Kommuner vil leje fleksjobbere ud til virksomheder


Et nyt forsøgsprojekt vedtaget af regeringen og Enhedslisten gør det muligt for kommuner at ansætte personer i fleksjob, som de så lejer ud til private virksomheder helt ned til en uge ad gangen. I 4 kommuner kan dette blive en realitet allerede efter sommerferien. Det bliver mødt med vrede blandt fleksjobbere. Det har en bismag af slavemarked, advarer arbejdsmediciner.Fra protesterne mod den asociale fleksjobreform, der blev besluttet i 2012

I disse dage vedtages en ny stribe asociale reformer af det nyliberale folketing – bl.a. kontanthjælpsreform og SU-reform.

De følger op på andre EU-dikterede asociale reformer som efterløns-, dagpenge- og førtids- og fleksjobreform, der alle tager sigte på at presse lønniveauet ned, sænke prisen på varen arbejdskraft og forringe arbejdsforholdene generelt. Der skæres bid for bid i tilkæmpede rettigheder.

Kommuner vil nu leje fleksjobbere med markant nedsat arbejdsevne ud som vikarer til private virksomheder. Foreløbig har Horsens, Esbjerg, Bornholm og Slagelse kommuner gjort klart til at sende de svageste fleksjobbere – de der er tilkendt et fleksjob på under 10 timer om ugen – ud som vikarer her efter sommerferie.

Horsens er længst i processen og er lige nu ved at ansætte 100 fleksjobbere i syv timer om ugen, hvor de 60 skal deltage i vikar-projektet.


Tror de vi er ting?

Blandt de mennesker det drejer sig om er reaktionerne ikke til at tage fejl af.

Her nogle udpluk fra facebook ”Stop Fleksreformen”:

Jeg er så vred og jeg koger, over hvordan man behandler os. Leje os ud? Sig mig, tror “de” vi er ting..”

Tror også mit kryds sættes et andet sted næste gang, men lige hvor, for de alle lover jo et og gør så noget helt tredje.”

Den regering har sparket demokratiet tilbage til 1940-erne det næste bliver vel at vi bliver sendt i brunkålslejrene. Vi burde gøre oprør… Men hvordan??”

Både Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere (LAFS), og arbejdsmediciner på Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg advarer mod, at kommunerne således udnytter folk med markant nedsat arbejdsevne og ingen rettigheder til at sige fra, til den hårdeste og mest stressende form for job! For det er hvad skiftende korttids-vikarer har. Det kan få en bismag af slavemarked, konstaterer arbejdsmedicineren.

Som fleksjobber kan man ikke selv sige dit job op, men er afhængig af arbejdsgiverens og kommunens nåde.

Se

Nyt tilbud fra kommunen: Lej en syg i 14 dage

avisen.dk


Voksende gruppe vikarer med nedsat arbejdsevne

Over 72.000 danskere er tilkendt fleksjob. Antallet af fleksjobbere med en arbejdsevne på under ti timer om ugen vokser. Blandt andet fordi de nye regler blokerer for førtidspension, hvis man kan arbejde mindst to timer om ugen.

Det er en af konsekvenserne af sidste års reform af fleksjob og førtidspension som Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) lavede sammen med SF, De Radikale, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.


Enhedslisten skuffet over egen aftale !

Som et led i finanslovsforhandlingerne for 2013 indgik regeringen og Enhedslisten en aftale om flere fleksjob. Der blev i alt aftalt seks initiativer til i alt 465 mill.kr.

De skulle etablere 13.500 fleksjob på under 10 timer om ugen frem til 2016. Her i år skal to initiativer omkring kommunale forsøg med alternative kommunale fleksjob-ansættelser og fleksjobværksteder sættes i værk. Dertil er afsat 20 millioner kr.

I aftaleteksten med regeringen om flere fleksjob står der :

Kommunale fleksjobansættelser. Der iværksættes forsøg med en ny type kommunale fleksjob, hvor kommunen ansætter en person i et fleksjob og herefter sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne.”

Nu hvor regeringen og kommunerne begynder at udmønte forsøgene, tager Enhedslistens afstand fra dem. Nu siger partiet, at det overhovedet ikke er meningen med den aftale man indgik med regeringen i forbindelse med finansloven sidste år.

– Jeg har omgående rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, for at få hende til at forklare kommunerne og hendes egen Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering, at de er helt galt på den. Jeg vil nøje følge sagen, siger social- og kommunalpolitisk ordfører Finn Sørensen (Ø)

Aftalen om flere fleksjob blev ellers fremhævet af Enhedslisten som det plaster på såret, der fik Enhedslisten til at stemme for finansloven trods den asociale fleks- og førtidspensionreform og de andre nedskæringstiltag, som karakteriserede den.

Ikke mindst var Enhedslisten meget stolt over at havde presset regeringen til at betale en bonus til arbejdsgiverne på 25.000 kr. for hver fleksjobber under 10 timer, de ansatte i mere end 6 måneder.

Det synes at være en gennemgående praksis hos Enhedslisten. Partiet tordner imod en asocial reform, og indgår derefter en delaftale med regeringen, i hvilken kommunerne får frit spil til at gennemfører angreb på løn og arbejdsforhold og sociale rettigheder.

Hvorefter hverken Enhedslisten, regeringen eller kommunerne kan holdes ansvarlige.

Se også

Løntrykkerregeringer og kapitalgribbe
Kommunistisk Politik 19, 2012

Generalangreb på overførselsindkomster
Af Henrik Herløv Lund
Netavisen 23. februar 2013

Netavisen 27. juni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne