Regeringens løgn om forsørgerpligten

Kontanthjælpsreform stiller ugifte samboende dårligere end ægtefolk

Den socialdemokratisk ledede regering er tilsyneladende i gang med at indføre tvangsgiftermålet, med overbevisende økonomiske incitamenter. Det er bagsiden af den nye kontanthjælpsreform der er på vej gennem folketinget i ly af sommerferien og er sat til vedtagelse den 28. juni.

Indholdet går ifølge Beskæftigelsesministeriet ud på at ligestille gifte og ugifte par. Således at den forsørgelsespligt der kendes for ægtefolk også skal gælde for samboende par.

Det er bare løgn, det bliver betydeligt værre for det ugifte par. Og tæt på en umulighed at forblive kun samboende hvis den ene part bliver ramt af sygdom og eller arbejdsløshed og ender på kontanthjælp.

Det skyldes ikke mindst to elementer i skattelovgivningen kun tilgodeser ægte gifte. Dels er det kun muligt for ægtefolk at overføre skattefradrag fra den der ikke bruger det til sin partner. Dels skal den der underholdes ifølgende gældende skatteregler betale skat af dette underhold.

Det er altså ikke muligt at give husly og mad og lommepenge til sin kæreste, uden at denne skal opgive det som indtægt til skattevæsenet. Tvangsgiftermålet kan så opgradere fra amoralsk vederstyggelig til værdigt trængende, mens kun hattedamer kan trække en almisse til de fattige fra i deres skattebillet.

Den urimelige forsørgerpligt giver slet ingen anden mening i vore dage end at staten sparer penge, der kan kanaliseres til de i forvejen rigeste. Mens samfundsnytten og familiens økonomiske fundament i almindelighed ikke tages med i debatten. En fair bedømmelse er, at gennemsnitlig levestandard i Danmark anno 2013 (forstået som en gennemsnitlig livsindkomst), for en familie der reproducerer sig selv, kræver to indtægter.

Allerede før kontanthjælpsreformen er der på en række områder reelt indført forsørgelsespligt der overskrider giftermålet, begrebet husstandsindkomst indgår i beregning af hjemmeboendes SU, støtte til husleje, i beregning af førtidspension.

Og der er andre eksempler der har samme tendens i retning af at hvis man af en eller anden grund ikke har nogen indkomst, så er det i første række familien der skal betale og samfundets ”bredeste skuldre” der unddrager sig, og statsmagten der fylder op med løgn, pebergas og knippelsuppe.

Baggrundsmateriale

Orientering den 11. juni 2013

Læs også

Kontanhjælpsreform med forældet forsørgerpligt
Netavisen 12. juni 2013

Netavisen 12. juni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne