’Tak Pelle Dragsted. Tak Bjarne Corydon! I klarer det flot’

Dagpengeaftalen mellem Enhedslisten og regeringen har betydet ro på bagsmækken for Helle Thorning-.Schmidt og Co. Den stærke folkelige modstand mod dagpengereformen og de øvrige nyliberale reformer og harmen over den brutale lockout mod lærerne er med aftalen på køl efter pibekoncerterne 1. maj. Enhedslistens forlig og dermed sikring af regeringens nyliberale reformpolitik vækker stærk debat

Regeringen har nu parlamentarisk ikke noget at frygte fra støttepartiets side, når den i løbet af kort tid og inden sommerferien gennemfører resten af den nyliberale reformpakke, der kaldes Vækstplan.dk – med tilhørende SU- og kontanthjælpesforringelser og faste kommunale nedskæringer gennem de næste mange år.

Den reaktionære dagpengereform består. Men den ’indfases’ over en længere periode.

I forhold til regeringens udspil fik Enhedslisten fjernet finansieringen af den ny ’arbejdsmarkedsydelse gennem et forhøjet A-kassekontingent. Men den skal fortsat finansieres ved forringelser af danskundervisningen af voksne indvandrere og samtidig fandt man frem til 14 andre nedskæringer og forringelser, hvor der skal hentes penge.

I et blokindlæg på Modkraft har Enhedslistens spindoktor Pelle Dragsted  søgt at fremstille dagpengeaftalen som starten på en ny politisk situation og som et bevis på, at SRSF-.regeringen ’kan presses’,  og at  ”Enhedslisten lever op til sit valgløfte, om at trække regeringen til venstre.”

Dragsted kaster sig ud i illusionsskabende spekulationer:

”Det er stadig for tidligt at sige endeligt, hvad aftalen kommer til at betyde for den politiske situation. Markerer aftalen en mere permanent kursændring fra regeringen, eller er der tale om en enlig svale i et blåt hav?  (…)

 Men at situationen er en anden end for et par uger siden, er oplagt. (…) forløbet styrker det gamle argument om, at en socialdemokratisk regering til enhver tid er at foretrække, fordi den er nemmere at presse. Dermed er chancerne for et valg før jul blevet mindre, end de var før pinseaftalen.”

Dragsted leverer på samme tid et forsvar for den konkrete reformistiske lappepolitik og Enhedslistens strategi og taktik, som går ud på at sikre magten for socialdemokratiske regeringer.

Hele det nyliberale reformforløb har ikke vist, at Socialdemokratiet er lettere at presse end en ’bl娒 regering. Det viser  tværtimod,  at en socialdemokratisk ledet kapitalistisk regering er bedre end de åbent borgerlige til at få brutale reformer gennemført i krisetider  ved hjælp af lidt lapperi og med støtte fra den reformistiske venstrefløj

Dragsteds blokindlæg har ikke overraskende givet anledning til modsigelse.

Kasper Andreasen har følgende kommentar:

”Forliget betyder givetvis at jeg mister min ansættelse som timelønnet underviser i dansk som andetsprog. Men så er det jo herligt at jeg kan nyde godt af de forbedrede vilkår når jeg bliver langtidsledig. Tak Pelle Dragsted. Tak Bjarne Corydon. Tak til jer allesammen. I klarer det flot.”

Inger Colding skriver blandt andet:

” Jeg er 58 år, tidligere IT-medarbejder og Prosa-tillidsrepræsentant på CSC. Jeg er en af de mange IT-medarbejdere med en del år på bagen, der for et år siden røg ud ved den første af de tre fyringsrunder, der har været hos CSC efter den store konflikt i 2011. (…)

Men hov! I dag konstaterer jeg så pludselig, at EL lige så stille har solgt min ret til seniorjob. Så hvis jeg fortsat alders-diskrimineres og ikke finder job, så kan jeg få i alt 2 år på understøttelse. Herefter vil jeg i tiden frem til jeg når min efterlønsalder på 61, skulle klare mig på 60% af dagpengene (da jeg er enlig og ikke er forsørger). Hvorefter jeg tvinges på efterløn – (uden mulighed for efterløns-bonusen). Uanset at jeg aldrig har så meget som overvejet at stoppe mit arbejdsliv så tidligt.

EL har elegant hjulpet regeringen med at begå løftebrud overfor alle os, der har betalt til efterlønsordningen og er oppe i årene, hvis vi mister vores arbejde og desuden mister dagpengeretten mellem 1. januar 2014 og 1. juli 2016.
Og I lusker endda med det!
Jamen – hvor skal man snart sætte sin stemme!”

Det er unægtelig en understregning af at det er nødvendigt at gå i gang med at bygge alternativet til både blå og ’rød’ blok.

S, SF og Enhedslisten er på vej i valgkamp sammen. Faktisk er deres kommunalvalgkamp allerede i gang.I København er drømmen at kommunalvalget til november vil give et  ’rødt flertal’  af disse tre partier.

Dagpengeaftalen skal også ses i det lys.

Enhedslisten har  igen fulgt sin fast etablerede parlamentariske taktik og støttet lappeløsningerne og samtidig sikret regeringens overlevelse.

Se Pelle Dragstedss indlæg med kommentarer på Modkraft

Hvad kan vi lære af dagpenge-fejden?

Netavisen 25. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne