Det er os – Underdanmark – der har visionerne – os der har drømmene


Tale af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, ved demonstrationen ‘Vi tager Danmark tilbage – Afskaf SRSF’ på Rådhuspladsen, København, 1. oktober 2013


Tak for invitationen til at komme og tale. Man kan kun blive glad over en demo som denne, hvis grundlag kræver Danmark og magten tilbage til folket. Det har vi brug for i tider som disse.

Vi har hørt her i dag, hvad det betyder at skulle leve under rød og blå bloks asociale politik.

Den finanslov som folketinget nu skal i gang med at vedtage er sort. Den får aktionærerne til forsat at grine hele vejen hen til banken. I den hellige konkurrences navn har erhvervslivet  fortsat snablen i statskassen og  hæver milliarder i kontanthjælp til spekulation.

Med finanslovforslaget  kan regeringen og de partier der støtter det, bukke og skarpe hele vejen herfra og ned til EU-kommissionen i Bruxelles. Finansloven følger til punkt og prikke EU’s diktat. Neoliberal nedskæringspolitik, hvis konsekvenser vi dagligt betaler for med vores liv og helbred.

Og med Finansloven i hånden har udenrigsminister Villy Søvndal fået finansiering til at udvide dansk krigsdeltagelse rundt om i verden. 

Den nuværende ”rød blok” har fulgt nøjagtig samme asociale kurs som ”blå blok”. Blot er Gucci-taskerne nu mere synlige end Armani-habitterne. Deres politik har hverken kunnet redde velfærd eller redde landet ud af krisen.

De rige fester videre. Men vi har ikke tænkt os at betale festen længere.


Hvad kan vi gøre?

En anden politik kræver et brud med rød/blå blokpolitik. De kan hverken presses eller overtales til at sikre vores fremtid.

Der må skabes en levende og kæmpede bevægelse for at udvikle et alternativ. En bevægelse der består af levende og kæmpende mennesker som os, der står her i dag og allerede er gået i gang på forskellig vis. Vi kommer i mange former, farver, aldre og politisk baggrund (vældig ofte de politisk ukorrekte), men vi er fælles om at ville skabe et nyt politisk alternativ.

En sådan bevægelse må skabes nedefra og gennem at handle sammen for vores krav og gensidig støtte og solidaritet.

Vi må stå sammen om at kræve Stop for nedskæringspolitikken.

 Kræve  hele striben af asociale reformer fra efterløn-, dagpenge-, flex-og førtidsreform-, kontanthjælps-, SU og skole-og uddannelsesforringelsesreform – at disse og lignende planlagte reformer tages af bordet og rulles tilbage.

Vi må  kræve,  at statsfinanserne, her i et af verdens rigeste lande, bruges til social genopretning her og nu. Der er nok at tage fat på.

Hvordan gør vi det?

Vi er ikke imod parlamentarisk arbejde. Og heller ikke imod at stemme her i kommunalvalgs- nedskæringsløbet  på én, der støtter vores krav. Hvis  man da finder sådan en. Vi tror bare ikke, at der er det vigtigste. 

Vi må skabe en bevægelse, der kan samle kræfterne bredt.

De unges kamp for uddannelse, bolig og retten til at være – de arbejdsløses og de udsattes kamp for eksistens og rettigheder – ja hele arbejderklassens kamp for arbejde og mod lønnedgang og offentlige nedskæringer, der er to sider af samme mønt.

Bevægelsen for et alternativ må favne og inkludere EU-modstanden. Danmarks medlemskab af EU er en accelererende katastrofe. Regeringen og blå blok vil integrere Danmark yderligere på alle felter trods befolkningens modstand.

De lusker for at undgå folkeafstemninger om bankunionen og patentdomstolen og vil afskaffe de danske rets- og militærundtagelser. Danmark må ud af EU.

Det Danmark vi vil have er ikke en krigs nation. Det Danmark vi vil have, har ikke krigsforbrydere som Fogh i sine regeringer.

Den danske deltagelse i USA’s og NATO og EU’s krige i Afghanistan, Irak, Libyen har kostet dyrt i kroner, i menneskeskæbner og liv. Nu er Syrien et nyt mål.

Dansk krigsdeltagelse betales med andre fattige menneskers liv. Dansk krigsdeltagelse betales med rasering af velfærd.

Magthaverne tager fejl, når de tror, vi kan trynes helt ned. De siger, der ikke er råd til børnene, de unge, de gamle, de syge, de arbejdsløse, folk på offentlige sociale ydelser.

Men det er os, der ikke har råd til at have den slags regeringer og politikere. 

Vi står med et system og en politik, der har spillet fallit.

Det er os – Underdanmark der har visionerne, der har drømmene, os der modet og kræfterne til sammen at skabe et alternativ  - og vores fremtid.


Se også videoreportage fra 1. oktober-protesterne med uddrag af talen

Protester ved folketingets åbning
KPnetTV

Netavisen 1. oktober 2013  


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne