Flere arbejdsløse på kontanthjælp: Strengere krav til jobsøgning

 

Nu hvor regeringen smider et stort antal arbejdsløse ud af dagpengesystemet finder de, at tiden er kommet til at skærpe kravene til arbejdsløse på kontanthjælp.

Presset på at tage et hvilket som helst lavtlønsjob skal øges, og helt i tråd med Mette Frederiksens ‘ret og pligt’ filosofi, følger der også strenge økonomiske straffe med de nye regler.

Mette Frederiksen opdagede, ifølge Ugebrevet A-4, en ‘systemfejl’.

”Da jeg skulle forberede vores udspil til kontanthjælpsreformen, kunne jeg konstatere, at der i de nuværende regler er sanktioner, hvis man ikke dukker op til et møde eller ikke klikker sig ind på internettet, men der er ikke sanktioner, hvis man ikke søger job”

Så ‘let’ skal det bestemt ikke være. Nu har et bredt flertal i Folketinget vedtaget nye sanktioner, der træder i kraft 1. januar 2014.

Såkaldt ‘jobparate’ kontanthælpsmodtagere skal søge ”bredt, intensivt og realistisk”, de skal føre en joblog og de skal redegøre for jobsøgningen på Jobnet.dk. Lever de ikke op til kravene skal de trækkes i kontanthjælpen.

Kravene de skal leve op til må formodes at være, at byde ind på lavtlønsmarkedet, og konkurrere om de jobs, der nu i høj grad udbydes gennem udenlandsk arbejdsformidling til østarbejdere.

Retningen går fint i tråd med udtalelse fra Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos i dag til Poltiken, at Danmark ikke skal sammenligne lønninger med de andre nordiske lande – hvor Danmark ligger lavest – men med Polen, Slovakiet og USA.

Den nye ‘reform’ er endnu et skridt på vejen til at nå derhen. Alle erfaringer viser, at dette ikke vil skabe flere arbejdspladser, men udelukkende er et led i den store omfordeling fra arbejderne til kapitalen, der sker i EU-landene i øjeblikket.

Læs også:

EFS: Lønsænkninger er det vigtigste mål for EU’s nedskæringspolitik
Netavisen 10. august 2013

Med OECD og EU i ryggen: ‘Rød’ og blå blok uddyber krisen
Netavisen 29. maj 2013

Netavisen 12. august 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne