Når folketinget åbner Modstanden mod nedskæringspolitikken bliver synlig


Der er mange kræfter uden for folketinget, som har sat sig i bevægelse for ved åbningen af en ny folketingsperiode 1. oktober at sende et klart budskab til folketing og befolkning: Modstanden mod nedskæringspolitikken er ikke forsvundet. Den er parat til at bekæmpe nye asociale reformtiltag – og forlanger genopretning af hele det kompleks, ’rød’ og blå blok i fællesskab har gennemført efter EU’s anvisninger.SRSF-regeringen er i krise. Vælgerne flygter fra alle tre partier, fordi deres regering fører en politik, der ikke er til at skelne fra VKO’s.
’Blå blok’ med Venstres Lars Løkke i spidsen vejrer come-back på baggrund af Thorning-regeringens upopularitet.

Aktionerne og demonstrationerne 1. oktober giver et signal om, at enhver nedskæringspolitik, uanset om den anføres af Venstre eller Socialdemokraterne vil blive mødt af folkelig modstand.

Vær med til at sende et budskab – se mere om aktiviterne på dagen
her

Fra om formiddagen kommer det til udtryk med en aktion: Et forsøg på at danne en menneskekæde omkring Christiansborg kl 10.30.

Det følges op af en demonstration på Rådhuspladsen i København kl. 13 overskriften Vi tager Danmark tilbage

Initiativet er taget af græsrodsbevægelsen af samme navn – og har fået opbakning af en hel stribe kræfter, der aktivt har bekæmpet nedskærings-, EU- og krigspolitikken.

Initiativtagerne stod 2. april 2011 bag en demonstration under overskriften ’Vi ta’r Danmark tilbage – Afskaf VKO’. I dag hedder sidste del Afskaf S-SF-R.

facebook-siden forklares det sådan:

”Vi er en udenomsparlamentarisk bevægelse uden tilhørsforhold til politiske partier eller fagbevægelsen. At vi ønsker at afskaffe S SF R betyder ikke at vi ønsker VKO tilbage. Snarere tvært imod. Rød eller blå har vist sig at være hip som hap, så derfor er vores mål en helt tredie løsning. Magten tilbage til folket, hvor den oprindelig hørte hjemme.”

Demonstrationen har fået opbakning fra en hel stribe politiske og sociale kræfter, der gå til modstand mod en EU-dikteret ‘reform’-politik, som føres af både blå og ’røde’ regeringer.

Blandt talerne er folk fra sociale bevægelser, der har vendt sig mod f.eks. dagpengereformer og fleks- og førtidspensionsreform,  sammen med repræsentanter for EU-modstanden og fredsbevægelsen.

Der er også politiske kræfter som APK, der søger at opbygge et folkeligt og revolutionært alternativ til både ’rød’ og blå blok, folk fra Enhedslisten, der har brudt med partiet eller slås for at få det til at opgive rollen som støtteparti for Thornings nedskæringsregering, og mange andre.

Se hele det flotte program her

Denne demonstration repræsenterer et nyt skridt i udviklingen af kampen mod ’rød’ og blå bloks fælles nyliberale reformpolitik.

Kl. 16.30 – efter fyraften – samles protesterne på Christainsborg Slotsplads til en demonstration indkaldt af en lang række faglige organisationer samt elev- og studenterorganisationer under overskriften ’Ja til fællesskab – Nej til forringelser’.

Det er en demonstration, som forsøger at undgå at træde SRSF-regeringen alt for meget over tæerne. Men den vil også udtrykke vreden over reformpolitikken.

F.eks. vl lærerne bære deres lockout-armbind – nu som sørgebind. På facebook eventsiden ‘ Vi glemmer ikke’ skriver de:

“Den 1. oktober er der demonstration ved Folketingets åbning indkaldt af dele af Fagbevægelsen. Vi tager vores gule bind fra lockouten på ærmet, som sørgebind, og går ind og viser, at vi er her endnu – og gerne fortsætter modstanden mod deres overgreb! Vær med alle lærer kollegaer. Vi glemmer det ikke.”

Der er også arrangeret fire fordemonstrationer forskellige steder i København med start kl 15, som slutter sig til hoveddemonstrationen på Christiansborg. Ved demonstrationen ved folketinget er der  parolefrihed under hovedoverskriften.

En af fordemonstrationerne går fra Frue Plads, arrangeret af de uddannelsessøgendes organisationer. I en fælles kronik fra 9  elev og studenterorganisationer – Antorini og Østergaard har jo ikke noget tøj på -  skriver de:  

”Regeringen har sat sig som mål at uddanne 95 procent af en ungdomsgeneration med minimum en ungdomsuddannelse. Det er en fantastisk målsætning, som vi bakker op om, men vi er samtidig meget opmærksomme på, at kvantiteten ikke siger noget om kvaliteten.

For virkeligheden er, at regeringen forringer kvaliteten ved at skære ned på vores uddannelser, så der hvert år bliver færre og færre penge pr. elev og studerende. Det betyder, at vi med faretruende hast bevæger os mod laveste fællesnævner i stedet for mod verdensklasse. Det er ikke det uddannelsessystem, vi gerne vil have!

Og det kalder på et modsvar. Et modsvar fra alle os elever og studerende, som tager vores uddannelser så seriøst, at vi vil arbejde, diskutere, knokle, svede, male bannere, skrive kronikker og råbe beslutningstagere op dag og nat, førend vi vil se nedskæringerne fortsætte. ”

Der stilles over hele linjen krav om et fuldstændigt brud med den hidtidige regeringspolitik.

Det er selvfølgelig usandsynligt – og derfor bliver protesterne også kun et forvarsel om den modstand mod nedskærings-, EU- og krigspolitikken, som organiseres uden for folketing, kommunalbestyrelser og regionsråd.

Se også

Giv folketinget modstand!
APKs udtalelse vedfolketingets åbning (pdf)

Netavisen 27. september 2013