EU’s bankunion rykker: Regeringen lusker stadig


Fremover skal Den Europæiske Centralbank (ECB)  stå med kontrollen af banker i EU-landene. Bankunionen for eurolandene og andre villige EU-lande er ved at have fundet sin udformning Når det tyske valg er overstået sættes kursen direkte mod en endnu mere omfattende økonomisk og monetær union – nye afgørende skridt hen mod Europas Forenede Stater. Den danske regering lusker stadig med  det hele.

 


Protest foran Den Europæiske Centralbank ECB i Frankfurt

Et flertal i EU’s parlamentariker-forsamling, der ikke har den store reelle betydning, blåstemplede for nylig den såkaldte Single Supervisory Mechanism SSM, der betyder at kontrol og tilsyn med bankerne i de tilsluttede lande overdrages til ECB.

Det overnationale tilsyn er det første store skridt i EUs bankunion.

Omkring 150 storbanker med 80 pct. af samtlige bankmidler i unionen vil blive direkte kontrolleret af ECB, mens mindre banker fortsat kan granskes af nationale tilsynsmynigheder, men med ECB som overordnet instans.

En dansk tilslutning er en klokkeklar suverænitetsafgivelse på et fundamentalt områder – som danskerne allerede tre gange har afvist ved folkeafstemninger – ved Maastricht-afstemningen i ’92,, med vedtagelsen af de fire undtagelser i ’93 og euroafstemningen i 2000.

Den danske regering forsøger i den nuværende situation både at undgå en folkeafstemning og bruge bankunionen som en bagvej til euro’en.
Med overdragelsen af kontrollen med landenes banker til Den Europæiske Centralbank  ( i realiteten Deutsche Bank) er et stort skridt videre i EU’s Bankunion taget

De to sidste elementer i Bankunionen – den såkaldte fælles afviklingsmekanisme og en fælles indskydergarantifond ligger allerede klar.


Baroso: Hurtigt hen imod EU’s Forenede stater

Den europæiske Centralbanks hånds- og halsret over bankerne er kun et skridt på en vej, der skal føre til oprettelsen af Europas Forenede Stater, forklarede EU-kommissionens formand Manuel Barroso, da han for nylig holdt sin årlige “Tale til Unionen” i EU-parlamentet

Han forsatte:
 
” I næste omgang vil vi præsentere et udkast til en dybtgående og ægte økonomisk og monetær union, herunder de politisk instrumenter, og det vil ske allerede her i efteråret.

Og i tredje omgang vil vi præsentere udførlige forslag for de nødvendige traktatændringer på de områder, hvor vi ikke kan nå målet under de nuværende traktater, og det vil ske forud for det næste valg til Europaparlamentet i 2014. Lad os ikke være bange for ordet: vi er nødt til at bevæge os hen imod en føderation af nationalstater. Det er, hvad vi behøver. Det er vores politiske horisont

Opbygningen af den fuldstændige økonomiske og monetære union kan bare ikke gå stærkt nok.

Den præsenteres af de samme politikere, der er ansvarlige for euro’en og euro-krisen, som den eneste farbare vej ud af deres krise.


Bankunionens beføjelser

Med oprettelsen af bankunionen afgiver hvert deltagerland magt til EU’s centralbank til at

– godkende banker og trække godkendelse af banker tilbage

– bestemme, hvilke krav der skal være opfyldt for at en bank har en “sund forvaltning”

– føre tilsyn med, herunder foretage razziaer i banker i bankunionens medlemslande

– deltage i tilsyn med banker i EU-lande, der ikke er med i bankunionen.
 I de lande udenfor EU, der tilslutter sig et såkaldt nært samarbejde med EU’s centralbank er landene “forpligtet til at vedtage enhver form for foranstaltning i forbindelse med kreditinstitutter, som ECB måtte anmode om”.


Overtræder EURO-undtagelsen og betyder suverænitetstab:
Folkeafstemning

Bankunionen er en videreudbygning af den såkaldte tredje fase af ØMU’en – den økonomiske og monetære union, som de danske folkeafstemninger har afvist.

Regeringen tilsluttede sig i foråret EU’s overnationale tilsyn, men er endnu ikke kommet med en klar udmelding om hele Bankunionen.

Ifølge økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager ønsker den danske regering, at Danmark er “med på en ligeværdig måde” af hensyn til de danske banker, så de ikke kommer til at stå udenfor det gode selskab.

Thorning-regeringen er med tilslutningen til den overnationale myndighed med ret til direkte indgriben i dansk økonomi klart i modstrid med det nationale kompromis.

Afviklingsmekanismen direkte under EU-kommissionen vil give EU magt til at lukke og slukke landes banker uden national veto-ret.

 Det kan i sidste ende koste de almindelige bankkunder, der står med regningerne bagefter . Banker kommer nemlig til at hæfte solidarisk med fallitboer i andre lande.

 Det er værd at huske på, hvordan det f.eks gik, da EU tog for sig af folks løn-og pensionskontoer i de cypriotiske banker, da de lukkede disse i en periode.

” Det er en klokkeklar afgivelse af suverænitet, som kræver folkeafstemning. Dansk tilknytning til euro-landenes bankunion vil ikke bare koste økonomisk selvbestemmelse, men kan i sidste ende også komme til at koste de danske skatteydere milliarder af kroner”, udtaler Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU og kommende topkandidat for Folkebevægelsen ved EU-parlamentsvalget 22.-25. maj 2014.

Se også

ECB: Udemokratisk institution i EU får mere magt i Bankunion
Netavisen 12. september 2013

Euroens Forenede Stater:’Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union’
Kommunistisk Politik 14, 2012

 

Netavisen 22. september 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne