”Længst muligt i eget liv”: Kodeordet for asocial ældreplejereform


Ældreplejen bliver regeringens nye offer for asocial reformpolitik. Nu skal de ældre klare sig selv, lyder det fra Hjemmehjælpskommissionen. Dansk industri (DI) roser rapporten og vejrer ny profit på de ældres bekostning.

 

Enten bliver du genoptrænet til selv at støvsuge under spisebordet, hvis knæ og ryg ikke længere kan.

Eller du må købe en robotstøvsuger, der er genial i sportshaller og lange kontorgange, men temmelig upraktisk i en to-værelses med møbler og mennesker.

Eller du må klare dig på bedste beskub og lade skidtet gro. Hvis du da ikke har penge og kan købe privat hjemmehjælp.

Sådan lyder konklusionen bag Hjemmehjælpskommissionen mange fine ord i deres nye rapport med 29 anbefalinger til regeringens ny reform af ældreplejen, der skal forhandles til efteråret.


Nyt navn – nye nedskæringer

For 25 år siden hed sloganet ”Længst muligt i eget hjem”. Det var dengang man nedlagde plejehjemspladser i stor stil over hele landet. Og lavede hvad der på forvaltningsdansk hedder et paradigmeskift – fra plejehjem til hjemmehjælp i eget hjem.

”Længst muligt i eget liv”, er socialminister Karen Hækkerups (S) nye slogan for ældrepolitikken.  

Man fristes til at spørge femi-gucci ministeren om, hvis liv man ellers skulle være i ?

Også det lanceres som et paradigmeskift fra passiv hjælp til rehabilitering til at klare sig uden hjælp.

Hjemmehjælpskommissionen rapport forsørges solgt som en helt ny måde at tænke hjemmehjælp og ældrepleje på. Det eneste nye er imidlertid, at den offentlige hjemmehjælp skal skæres yderligere ned og ikke længere er en rettighed.

Kommissionen foreslår bl.a at ændre Serviceloven, så retten til varig hjælp slettes.

En hovedopgave for hjemmehjælpskommissionen har været at finde løsninger på, hvordan man fremover kan lave ældrepleje til en dobbelt så stor ældregruppe uden at bruge en krone mere end i dag.

Alene siden 2008 er der blevet skåret 32% af timerne til praktisk hjælp og 12 % til personlig pleje, mens antallet af +65år er vokset med 10 %. Og med kommunernes såkaldte nul-vækst bliver der løbende skåret ned også på ældreområdet.


”Hjælpes ud af hjælpen!!!!”

Det store kodeord er rehabilitering til at klare sig selv. Det er imidlertid ikke de ældre selv, der skal have frit valg mellem genoptræning, rehabilitering, velfærdsteknologi eller hjemmehjælp, hvis de ikke længere kan klare ting i deres hverdag.

-Vi stiller krav til de ældre, så de skal gennem rehabilitering, før vi vurderer, om de har brug for hjemmehjælp eller kan klare sig uden. De fleste ældre ønsker at forblive så selvhjulpne som muligt, siger hjemmehjælpskommissionens formand, tidligere departementschef i Socialministeriet Thomas Børner.

I kommissionens anbefaling nr. 8 hedder det bl.a, at . hvis borgeren er vedvarende demotiveret og ikke magter opgaven, indgår det i en faglig vurdering om borgeren skal tilbydes anden hjælp.

I Københavns kommune indførte man for 2 år siden internt den vurdering, at siger den ældre nej til genoptræning til at klare sig selv, så får de ingen hjemmehjælp.

Rehabilitering betyder i denne sammenhæng,  at de ældre skal ”hjælpes ud af hjælpen” på en særdeles kontant måde.

-Men de ansatte skal ikke stå i en situation, hvor de føler, at de mere eller mindre skal tvinge de ældre med at knappe skjorten selv, fordi rehabilitering af kommunen bliver misbrugt som en spare-øvelse,  udtaler FOAs sektorchef Karen Stæhr i en pressemeddelelse.


Dansk Industri glæder sig

En stor del af den tidligere offentlige hjemmehjælp er allerede udliciteret til private eller offentlige koncerner. Således bestilles varer over indkøbsfirma, maden, tøjvask kører ligeledes over firmaerne og er blevet til forretning.    

Dansk Industri, DI, hilser da også kommissionens anbefalinger om brug af både private og offentlige aktører og ikke mindst velfærdsteknologi velkommen.

-Det er ikke kommuner og regioner, der udvikler ny teknologi. Det sker i de private virksomheder i et tæt samspil med den offentlige sektor, hvor virksomhederne kan udvikle og afprøve nye løsninger. Hvis vi skal udvikle smartere måder at drive ældrepleje på, er kommuner og regioner derfor nødt til at åbne mere op for private virksomheder. Ligesom en række danske virksomheder har i flere år arbejdet med hjemmehjælp, genoptræning og sygepleje både herhjemme og i andre lande, siger Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI Service, som har været medlem af kommissionen, til Berlingske


’Velfærdsteknologi’ og demens

Netop velfærdsteknologi er et andet kodeord i ældreplejen og rapportens anbefalinger. Den kan da også bruges til mange ting, men aldrig erstatte den menneskelige indsats.

En særlig problemstilling der slet ikke tales om er, at 25 % af alle,  der modtager hjemmehjælp i dag, er mennesker med demens. De har behov for en langt mere omfattende og faglig kompetent hjælp for at kunne fungere under anstændige vilkår. For slet ikke at tale om at kunne bruge velfærdteknologi og rehabilitering.

Planen er ikke bare at skære endnu dybere i den offentlige ældrepleje, men også at omfordele en stor del af de offentlige midler afsat til ældreområde til private firmaers konto.

Alt sammen er det led i opbygningen af EU’s serviceindustri til afløsning af den offentlige sektor og det, der engang hed velfærd.

Netavisen 2. juli 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne