Profitstyring af kommunerne: Årlig overbetaling til private plejehjem på 100 millioner kr.

Den offentlige sektor udkonkurreres på område efter område af lovgivning, tvangsprivatisering og udlicitering –  af det offentlige selv og på skatteydernes regning. Et område er ældreplejen.

 


I dag betaler det offentlige flere penge til private plejehjem, de såkaldte friplejehjem, end der betales til de kommunale plejehjem for  at udføre samme ældrepleje.

Der er tale om en overbetaling i millionklasse lige ned i de private plejehjems kasser. Fuldstændig  ligesom dengang Løkke-regeringen gennemførte overbetalingsskandalen til de private sygehuse.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Anny Winther (V), vurderer, at de høje tilskud til private friplejehjem koster landets kommuner over 100 millioner kroner årligt.

Koster nedskæringer på offentlig ældrepleje

Det er kommet frem, at overbetalingen konkret i Århus kommune koster 15 millioner kr., der nu skal spares andre steder på ældrebudgettet.

En plads på en friplejebolig i Aarhus koster i snit mindst 108.000 kroner mere årligt end en plads i en kommunal plejebolig.  

Aktuelt skal der oprettes et  friplejehjem i Tranbjerg med 54 pladser . Det kommer til at medføre lukning af over 100 kommunale plejeboliger i Århus kommune!
Det er SFeren Dorte Laustsen i Århus byråd, der har rejst sagen og krævet, at regeringen griber ind.

Ikke overraskende i disse kommunalvalgkamps tider har SF’s socialminister Anette Vilhelmsen kvitteret ved at sige, ”at der behov for at se på den eksisterende afregningsmodel.”

Problemet stikker imidlertid langt dybere end det.

Det er selve loven fra 2007 om friplejehjem og bag den EU’s udbudsdirektiv og konkurrencelov, der åbner en ladeport for, at private firmaer kan trække profit og millioner af skattekroner ud også af ældreområdet.

Kommunerne kan ikke sige nej

Med Loven om private friplejehjem kan den enkelte kommune nemlig ikke sige nej til at betale, hvis friplejeboliger eller friplejehjem placeres i kommunen.

Det er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der udsteder tilladelserne. På landsplan er der allerede oprettet godt 500 pladser på private friplejehjem, og ifølge Aarhus Kommune er der yderligere 600 pladser på vej.

Indtil nu har vi været vant til at tænke på friplejehjem som særlige selvejende plejehjem, ikke mindst religiøse – katolske, kristne, jødiske, Jehova Vidnes og andre. Også det fra pressen så landskendte plejehjem ”Lotte” er et privat friplejehjem.

Vi har således længe set plejehjem, som selvejende institutioner, drevet af organisationer. Med friplejeloven blev det givet frit, at firmaer kan byde ind i den hellige frie konkurrences navn.

Og som noget meget væsentligt: Loven slår fas,  at friplejeboligerne skal i udbud hvert tiende år. Det betyder, at et profitsøgende selskab kan byde ind og overtage med en billigere drift.

I dag er der en række modeller på spil for yderligere at privatisere plejehjemsdelen af ældreplejen.

Profitmulighederne spænder fra at omfatte private institutioner helt uden for offentlig regi over skattefinansierede overbetalte friplejehjem til offentlige plejehjem, der  udliciterer dele af plejen og deres opgaver.

Kommunalvalgkampen er nu for alvor skudt i gang med tre uger til valget og løfter om forbedringer blæser alle vegne fra.

Men hvem fortæller, at EU-diktater og folketingets opfølgningslove har bundet hænderne og forhindrer forbedringer ved at diktere profit på ældreplejen og mange andre områder ?

Med det uundgåelige resultat, at de offentlige tilbud forringes – for skattepenge.


Se også

Enhedslisten sanktionerede nye udliciteringsregler på ældreområdet
Netavisen 30. oktober 2013

Netavisen 29. oktober 2013