Forældre aktion mod besparelser i Odense

 

Demonstration onsdag d. 26. juni kl 16.30

Rådhuspladsen i Odense

Så er det nu vi som forældre, bedste-forældre, bekymrede borgere sammen skal lægge et synligt pres på politikerne for at få dem til at genoverveje planlagte besparelser på 178 millioner kr. på børn og unge området. Sådan lyder det fra den nystiftede Odense Forældreorganisation. Der er indkaldt til demo onsdag d. 26.juni kl.16.30 til byrådsmødet på Rådhuspladsen i Odense.

I Odense kommune vil man i ly af kommunale nedskæringsplaner bl.a. fyre pædagoger og erstatter dem med frivillige, afskaffe støttepædagoger til børn med særlige behov, samt skære ned på børnenes muligheder for udvikling og trivsel i hverdagen.

En håndfuld forældre fra et enkelt børnehus lavede en skrivelse med hvordan de opfattede besparelserne ville få konsekvenser for  børnenes hverdag:

“Odense kommune har planlagt besparelser for 40 mio. kroner på alene på børnepasningsområdet. Disse besparelser skal vedtages i juni 2013 og får betydning umiddelbart herefter. Vi tvivler på, at Odense kommune med disse besparelser fremover vil kunne tilbyde daginstitutionsmiljøer, der er sunde og gode for vores børns læring og udvikling…Og dette er udelukkende politikernes prioritering!!

Vi mener, at disse besparelser vil betyde så store forringelser for vores børns hverdag i børnehaven, at det vil få negative konsekvenser i forhold til øget stress, øget uro, flere konflikter samt manglende voksenkontakt.”

Besparelserne får følgende konsekvenser for børnenes hverdag i børnehuset:

Personalet i børnehusene får flere opgaver blandt andet p.g.a. tidligere børnehavestart, ansættelsesstop, øget krav om skriftlig dokumentation. Dette bevirker at der skæres i den reelle normering i det enkelte børnehus og i nogele børnehuse særes der konkret i antallet af normeringstimer pga. ansættelsesstop.

Førskole i marts/april med SFO-Normering og hvad betyder ansættelsesstop i Odense kommune i denne forbindelse? At normeringen i SFOèn bliver ringere end den er idag??

Børn med særlige behov skal rummes af det daglige personale med tilbud om konsulentbistand til personalet i stedet for støttepædagogtimer som vi kender det i dag.

Knastbørnehaverne nedlægges og knastbørnene flyttes ud til Ressourcebørnehuse. 3 børn pr. hus med en 37 timers pædagog. Ergoterapi og fysioterapi samt taleundervisning bliver ikke mere individuelt tilrettelagt, men skal foregå i små gruppe.

Frivilligheden i børnehusene skal blive mere udbredt. Frivilligheden må ikke overtage opgaver fra det fast personale, men bekymringen er, at dette i praksis kommer til at ske. i nogle børnehuse er det eksempelvis allerede forældrene der skifter og vasker sengetøj til børnenes kryper, samt reder kryperne hver morgen.

Forældre kræver indflydelse på børnenes hverdag

Odense Forældreorganisation, OFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre, forældreråd og forældrebestyrelser i Odense Kommunes institutioner. Den vil bl.a. koordinere forældrearbejdet mellem kommunal dagpleje, vuggestuer, børnehaver og SFO’er , samt stræbe efter at skaffe forældre reel indflydelse når det handler om vilkårene i de kommunale pasningstilbud.

Asocialt budgetforlig

Odense Kommune planlægger besparelser for 180 mill. på børne- og unge området i 2014. Der rammer ikke mindst folkeskoler, daginstitutioner og udsatte børn. Det kommer efter års massive nedskæringer på området. Kommunalbudget lægger desuden op til at der skal fyres gennem nedlæggelse at 480 fuldstillinger, store nedskæringer på ældre – og handicapområdet. Samtidig skal der bruges penge på skattenedsættelser for erhvervslivet og forsatte prestigeprojekter i byen.

Se mere fra Odense Forældreorganisation her

Netavisen 24. juni. 2013