Fokus på EU’s krigsforberedelser: Fredsbevægelse og EU-modstand i fælles aktion

Lørdag blev der i Aarhus sat fokus på EU som en kommende militær supermagt. Fredsfestival Århus 2013 tog spørgsmålet op og startede dagen med en demonstration gennem byen, fortsatte med et velbesøgt og spændende debatmøde og sluttede af med en fredskoncert fuld af energi og god musik. Fredsfestivallen var arrangeret af Århus mod krig og Terror og Folkebevægelsen mod EU i Aarhus.

Dagen startede med taler på Rådhuspladsen, hvor Rina Ronja Kari bl.a. slog fast, at Danmark er så styret af EU’s målsætninger og krav, at en nødvendig vej, hvis vi vil en anden politik, er at kræve Danmark ud af EU.

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU

 

Demonstrationsdeltagere

Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror var dagens anden taler på Rådhuspladsen. Han beskrev bl.a. hvordan EU søger at vinde indflydelse og magt i de europæiske stormagters gamle kolonier i Afrika. Der sættes militært ind overfor pirateri og EU invaderer Mali under dække af humane begrundelser. Han kom også ind på en anden af fredsbevægelsens vigtige opgaver: At samle til modstand mod en krig mod Syrien.

Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror

 

EU har store imperialistiske ambitioner. Der opbygges indsatsstyrker der kan indsættes overalt i verden, hvor man vil finde det passende i forhold til de økonomiske og politiske interesser. F.eks. diskuteres det i EU-parlamentet, at en invasion i Syrien kunne have været en oplagt opgave for en fælles EU-styrke.

Demonstrationens paroler blev gjort synlige på turen gennem den lørdagstravle by

 

Danmark ud af EU – Stop EU’s militarisering – Bevar de danske EU-undtagelser – demonstrationens hovedparoler

 

 

 

Spændende og oplysende debat

I fire oplæg blev der i den grad sat fakta på EU som en organisme der systematisk har bevæget sig frem imod at udfylde et af sine centrale mål, at få en militær dimension, hvor de økonomiske supermagtsambitioner får sat våbenmagt bag.

I tæt samarbejde med USA og NATO plejer den europæiske kapital sine interesser i en enorm våbenproduktion, og stiler mod den stående fælles hær som Lissabon-traktaten har lagt skinnerne ud til. EU-landene har tilsammen allerede et et større militærbudget end Rusland og Kina tilsammen.

 

I panelet Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, Dorte Grenaa fra Stop Terrorkrigen, Jesper Morville fra Folkebevægelsen mod EU og Tom Paamand fra Aldrig mere Krig

 

 

Danmark er med i EU’s oprustning et langt stykke hen ad vejen og følger med de kommende flykøb f.eks. EU’s linje for større investeringer i militært isenkram og Danmark er i den grad med i aktioner i Afrika, hvor militær indblanding går hånd i hånd med planer for u-landsbistand, økonomiske investeringer og deltagelse i besættelser som i Mali.

Men selvom vores politikere allerede nu trækker os ind i EU’s militarisering er de danske undtagelser vigtige at kæmpe for og en debat om dem vil sætte et skarpt lys på hvad EU har gang i. Noget der i aller højeste grad forsøges skjult.

Hver gang vi får lov at have en EU-debat styrkes modstanden kraftigt. Meget få mennesker ønsker EU’s nyliberale virkelighed eller at stå bag militær intervention i andre lande for at stjæle landets naturressourcer.

EU-politikerne er bevidste om faren for det de kalder borgerkrigstilstande i EU-landene og den militære oprustning vil således også være rettet mod at holde befolkningens protester og modstand nede. Så krig i form af brug af våben, fra tåregas til dræbende kugler, vil være en anden side af EU’s krigsførelse.

Som det blev nævnt i debatten har vi allerede set et dansk politi skyde med skarpt mod en anti-EU demonstration d. 18. maj 1993 efter den omafstemning der fulgte på folkeafstemningen om Maastricht-traktaten, hvor vi stemte ‘forkert’. Og EU holder allerede nu store borgerkrigsøvelser med øvelser i gadekamp osv.

Debatten var livlig på fredsfestivallen og lover godt for fremtiden. I selve arrangementet havde den århusianske fredsbevægelse og EU-modstanden lagt kræfterne sammen. Både fysisk, ved at udvikle idéerne og få dem bredt ud, men også som tænkemåde i forhold til hvordan vi opbygger bevægelser.

EU har afgørende betydning for forholdene i Danmark både når det gælder afskaffelsen af velfærd, af demokrati og for militariseringen af samfundet. Det sidste i tæt koordinering med NATO. Derfor er det også af stor betydning at vi kæder tingene sammen og som her f.eks. forbinder ønsket om fred med forsvaret for EU-undtagelserne og kampen for at komme ud af EU.

Alle fire oplæg gav et væld af oplysninger og da der bl.a. blev optaget video af oplæg og debat, vil der blive muliged for at flere kan få udbytte af dagen.

Musikprogram af høj kvalitet

Fredsfestival Aarhus 2013 sluttede af med et musikprogram af høj kvalitet.

 

Her ses Bitter Nights Sweet Sleep med forsanger Rolf Heitmann, der stod bag arbejdet med fredsfestivallens fremragende musikprogram

 

 

Snejegast – ‘sømandsmusik på syre’ – et stærkt spillende band fuld af energi

 

Der var flere andre fine musikbidrag på den åbne scene, og der vil formentlig komme videooptagelser fra alle optrædener på arrangørernes facebook-sider.

 

Se mere hos Århus mod Krig og Terror og Folkebevægelsen mod EU’s Århuskomitte

Se også video fra demonstration, debat og fredskoncert fra KPnetTV her eller klik på billedet

Netavisen 7. oktober 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne