‘Demokratisk’ kup og imperialisme

Af Irans Arbejdets Parti (Toufan)

I situationen i Ægypten, hvor millioner af utilfredse mennesker fører en fortsat kamp imod Mursis reaktionære regering med kravet om hans øjeblikkelig afgang, med ønsket om frie og demokratiske valg – har den ægyptiske hær, en kontrarevolutionær kraft, der er fortaler for de amerikanske imperialistiske interesser, fået chancen for at udgive sig for at være på massernes side og at tage magten ved  at gennemføre et ‘demokratisk’ statskup.

Dette er den samme hær, der forsvarede USA’s marionet Mubarak i Ægypten igennem mere end 30 år og havde en afgørende rolle i undertrykkelsen af den nationale og demokratiske bevægelse i Ægypten. De imperialistiske medier er én efter én, men forsigtigt, begyndt at støtte kuppet og forsvare den liberale opposition under ledelse af Al-Baradei.

De amerikanske imperialister har domineret Ægypten igennem en årrække. For at forhindre videreudiklingen og uddybningen af revolutionen, opmuntrede USA- imperialsterne hæren til at forsone sig med det muslimske broderskab.

De håbede at bevare den gamle orden med visse modifikationer og at sikre deres egne og de store kapitalisters interesser. Men den uafsluttede ægyptiske revolution pressede på, og befolkningen gik op imod den reaktionære Mursi-regering og intensiverede kampen for demokratiske rettigheder og for oprettelsen af en politisk uafhængig stat. Masserne forenede sig og stillede op mod Mursi-regeringens konspirationer.

I denne situation var hærens kup forudsigeligt. Under forhold hvor en magtfuld demokratisk kraft manglede, udnævnte hæren sig selv som folkets frelser for at kvæle revolutionens ild med ‘legitimitet’. Dette er grunden til at imperialisterne støttede statskuppet.

Muhammed Mursi forsvarede den imperialistiske ny-kolonialistiske politik i Syrien, støttede de kannibalistiske islamistiske, reaktionære  kræfters handlinger vendt imod det syriske folk og gik ind for at vælte regimet i Syrien. Ved at lade ham falde, betalte det ægyptiske folk Mursi for de tjenester han gjorde de imperialistiske og reaktionære kræfter.

Gennem deres aktive tilstedeværelse på gaderne og ved at organisere sig, kan det ægyptiske folk, arbejdere, arbejdende, kvinder, unge, demokrater og først og fremmest marxist-leninisterne forstyrre imperialisternes plan om at tage livet af revolutionen og påvirke den revolutinære bevægelse i regionen.

Lederskabet fra arbejderklassens parti i Ægypten er forudsætningen for at kunne eliminere imperialistisk og kapitalistisk afhængighed og for revolutionens endelige sejr.

Længe leve revolutionen I Ægypten!

Død over imperialisme og reaktion!

Irans Arbejdets Parti (Toufan)

July 4, 2013

Læs også


Militæret tager magten i Ægypten: Imperialismens ‘demokratiske’ kup

Netavisen 4. juli 2013

Netvisen 6. juli 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne