Finanslov 2014 – Kommunalvalg 2013 Enhedslisten sanktionerede nye udliciteringsregler på ældreområdet


Sidste år sanktionerede Enhedslisten profit og privatiseringer på ældreområdet med finansloven for 2013. I år vil man reparere på skaderne med det ny EU-godkendte budget

Opdateret 31. oktober 2013

 


Billedet er fra en kamp mod udlicitering i Aarhus

Der ligger stadig mindst en milliard til Enhedslisten i finanslovsforhandlingerne, og alle forventer, at partiet også i år kommer til at stemme for et nyt nedskæringsbudget med synlige Ø-lapper.

Partiet har i deres Ældrepakke til finansloven for 2014 stillet krav om, at ældre skal beskyttes mod private leverandørers misbrug.

Enhedslisten vil have indført bedre kontrol med de private leverandører for at sikre, at de leverer service af en rimelig kvalitet. Det er generelt Enhedslistens holdning, at ældreområdet er for vigtigt og sårbart til at overlade til private leverandører, og at området burde tilbageføres til kommunerne. Men indtil det sker, foreslår vi, at mulighederne for misbrug begrænses:

Der skal indføres et loft over, hvor store fortjenester private leverandører af ældrepleje må trække ud af de opgaver, de leverer til det offentlige.”

Hvorfor mener Enhedslisten kun af ældreområdet burde tilbageføres helt til offentlige regi og ikke at det skal?

Hvorfor mener Enhedslisten, at der kun skal indføres et loft for den profit private virksomheder må trække ud af ældreplejen?

Hvorfor skal det ikke forbydes at trække profit af ældrepleje ud til aktionærer?

Større udlicitering på ældreområdet

Enhedslisten glemmer at fortælle, at en årsag til øget brug af private virksomheder og til offentlige nedskæringer i ældreplejen skyldes det forlig, de selv indgik med regeringen ved sidste års finanslovsaftale for 2013.

Enhedslistens forlig med regeringen betød en lovændring, der giver kommunerne mulighed for at samle flere opgaver på ældreområdet, som f.eks. både driften af hjemmepleje og plejehjem i et udbud.

Den anden del af lovændringen var at kommunerne nu har lov til at vælge det billigste tilbud, når de sender ældrepleje i udbud.

Dermed blev det med daværende socialminister Karen Hækkerups ord ”meget mere interessant for virksomheder at byde ind på opgaver.” Ikke mindst dem med større kapital bag.

Allerede ved lovens start meldte en femtedel af landets kommuner ud, at de vil bruge de nye regler til øget udlicitering på ældreområdet. I 2012 havde kommunerne 16 % af deres pleje- og omsorgsopgaver i konkurrence udbud.

Skar 132 millioner i bloktilskud

Lovændringen trådte i kraft 1. april i år. Regeringen havde allerede på forhånd trukket kommunerne for de 132 millioner i bloktilskud, som de havde beregnet kunne spares i år ved at udlicitere efter nye regler.

Ældreområdet er i forvejen et af de områder, der har været hårdt ramt af nedskæringer og fyringer af omsorgspersonale.

Siden kommunalvalget i 2009 er der blevet skåret over 87.000 ugentlige timer i hjemmehjælpen, hvilket er et fald på 15,7 pct. Og det er på trods af, at antallet af ældre over 65 år i samme periode er steget med 10,6 pct.

65 af landets 98 kommuner har siden det seneste kommunalvalg i 2009 skruet op for udliciteringen af kommunens generelle opgaver.

For regeringen var lovændringen en ren vind-vind situation. Den fik lige snittet 132 millioner i bloktilskud for deres EU-nedskærings finansbudget, og den fik åbnet porten for de større kapitalfirmaer på det offentlige ældreomsorgsmarked.

Begge dele med Enhedslisten som parlamentarisk støtteparti.

En af Ø-lapperne i finanslovsforliget sidste år var en halv milliard kr. mere til børneområdet i kommunerne – til flere pædagoger og medhjælpere. Men pengene nåede aldrig ud til institutionerne. De forsvandt i andre kommunale budgetposter.

Nu kræver Enhedslisten en sikkerhed for, at øremærkede bevillinger rent faktisk når deres bestemmelse.

De igangværende forhandlinger om finansloven for 2014 er en del af kommunalvalgkampen. Derfor tyder alt på et forlig mellem liste Ø og regeringen, der kan sælges som velfærdsforbedringer.

Finansloven har allerede været til godkendelse i EU-systemet. Det bliver derfor – med fuld garanti – en ny blå og nyliberal nedskæringsfinanslov.

Se også

Profitstyring af kommunerne: Årlig overbetaling til private plejehjem på 100 millioner kr.

Netavisen 29. oktober 2013

Konflikt mod ‘Tryghedsplejen’: Overbetaling af private plejehjem og svindel med hjemmehjælp
Netavisen 26. oktober 2013

Netavisen 30. oktober 2013