Den årlige Bilderbergkonference: Imperialisterne lægger planer

Den årlige konference for den imperialistiske verdens elite afsluttedes d. 8. juni. Konferencens indhold søges så vidt muligt hemmeligholdt for offentligheden, selvom presset på verdens førende tænketank har betydet en ny stil.

Man har anlagt en såkaldt åben holdning i år, hvor bl.a. deltagerlisten er offentliggjort.

Det har dog ikke forhindret, at stedet hvor konferencen blev afholdt, The Grove Hotel i Hertfordshire, England har været udsat for en større belejring, konstant omgivet af sikkerhedspoliti og G4S-folk og med en skattebetalt forskansning til at holde befolkningen ude.

Ligesom forsamlingens reelle mål holdes helt tæt til kroppen. Under hele konferencen har der været demonstreret og diskuteret udenfor The Grove.

Amerikanske, tyske, franske og engelske kapitalinteresser

Bilderberg konferencen blev stiftet i 1955 af verdens stærkeste kapitaler i en alliance mellem hovedsageligt amerikansk, tysk, fransk og engelsk storkapital med Rockefeller-familien som en af de ledende kræfter. Målet var verdensdominans, en 100 % kapitalistisk verden med USA som den førende supermagt.

En lang række af dagens etablerede institutioner, økonomiske, politiske og kulturelle er blevet opridset på Bilderbergs tegnebræt før de blev virkelighed. Økonomi, politik, militær og kultur spiller sammen mod målet.

Blandt Bilderberggruppens grundlæggere finder vi bl.a. den hollandske prins Bernhard, tidligere medlem af nazistpartiet og samarbejdspartner til I.G. Farben, der fabrikerede de tyske koncentrationslejres Zyklongas.

Nutidens medlemmer og indbudte gæster tæller ledere fra de største kapitaler, fra olieselskaberne, fra de store banker, europæiske monarker, præsidenter, premiereministre, chefredaktører fra de store mediehuse og repræsentanter for kapitalen bag de sociale medier. Rockefellerfamilien har nu som før en fremtrædende rolle.

Et af Bilderbergs første store projekter var ’et forenet Europa’ en Europastat med fælles økonomi og regering. Uden tvivl også at betragte som et bolværk mod udbredelsen af kommunismen fra det daværende socialistiske USSR.

Deklassificerede dokumenter har vist, at der blev gennemført en kraftig lobbyvirksomhed for at plante idéen om et Europas forende stater allerede fra 1940’erne. USA’s rolle blev holdt skjult, men kampagnen var finansieret af Ford og Rockefeller Foundation og blev gennemført af bl.a. CIA. Dette lå allerede før Bilderberggruppen blev dannet, men personerne og kapitalgrupperne var de samme.

Målene blev defineret som ’ét fælles europæisk marked’, én europæisk stat, ét europæisk parlament’.

Krise betyder muligheder for ny politik

På mødet i 2011 var emnerne bl.a. hvordan krisen i Europa skulle tackles, så sammenbrud af Euroen og hele EU-projektet kunne undgås. Deltagere var dette år EU’s første præsident Van Rompuy, der blev valgt året efter hans første deltagelse i et Bilderberg-møde. Her talte han for direkte skat i EU, så man kunne sikre sine ’egne ressourcer’.

På mødet i 2011 diskuterede man, at EU måtte foretage sig noget drastisk for at sikre fremtiden. Lande der ikke fulgte reglerne måtte straffes og retningen må gå imod en egentlig fælles økonomisk politik og regering. EU havde brug for vetoret over de enkelte lands økonomi, hvilket dog ville betyde en ændring af EU-traktaterne.

’Krisen må ses som en mulighed’ har Dominique Strauss-Kahn, tidligere direktør for IMF og mangeårigt Bilderberg-medlem pointeret. En mulighed for at skære til benet i befolkningens levevilkår og skabe nye strukturer og ejerforhold.

