dagpengeunderstøttelsen kun er 40 procent af lønnen, og dagpengeperioden kun to år, er der ikke tale om flexicurity. Sikkerhedsnettet er væk, men fagbevægelsen forholder sig ikke til det.

Fagbevægelsen er gået fra at være samfundsforandrende til at være samfundsbevarende, men hvis ikke den er i stand til at definere nye mål, så har den ingen eksistensberettigelse. Vi skal definere en ny strategi, der ikke er partipolitisk, men politisk – gerne i samarbejde med græsrødder og studenter- og handicaporganisationer.

Vi skal back to basic, og gentænke hvad det er for et samfund, vi ønsker os, og hvad der er vores kerneydelser. Er det billige forsikringer, eller synlighed på arbejdspladsen? De fleste mennesker melder sig jo ikke ind i en fagforening for at få en billig forsikring. En fagforening er jo netop en forening og ikke en butik. Fagforeningerne bør se ud over deres egen niche og forholde sig til hele samfundet.  …  Det hele hænger jo sammen.

Se hele artiklen her

Så vidt Jan Nonboe. FOAs kongres er udtryk for en sådan bevægelse tilbage mod det grundlæggende, fremprovokeret af en aggressiv nyliberal strategi fra regeringens, de offentlige arbejdsgiveres og EU’s side.

Men i LO og FTF er den ikke engang begyndt.

Se FOAs kongresreportager her

Netavisen 2. november 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne