Fra Cypern til Detroit: Pensionisterne flås for at redde bankerne

Af Ellen Brown

Detroit er bankerot, og det minder mistænkeligt om den særlige skabelon for kriseløsning, som G20-landenes finansielle stabilitets-komite udviklede i 2011, som eksploderede med Cypern i 2013 og nu bliver den globale model.

På Cypern fik bankindskyderne inddraget en stor portion af deres indeståender og at genkapitalisere bankerne. I Detroit er det byens offentligt ansatte, som ’inddrages’ og fratages en stor del af deres pensioner for at redde bankerne.

Bank of America og det svejtsisk baserede UBS AG har fået forret frem for andre, der har krav i konkursen, og det betyder især pensionisterne, for forfaldne betalinger på  renteswaps, de har indgået med byen.

Renteswaps – udveksling af rentebetalinger mellem to parter i en given periode – sælges af Wall Street-banker som en slags forsikring, noget som bystyrer ’bør’ have for at beskytte deres lån mod uforudsete rentestigninger.

Men i modsætning til almindelige forsikringer er swaps i realiteten bare et væddemål, og taber bystyret det, står det i gæld til Huset, stor gæld. Swap-rouletten er stort set helt ureguleret, og det er et fikset spil, hvor Huset vinder næsten hver gang.

Renteswaps baserer sig på LIBOR-renten der,  som det nu er blevet bevist, manipuleres af de banker, der fastlægger renterne, og de var en væsentlig bestanddel af Detroits bankerot.

Afledte krav betragtes som ’sikre’, fordi spillerne må stille sikkerhed for at spille med. De får ikke bare fortrinsret, men  ’superfortrinsret’ ved konkurs, hvad der betyder, at de kommer før alle andre, en aftale Wall Street fik indført i forbindelse med  konkursreform-loven (Bankruptcy Reform Act) i 2005.

Herved klassificeres byens offentligt ansatte, hvis pensioner teoretisk er beskyttede af Michigans forfatning, som ’ikke-sikrede’ kreditorer, som vil få krummerne efter de sikrede kreditorer har fået opfyldt deres krav.

Bankkasinoet overtrumfer selv en statsforfatning, ser det ud til. Bankerne vinder og arbejderne taber endnu engang.

Detroits bankerot udgør ingen systemrisiko for Wall Street og de globale finansmarkeder. Fint. Men en udgør en systemrisiko for Main Street, for lokalregeringerne, og for pensionisternes kontraktlige rettigheder.

Kreditditvurderingsfirmaet Moody’s konstaterede i en ny rapport, at hvis det lykkes for Detroit at beskære sine pensionsforpligtelser, vil andre byer med vanskeligheder følge trop.

Detroits bankerot danner en skabelon for at udradere offentlige pensioner overalt. Chicago eller New York kunne være de næste.


Dette er en forkortet oversættelse af

The Detroit Bail-In Template: Fleecing Pensioners to Save the Banks
Global Research

Netavisen 8. august 2013