Kina – USA

I 2011 diskuterede Bilderberg-konferencen Kinas placering i verdensimperialismen og for første gang var der indbudt deltagere der hverken var europæere eller amerikanere, nemlig to kinesere. Ikke engang Japan er tidligere blevet lukket ind, i stedet for oprettede man Den trilaterale Komission i 1972 for har at kunne integrere eliten i USA, Europa og Japan.

I 2009 dannedes G20 og samme år blev China og Indien inviterede som medlemmer af Den trilaterale Kommission.

Samarbejdet med Google

Bilderberggruppen arbejder med dominans på alle områder, bl.a. i et tæt samarbejde med Google. Med Google kan der skaffes en verdensomspændende viden om hvad vi foretager os gennem nettet, hvad vi interesserer os for, hvem vi kontakter, vores kultur. De enkeltes menneskers historie kan aflæses gennem Google.

’Google Zeitgeist’ afholdt i år deres årlige møde samme sted og lige op til Bilderbergmødet, også under størst mulig hemmeligholdelse. Emnerne snoede sig også ind i hinanden ligesom flere og flere Bilderbergdeltagere kommer fra de sociale mediers elite. Bl.a. pengemanden bag Facebook, Linkedin, Friendster og Paypal.

Global regering og en ’global skat på profit’

Bilderberggruppens store mål er én verdensregering, den totale imperialistiske dominans over verdensmarkedet for nogle få gigantiske kapitaler. I 2013 blev der også diskuteret emner i forbindelse med dette mål. Bl.a. en fælles verdensskat for erhvervslivet.

Der er meget debat om erhvervslivets skatteunddragelser for tiden. EU kører bl.a. en kampagne mod skattely. Der kører også en stor debat i England om at Google ikke betaler den skat det burde.

Kansler George Osborne har haft hårde sammenstød med Google’s repræsentant i den engelske offentlighed om sagen. Men til Bilderbergmødet sad de sammen og lavede planer. De har begge deltaget her siden 2006.

I samme åndedrag dukker idéen op om en global skat på profit. Fælles globale skatter peger mod en begyndelse på en fælles global regeringsmagt.

Som Strauss-Kahn sagde: ’Udnyt altid en krise’

Denne opbygning af opinion kan sammenlignes med en tilsvarende, da man i USA begyndte på projektet genmodificerede fødevarer (GMO). De blev angiveligt sat i verden for at redde verden fra hungersnød. Sandheden er, at de er et redskab til kontrol af verdens fødevaresituation for amerikansk kapital.

Bilderbergs ’idéer’ plejer at blive fulgt op på det følgende G8 møde, der i år bliver holdt 17. – 18. juni i Nordirland. Her deltager både Barack Obama og Vladimir Putin og emnet verdensskat på profit vil være på dagsordenen.

Første gang idéen om verdensskat kom frem offentligt var under klimatopmødet i København i 2009. (Carbon tax). Pengene skulle samles under verdensbanken og udviklingslandene skulle betale mest.

”Kimen til de globale institutioner hen imod en global regering er der allerede”, udtaler redaktør Mike Robinson fra UK Column. ”Og vi vil se dem få flere og flere jobs”.

8.000 politifolk deltager også ved G8 mødet. De første aktivister er allerede anholdt ‘forebyggende’.

Andre emner

Blandt emner der har været nævnt i pressen er også:

– Ødelæggelse af Irans atomprogram i løbet af de næste 3 år

– Bevæbning af ‘oprørerne’ i Syrien og sejr over Assad

– Afværgning af de sociale protester, der kommer som reaktion mod fattigdom

– At sikre Storbrittanien som medlem af EU

 Læs mere her


Bilderberg, Google and the G8: New Global Tax Regime Already in the Works
21 Century Wire 28. maj 2013

Bilderberg 2011: The Rockefeller World Order and the “High Priests of Globalization”
Global Research 16. juni 2011

G8: riot police enter central London building occupied by protesters
The Guardian 11. juni

Erhvervselitens hemmelige globale tænketanke
Netavisen 12 november 2012

‘Danish text’ leak
The Guardian 8. december 2009


Netavisen 14. juni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne