Tvangsudvisning af svært psykisk syg mand  til Afghanistan: Sagen om A

Bødskovs justitsministerium overgår Rønn Hornbechs Integrationsministerium i kynisme. Asylret opfordrer læger til at sige fra – og alle til at protestere til ministeren

Af Asylret, Johanna Haas og Said ParvinHer er plads
Facebook

Asylret facebook

Den 10. juni blev A., som er afvist asylansøger fra Afghanistan,  indlagt på den lukkede afdeling efter et selvmordsforsøg i flygtningefængslet Ellebæk. 

A., som er svært psykisk syg, havde forsøgt at tage sit eget liv ved strangulering. Han udskrives den 7. juli fra den lukkede afdeling til umiddelbar tvangsudvisning til Afghanistan. A. er ved udskrivelsen vurderet til at være i selvmordsrisiko niveau 2 – og er derfor under lægeledsagelse ved tvangsudvisningen.

Det strider mod almindelig psykiatrisk praksis overhovedet at udskrive mennesker, når der efter lægeligt skøn forligger en så høj risiko for selvmord. Patienten har i henhold til journalnotat af 2. juli flashbacks og synshallucinationer. 

Den berammede tvangsudvisning af den psykisk syge A. er planlagt ned i mindste detalje.

 I journalnotat af 5. juli står der at:

”han orienteres af betjente i god ro og orden og på professionel vis om at han kan blive iført bælte, der kan påsættes håndlænker og han vil blive fikseret således. Oplyses endv. om at der vil blive klargjort til en i yderste situation og kun om nødvendigt benfiksering,  således  vil han også blive påført remme omkring hvert ben, der som førnævnt bindes sammen om nødvendigt .Oplyses om at alle toiletbesøg vil ske ved politiets hjælp, skulle han vælge at forrette sin nødtørft i bukserne vil han blive iklædt ble og sort plasticpose, da det ikke er praktisk muligt at håndtere en sådan rengøring om bord på et fly…han vil få tilbudt akut beroligende medicin som stesolid iv [intravenøst-Asylrets tilføjelse]…dette vil nødtvunget kunne ske mod hans vilje..men kun iyderste nødstilfælde…der skal medbringes rubensballon samt antidot.. ”

[Rubensballon bruges til genoplivning i tilfælde af, at der er givet for meget
beroligende stesolid -  Asylrets tilføjelse]

Asylret finder, at en tvangsudvisning af en så svært psykisk syg mand som A. strider imod ministeriets praksisnotat for humanitært ophold. Asylret gør opmærksom på, at der var akut fare for selvmordsforsøg, da A. blev udskrevet til tvangsudvisning den 7. juli.

Endvidere finder Asylret, at journalnotatet af 5. juli vedr.  fiksering, intravenøs akut beroligende medicin om nødvendigt ved tvang og rubensballon, til genoplivning, hvis det går galt med dosis, ble og plastikpose trodser enhver beskrivelse.

Asylret har ikke ord for en sådan kynisme. Og vi spørger, hvilke tarv den ledsagende læge varetager; er det patientens behov eller den siddende regerings ”robuste og retfærdige” asylpolitik som den ledsagende læge tilgodeser?

Asylret beder alle læger om nøje at overveje, om de vil stille deres lægelige ekspertise til rådighed for en tvangsudvisning under de ovenfor beskrevne forhold og omstændigheder – eller om de finder, at det strider mod deres lægeløfte?

Asylret opfordrer på baggrund af A.’s sag alle danske læger til at gøre Justitsministeren opmærksom på, at de tager deres lægeløfte alvorligt  – også i forhold til Asylansøgere.

Måske kender Justitsminister Morten Bødskov ikke lægeløftet, men enhver læge er som bekendt forpligtet på sit lægeløfte. Asylret opfordrer på den baggrund alle læger til at protestere skriftligt overfor Justitsminister Morten Bødskov mod den tvangsudvisning til Afghanistan under lægeledsagelse som fandt sted den 7. juli, da A. under lægeledsagelse blev tvangsudvist til Afghanistan, selvom han vurderes til at være i selvmordsrisiko niveau 2.

Asylret må konstatere, at Integrationsministeriets politik og praksis ikke forsvandt, da Integrationsministeriet fik nedlagt sig selv gennem grove konventionskrænkelser med mere; politik og praksis holdt blot flyttedag – og råddenskaben flyttede ind i Justitsministeriet.

Resultatet heraf er en forværring af asylansøgeres retssikkerhed i forhold til tidligere.

Justitsminister Morten Bødskov er nu øverste ansvarlig for en politik og praksis, der i kynisme overgår det hedengangne Integrationsministerium.

Asylret opfordrer alle til en skriftlig protest mod tvangsudvisningen af A. den 7. juli.

Justitsminister Morten Bødskov kan kontaktes pr. mail på jm@jm.dk


Se også

Her er plads: Protester mod massedeportationer af asylsøgere til Afghanistan

Netavisen 23. juli 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne