Dansk imperialismes fodaftryk: Soja og palmeolieproduktion i Latinamerika og Asien

Dansk storlandbrug er på vej mod det bedste eksportår nogensinde. Men det sker på bekostning af befolkningerne i tredje verdens lande, på bekostning af deres ret til jorden, deres regnskov, deres miljø og arbejdsforhold.


Foto: Common Dreams

Industrilandbruget og investeringsselskaber har store økonomiske interesser i bl.a. Østeuropa og Afrika, hvor de investerer direkte i bl.a. svineproduktion, men også som aftager af foderstoffer sætter Danmark sit imperialistiske fodspor i verden.

Kødproduktion sluger store mængder proteinfoder

Danske kødproducerende landbrug med besætninger af svin, kvæg, kyllinger og ægproduktion er storforbrugere af proteinholdige frø, og dette giver et kraftigt medansvar for produktionsforholdene i tredje verdens lande, hvor produktionen foregår.

Som situationen ser ud, finder produktionen sted på basis af rydning af regnskov, med dårlige arbejdsforhold, miljøbelastninger og fordrivelsen af oprindelige folk fra deres jord i en række områder i verden.

13 millioner hektar regnskov forsvinder hvert år (tre gange Danmarks areal) og dansk landbrug spiller med dets store produktion af svin, kvæg, kyllinger og æg en stor rolle i dette.

Sojaprotein

Soja dyrkes som monokultur på kæmpe landområder, hvor det har fortrængt et afbalanceret og selvforsynende landbrug. Næsten al dyrket soja sker med genmodificerede og herbicid-tolerante sojabønner med store kapitalinteresser bag.

Det betyder et stort og stigende brug af sprøjtemidler. Danske bønder udnytter i øjeblikketet areal på størrelse med Sjælland i Brasilien og Argentina til produktion af soja til dansk dyrefoder.

I Danmark er Arla, Danish Crown og DLG de store importører.


Palmeolie

En lignende problemstilling gør sig gældende for dyrkningen af palmeolie, der dyrkes i Sydøstasien, hvor Malaysia og Indonesien dyrker 85 % af verdens forbrug. Palmeolie bruges bl.a. som spiseolie og som ingrediens i margarine, is, chips, chokolade, småkager, kosmetik, stearinlys, rengøringsmidler, som biobrændstof mm.

Palmeolie dyrkes i tørveområder eller efter at regnskoven er blevet afbrændt. Begge metoder giver betydelige miljøproblemer, enten i form af luftforurening eller i form af CO² udslip og ødelæggelse af plante- og dyreliv.

Tidligere på sommeren var luftforureningen i Indonesien, Singapore og i dele af Malaysia så voldsom, at det var svært at færdes ude og mange skoler måtte holde lukket. Årsagen var at palmeolieselskaberne i området afbrændte nye regnskovsområder.

Afbrænding af skov bidrager med 20 % af verdens CO2-udledning.


Fødevareministeriets rapport

Århus Universitet har udarbejdet en rapport til Fødevareministeriet, hvor man med henvisning til dokumenterede undersøgelser gør klart, at produktion af den soja og den palmeolie som dansk landbrug aftager i stor stil bl.a. medfører :

Jorderosion, når jorden blotlægges ved afbrænding af regnskoven.

Forurening gennem spildevandet fra oliemøllerne.

Brud på arbejdsrettighederne: Der bruges udover Roundup andre meget giftige sprøjtemidler, der er forbudt i Danmark og med dårlig eller ingen beskyttelse. Giftene påvirker arbejderne, men også landsbyernes beboere i området.

Interviewstudier af Malaysiske kvindelige plantagearbejdere viser, at mange arbejdere ikke får en tilstrækkelig information omkring beskyttelse, og at arbejderne lider under bivirkninger som åndedrætsbesvær, hudproblemer, svimmelhed, øjenirritation, hovedpine, hævelser osv. I 2002 annoncerede den Malaysiske stat, at anvendelsen af paraquat skulle udfases over en toårig periode. Pesticidindustrien modsatte sig dette og paraquat anvendes stadig i Malaysia.

Høj arbejdsløshed i Indonesien og illegalt arbejde i Malaysia øger risikoen for lønninger under mindstelønnen og usikre arbejdsforhold. Udvidelsen af palme-olieplantagerne er ligeledes med til at fortrænge lokalbefolkningen.

Mange ejere af små oliepalmehusmandssteder sælger deres jorde til større virksomheder.

Rotteplage: Rotterne trives på de olieholdige frø, mens deres naturlige fjender er væk. Gift til at bekæmpe dem bruges i flæng og dræber mange andre dyr.

Se rapporten

Soja og palmeolie
Aarhus Universitet marts 2013

Dansk storlandbrugs holdning

Da rapporten var udkommet i marts 2013 proklamerede ‘Landbrug og Fødevarer’, organisationen for de store landbrug og fødevareproducenter, at de nu ‘selv tog fat om problemet’ og sørgede for ordentlige forhold i de producerende lande. Sojaen skulle fremover være certificeret og der skulle stilles krav til bæredygtighed, brug af børnearbejde og brug af pesticider.

Man er blevet enige mellem Arla, Danish Crown og DLG om at stille de her krav, netop fordi vi vil kunne se vores forbrugere i øjnene og kunne sige på vores eksportmarkeder, at vi også tager hensyn til en bæredygtig produktion af soja”, sagde direktør Søren Gade til DR Nyheder 11. april 2013.

Det viser sig så, at landbrugsproducenternes storstilede mål hedder, at 3-4 % af dansk importeret soja bliver certificeret!

‘Dansk Landbrug’ mener ikke, at det danske landbrug på nogen måde er miljøbelastende og samtidig mener de, at importen af sydamerikansk soja kunne begrænses, hvis bare der blev ‘løsnet op’ for de danske miljøkrav,

”der gør, at landmændene ikke kan gøde tilstrækkeligt meget, og derfor ikke får afgrøder med et optimalt proteinindhold” (næstformand Lars Hvidtfeldt til Information 3.08.13).

I følge direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop er det ren mytedannelse, at Danmark er et land med en lav miljøbelastning. Og det gælder allerede før resten af produktionskæden udenfor landets grænser regnes med.


Ingen regler eller ansvar

Selvom foderproduktion og kødproduktion er to afhængige sider af samme sag, er der ingen sammenhæng, når det kommer til regler og ansvar. Pesticider der er forbudt i Danmark bruges frit i basisproduktionen i ‘en anden verden’.

Der ses bort fra de elendige arbejdsforhold.

Danskere ønsker ikke genmodificeret mad, men grundlaget for det meste kød og pålæg vi kan købe i supermarkedet er ikke desto mindre genmodificerede sojabønner eller majs. Kun økologisk kød er fri for GMO.

Lovgivningen giver ikke de danske landbrugsproducenter noget ansvar for forholdene i den anden ende af fødekæden og produktionen af råvarerne indgår ikke i noget CO2-regnskab, nogen vurdering af arbejdsforholdene, af jordtyveriet eller ødelæggelse af regnskoven.

Læs også

Dansk imperialisme: Svinekoncerner overtager østeuropæisk landbrugsjord
Netavisen 1. juli 2013

Dansk imperialisme i Afrika: Verdensbanken og Handelsministeriet har en plan
Netavisen 12. juli 2013

Netavisen 7. august 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne