Sensommertræf 7. september: Modstand mod det nyliberale amokløb

KPnetavisen, KPnetTV, Foreningen Oktober og  Budskab fra Græsrødderne inviterer til sensommerseminar i K’øbenhavn lørdag den 7. september 10 – 17 – for at forberede et varmt efterår og en gloende vinter.

Lørdag den 7. september Kl. 10 – 17

Fælleshuset, Voldboligerne, 1426 København K

Seminaret skal klæde deltagerne på til at fortsætte kampen mod de nyliberale reformer, der dikteres af EU og gennemføres af både ’rød’ og blå regering og deres folketingsflertal.

Folketingets åbning 1. oktober for en ny sæson med nedskærings- og sparepolitik skal markeres med at vise at den vil blive mødt med modstand mod nye reformer og at kampen mod gennemførelse af dagpengereform, fleksjob, pensionsrefomer, skolerefomer osv  fortsætter.

SRSF-regeringen og Løkkes blå blok er ved at sparke Danmark tilbage mod 30erne i sidste århundrede, for ikke at sige mod 1800-tallet.

Samtidig fører de kommunalvalgkamp uden at fortælle at dcer er et fastsat loft for udgifterne, som i sidste ende er dikteret af  det samme EU, hvor de vil integrere Danmark i ’Euroens Forenede Stater’  med finanspagt og EU-regering. Derfor vil de ikke have folkeafstemning om finanspagten, men om at afskaffe (foreløbigt) to af de danske EU-undtagelser – på det militære og på politiområdet.

Seminaret varer fra 10 – 17 med oplæg og debat i blokke om følgende temaer

–  EU på vej mod eurostat, finanspagt og fælles regering. Folkebevægelsen mod EU’s rolle og kampen for dansk udtræden.
– EU’s nyliberale offensiv – frihandelsaftalen med USA -.Og modstanden i og uden for EU

– Fokus Danmark: Den nyliberale omdannelse af den offentlige sektor, reformerne og deres konsekvenser
– Social dumping – løndumping: Angrebet på reallønnen og på de faglige rettigheder

– Økonomisk imperialisme: Dansk landbrugs globale ekspansion og dets konsekvenser
– Krigspolitikken og  den voksende fascistiske trussel


– Udviklingen af modstanden og opbygningen af et bredt folkeligt alternativ den nyliberale politik

Oplægsholderne offentliggøres senere. Der vil være mulighed for frokost.

Forhåndstilmelding via arrangørerne ses gerne – også mulig på facebook

Mere info og løbende opdateringer:
Facebook: Seminar om Modstanden mod det nyliberale amokløb

Netavisen 15. august 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne