Rødt sommertræf 22.-23. juni 2013: Vi bygger alternativet!

Det politiske landskab i Danmark er i opbrud i et nærmest uset omfang. Det samme gælder i mange andre lande, ikke mindst i euro-landene. Det er et resultat af den kapitalistiske krise og den nyliberale reformpolitik, som EU-regeringerne har påtvunget deres befolkninger. Overalt protesteres der og organiseres
til modstand mod denne politik.

I Danmark viste SRSF-regeringen sig hurtigt ikke at være en del af løsningen, men en del af problemet. En regering, som fører benhård klassekamp – ikke mindst mod sin egen sociale basis. Derfor sker der et skred mod venstre og derfor stiller spørgsmålet sig om, hvilket alternativ der skal opbygges og hvordan det skal
bygges.

Hvordan skabes den stærkest mulige modstand mod EU’s, folketingsflertallets og de nuværende regeringsalternativers politik?

Det er disse spørgsmål, årets røde sommertræf vil tage op og belyse fra mange sider og med oplægsholdere fra forskellige vinkler – fra lærerlockout til kampen om dagpenge, SU og kontanthjælp – og med inddragelse af den internationale udvikling. Ikke mindst i de sydeuropæiske lande og i vores nabolande.

PROGRAM

Lørdag 22. juni

LÆREN AF LOCKOUTEN
kl. 14 – 16.

DEN NYLIBERALE OFFENSIV I EU OG DANMARK
kl. 16 – 18.

Blokkenes politik sat ind i EU-sammenhæng – samt erfaringerne fra Sydeuropa og andre lande. Planen for EU som forbundsstat.

Modstandens strategier; Fronter som SYRIZA, Front de Gauche, Folkebevægelsen mod EU

KRIG OG REVOLUTION
kl. 19 – 21

Den globale situation / Efter det arabiske forår / Fiaskoen for terrorkrigen / Obamas nye politik – og Danmarks internationale rolle.

Lørdag aften

Lancerings Party

KPnet.dk får ny hjemmeside og Kommunistisk Politik har 16 års fødselsdag

Søndag 23. juni

VI VENDER RYGGEN TIL REGERINGENS
POLITIK
kl. 10 -12

SRSF-regeringens reelle rolle – Enhedslistens taktik som støtteparti og dens fiasko.

Det faktiske to-parti-system – Bloksystem – og hvorfor alternativ er nødvendigt

FREM MOD EN DANSK KAMPFRONT
kl. 13-14.30

Det revolutionære og folkelige alternativ

Opbygningen af en venstrefront uden for blokkene. Hvem er mulige deltagere?

Partier og organisationer, ungdomsorganisationer, folkelige bevægelser, fagforeninger, ungdommens masseorganisationer, enkeltsagsinitiativer osv.

Opbygning nedefra: Perspektiver – fremgangsmåder

VI BYGGER ALTERNATIVET
kl. 15 – 17

Situationen nu – de politiske opgaver

Herunder:

Kommunalvalg

Aktionsenhed i klassekampen

Udviklingen af alternative medier

Seminaret finder sted i Karens Minde Kulturhus i Sydhavnen i København

Starter lørdag den 22. juni kl. 14 og slutter søndag den 23. kl. 17

Pris 200, kr. inklusive mad

Tilmelding og yderligere information – mail til: info@oktobernet.dk


Arrangører: Arbejderpartiet Kommunisterne – DKU – Foreningen Oktober

 

Netavisen 4. juni 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne